Hekate Hekate – nyckelbärare

Gudinnan Hekate är idag ganska vanligt att vi förknippar med mörkermånen. Alltså med den sista fasen av månens cykler och den som även kallas för nymåne. I och med detta är hon även symbolen för den äldre visa, The Crone.

Men Gudinnan Hekate är mycket mer och en sådan komplex arketyp att det blir svårt att greppa hennes betydelse. Det är oerhört många genom århundraden som har försökt att ta reda på hennes ursprung men fortfarande är det inte någon som har kunnat komma upp med sådan fakta att de som forskar har blivit överens.

Hekate har ganska många symboler bundna till sig och alla har sin speciella betydelse. Betydelser som tolkas olika beroende på vem som får de till sig kan jag tänka mig, men som naturligtvis har ett ursprung i myterna om denna fascinerande Gudinna.

Jag tänkte skriva lite om hennes roll som nyckelbärare och också försöka få med något om vad det betyder för mig.

Hekate Kleidouchos – Hekate Nyckelbärare

Hon som har nycklarna. Hon som har auktoritet. För någon som har nycklar är väl någon som har auktoritet, som bestämmer över ett område? En person som bestämmer när nycklar ska användas för att komma in i en annan sfär.

Bilder kommer upp på det gamla hushållet där husfrun gick omkring med en rejäl nyckelknippa som skramlade vid varje steg. Hon var den som bestämde när dörrar skulle öppnas till skafferiet och linneförrådet.

Enligt myten är Hekate den enda förutom Zeus som har makten att bevilja eller vägra människan något de har bett om.
En makt som jag i alla fall sätter ihop med nycklar.

Intressant nog är det flera som forskar just på de olika symboler och namn som sätts ihop med Hekate och det i samband med Uppenbarelseboken i bibeln. Det är flera forskare som granskar Uppenbarelseboken som skrevs ungefär vid samma tidsålder som de Orpheiska hymnerna och som har funnit att de attribut som tillskrivs Hekate i hymnerna också kan hittas hos Jesus.
En tanke som finns hos dessa forskare är att Uppenbarelseboken är skriven utifrån försök att få denna tid (första och andra århundrandet efter Kristi död) släppa taget om tron på magi och andliga makter och istället skulle människan få ett “riktigt” perspektiv. Enligt Rodney Lawrence Thomas, använde man sig av olika retoriker för detta. En del “festligheter” och “mysterier” som praktiserades på den tiden blev bannlysta, andra blev placerade som ursprung från “fienden” och några blev också försiktigt placerade som attribut eller tillgångar för Jesus.

Ett av dessa attribut är Hekates “nycklar”. Dessa placerades hos Jesus som blev nyckeln för att komma till himmelriket. På samma sätt som Jesus var Hekate nyckeln för att komma i kontakt med de döda och för att den egna själen skulle bli guidad till rätt ställe. Gudinnan Hekates domäner var himlen, havet och jorden. Inga dåliga domäner precis. Hekates kosmiska tillhörighet ledde till föreställningar om att hon var “All tings Moder” och till “Början och Slutet”. Gudinnan var guiden till underjorden och till de dödas rike. Hon var den som fritt kunde vandra mellan världarna. Allt det där som nu Jesus ville hävda var hans domäner. Eller rättare sagt hans följeslagare ville hävda vara Jesus och Guds domäner.

Hekate Nyckelbärare och mörkermånen.Hekate

Under perioden fram till mörkermånen drar sig energin alltmer tillbaka. Energin blir inte mindre, den tar bara ett annat perspektiv. Den vänder sig inåt, in till de djupt personliga områdena. Om vi använder oss av denna cykels energi får vi en möjlighet att titta på det som pågår inom oss själva. Och Hekate kan vara den som öppnar dörrarna för oss. Eftersom vi nu symboliskt befinner oss i den omedvetna sfären blir det svårt att röra oss här när vi inte har det medvetna ljuset som lyser upp vägen för oss. Men Gudinnan Hekate är ju också fackelbärare som kan ge oss just det ljus vi behöver.
Genom att använda oss av drömmar och meditationer som verktyg (som även dessa är Hekates domäner) kan detta vara de nycklar som leder oss rätt under mörkermånen.

Hekates arketyp har vi alla inom oss. För att hitta henne behöver vi träda in i de sfärer där hon befinner sig. En av sfärerna som hon obesvärat rör sig är just mörkret. Men bara för att vi har henne inom oss betyder inte det att det alltid är så enkelt för oss att röra oss obesvärat i vårt eget mörker, i vårt omedvetna. Vi kan lätt famla omkring och inte ha en aning om vilken väg vi ska ta och inte heller se vad det är som står framför oss. Det tar en stund innan våra ögon vänjer sig vid mörker och det tar tid för oss att börja anamma våra andra sinnen och låta dessa leda oss.
En av nycklarna som Hekate då kan ge oss är verktyg. Verktyg som gör att vi kan orientera oss bland upplevelserna.

En av nycklarna för mig är tillit. Jag har tillit till att det jag stöter på är för mitt bästa. Det innebär inte att det alltid är smärtfritt, men alltid att det är för min själs bästa.
En annan nyckel är att jag har kunskap om att död är nödvändigt för nytt liv. Det räcker med att titta tillbaka på de erfarenheter jag fått i livet. De händelser jag varit med om och som jag lämnat, har lett till att något annat har börjat. De händelser som jag fortfarande går och bär på ger inte utrymme för något nytt.

En annan nyckel är som sagt drömmarna eller meditationerna. Jag låter inte viktiga drömmar skvalpa omkring i mitt inre utan tar tag i dessa och låter symbolerna prata med mig.

Hekate lär mig att lyssna på mig själv och hon visar att jag inom mig själv har en näringskälla som är outsinlig. Jag vet att när jag kommer i kontakt med henne så har jag också kommit i kontakt med mitt förflutna såväl som generationers förflutna. Här är det tidlöst som Clarissa Pinkola Estés säger.

Hekate är den som känner sitt folk och som är insvept av lukten av jord och Guds andedräkt.

Clarissa Pinkola Estés citat gör mig lugn och trygg för jag vet att Hekate bor inom mig och att hon har överlevt generation efter generation och att hon är tidlöst gammal.

 

Bild längst ner höger;helenosullivan

Viss fakta hämtad från; Boken “Magical Motifs in the Book of Revelation” av Rodney Lawrence Thomas
theoi

 

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild; hrefngast.deviantart.com, Hele more...

Leave a reply

required