brons sköld bläckfisk12 sköldar med rörliga skydd

För ett tag sedan hade jag en dröm om 12 sköldar med rörliga skydd och 12 fasta skydd. En riktigt magisk dröm, ja i princip en sådan man drömmar om att få.

Det var en sköld för varje månad, oerhört vackert utsirade och när jag tittade på dem på ett speciellt sätt kunde jag se att det rörde sig in dem. Jag skulle bara behöva säga ett ord så skulle kraften i sköldarna komma ut. Under denna första dröm såg jag egentligen bara en sköld mer ordentligt än de andra och ändå inte så noga att jag skulle kunna rita av den men på sidorna av skölden såg det ut som ormliknande figurer som var lite utanför skölden.

Det här gjorde att jag naturligtvis tog för givet att i just den skölden fanns det ormar och att detta då hade en speciell kraft. Nu har jag återigen drömt om dessa rörliga skydd och fick till min förvåning se att det inte var ormar. Det var en bläckfisk vars armar hade rört sig utanför sköldkanten.

En bläckfisk! Så otroligt förvånad jag blev och fortfarande var när jag vaknade. Väldigt oväntat.

Nu har jag i alla fall funderat lite själv runt den här symboliken och därefter tog jag mig en ordentlig stund framför datorn och började leta fakta och symbolik om bläckfisken.

Den här skölden ovanför är en reproduktion från en bläckfisksköld från bronsåldern och den kommer ifrån Grekland! Hoppsan kände jag eftersom jag faktiskt jobbar en hel del med myter ochgrekiska gudar arketyper som handlar om de Grekiska gudinnorna. Det gjorde inte precis mitt intresse mindre. Mycket riktigt när jag började leta hittade jag några bilder där grekiska gudar var avbildade med sköldar där bläckfisken fanns med. På bilden här till höger kan man se två sköldar och på den bakre ser man bläckfisk grekiskbläckfisken tentakler. På den vänstra bilden ser man tydligare hur bläckfisken upptar hela skölden. Blev ju oerhört nyfiken på vilken kraft de trodde att de fick av bläckfisken, tyvärr hittade jag inte speciellt mycket svar på detta. Förhoppningsvis kommer jag att hitta mer eftersom jag säkert inte drömt färdigt om min sköld. Det saknas bland annat det där ordet som skulle uttalas.

Ifrån Grekland hamnade jag i Mykene sisådär 2000 år fKr. Här hade man bläckfisken som symboler på massor av föremål. Man kan ju egentligen bara gissa vad de hade för innebörd men de som forskar inom de här områdena är överens om att bläckfisken var en viktig symbol. I Palace of Pylos eller det så kallade  Palace of Nestor, som var en två-våningsbyggnad fylld av lagerrum, arbetsrum, bad, hallar och med ett utbyggt avloppssystem fanns ett golv som de har rekonstruerat. I denna rekonstruktion finns bläckfisken med naturligtvis. Man anser att detta stora komplex var förstört i en brand runt 1200 fKr.      pylos nestor's palace

Fakta och symbolik.

Vad är då en bläckfisk?

Först och främst är det ju ett vattendjur. Och som ett vattendjur är den hemtam med allt det som vattnet symboliserar. Alltså våra känslor, vårt omedvetna, flexibilitet, psyket, flöde och intuition bland annat. Vattnet tar ju formen av det som det befinner sig i vilket förklarar flexibiliteten.

Fortsätter vi med flexibilitet så kan man ju inte heller kalla bläckfisken något annat än flexibel. Den har ju inte ett enda ben i kroppen! På grund av detta kan den komma in i de mest smala och små utrymmen men de kan också sträcka ut sig i all sin storhet med sina tentakler och ta upp riktigt stora ytor. De lever också i båda kalla och varma vatten.

Precis som vattnet hör ihop med månen sägs även bläckfisken ha samhörighet med den. Vissa anser även att det är en gudinnesymbol och även om jag hittade lite runt detta är det så otydligt och overifierat att jag väljer att inte ta med det just nu. Det ligger säkert något i det eftersom man i utgrävningar har hittat flera kvinnofigurer som haft bläckfiskteckningar inristade. Bläckfisken brukar också stå för det cirkel/spiralformade som associeras med det feminina.
Denise Linn, välkänd författare och föreläsare, säger att bläckfisken som kan hittar på hantverk från Kreta representerar vårt universums mystiska centrum som utvecklar vår kreativitet. Och fler säger detsamma och för ihop detta med bläckfiskens många armar. Att ha sina tentakler ute och nyfiket nosa runt på sin omgivning väcker verkligen den kreativa ådran. Å andra sidan kan man falla för frestelsen att göra allt för mycket på samma gång. Dess armar har även en massa “sugkoppar” på sig som för mig betyder att det också kan vara en risk att “fastna” i saker, att få svårt att släppa taget men som allt annat har det också en positiv sida. Ibland behöver vi förmågan att hålla fast för att slutföra, att inte släppa taget om det som inte är färdigt.

Bläckfisken är ett fascinerande djur och ju mer jag sätter mig in dess natur desto mer komplex tycks den bli. Den är ju oerhört smidig, det finns liksom inga raka kanter och ryckighet i dess sätt att röra sig. Och snabbt kan det också gå. Något som är speciellt är också dess förmåga att byta färg, vilket för mig betyder förmåga till transformation. Om den blir hotad kan den kamouflera sig men inte bara när den är hotad har det visat sig. Den visar även sin emotionella status genom att byta färg! Det den visar är det den är. Sinne och kropp är detsamma.  Vilket definitivt är en bra egenskap eftersom det finns väl få saker som kan få så stora negativa psykiska konsekvenser när man möter personer som säger en sak och känner en annan. Oerhört frustrerande och något som kan vara grogrund för att väcka osäkerhet och dålig självkänsla för omgivningen. Samtidigt har det naturligtvis negativa egenskaper. Att vara så “naken” för sin omgivning innebär också att man är sårbar.

Det här väcker också egna personliga minnen för mig. Att ta samma färg som sin omgivning tänker jag på nu och det var något som jag lätt gjorde när jag växte upp. Det var ett för mig nödvändigt försvar att lista ut vad omgivningen behövde av mig för att jag skulle få lov att “existera”. Jag utvecklade snabbt en förmåga att snappa upp vad andra människor kände och jag förstod deras sinnesstämningar och vad de upplevde.

De förändrar också sin färg blixtsnabbt och de kan uppfattar omgivningens färger och struktur omedelbart, vilket även innebär en förmåga att känna av sin omgivning. En förmåga som är oerhört bra att ha och som underlättar många sociala situationer och som gör att man kan dra “rätta” slutsatser snabbt.

bläckfiskMan har som sagt hittat många urnor som har bläckfisken som ornament och under dess senare tid  är dessa förknippat med begravningar. Och man anser att det finns en stark koppling mellan liv och död. Kanske ansåg man att bläckfisken kunde underlätta eller vara en guide till underjorden för själen.

Och visst är det så vårt inre djup hjälper oss att resa och hjälper oss att förstå att livet är en evig cykel. Liv, död och återfödelse är något som ständigt upprepas, även detta gör att kopplingen till månen stärks.

Bläckfisken är ett intelligent djur, de har en utvecklad hjärna såväl som nervsystem. Deras ögon har inga problem med att snabbt gå från mörkret i djupen till ljuset på ytan. De har ett bra minne och försök som har gjorts har visat att de klarar av olika tekniska agerande. I studier visar det sig att en bläckfisk kan lösa komplexa pussel enbart genom att studera när en människa löser den och därigenom komma åt sin mat. Däremot så är de helt döva.

Det är ett nattdjur, de jagar under natten och vilar i små krypin eller grottor under dagen. (Återigen en koppling till månen.)

De kan lägga upp till 150.000 ägg! Vilken kreativitet och skaparanda! De viker inte heller från äggens sida förrän efter att de har kläckts. En process som kan ta upp till 6 veckor. En del hinner svälta ihjäl under den här tiden. Vilket innebär att det här är en fara att man är alltför fäst vid sina barn och att man inte ser till att man själv får den näringen man behöver. Det innebär också att man inser att under en period behöver barnen ha den närhet och den passning/gränssättning som krävs för att de ska kunna klara av att vara självständiga senare.

Och ännu mer fascinerande fakta som jag hittade är att när en bläckfisk exempelvis blir av med en arm, växer det ut en ny! Och det går snabbt. Så fort den blir av med en liten del startar den process som gör att det snart finns en ny på plats. Det här är något som forskningen har tagit fasta på och många undersökningar görs för att ta reda på vad det är för signaler som gör detta möjligt. Forskningen sker då inom transplantationsområdet företrädesvis.
För mig innebär det här en symbolik som handlar om att återhämta sig från skador av olika slag. Och förmågan att komma igen även om man tillfälligt får en “svacka”.

Dess många armar betyder ju också att man kan få gjort en hel del under kort tid. Effektivt alltså, men som jag redan tidigare nämnt kan det ju bli en och annan sak för mycket också och risken att man tar på sig för mycket och skaffar sig en utmattningsdepression ska man nog hålla ögonen på.  Trots alla dessa armar är de inte speciellt bra på att hålla rent runt omkring sig. Utanför en grotta där en bläckfisk håller hus kan det vara berg av snäckskal som de bara slänger ut. Inte förtjust i hushållsarbete alltså.

För att försvara sig har också bläckfisken…sitt bläck. Vid fara sprutar den ut denna mörka dimma för att snabbt kunna försvinna utan att det som hotar ser vart. Den skapar förvirring. Vad jag förstårbläckfisken Paul. så flyr den då hellre än står kvar. En bra egenskap om den används vid fara. Om man däremot använder den vid andra tillfällen kan det skapa kaos där kaos inte ska vara. Men eftersom bläckfisken är så bra på att läsa av och absorbera sin omgivning är risken kanske inte så stor att den skulle blåsa ut bläck när det inte behövs.

En bläckfisk är inte heller det mest sociala djuret man kan hitta. De lever ensamma och de “reser” ensamma. Då och då måste de naturligtvis befrukta sig och hanen kan då förändra sin färg och textur för att visa hur attraktiv han är. Men bara mot den sida som honan ser. Den andra kan vara helt kamouflerad i omgivningens färger. Ibland kan det hända att honan knipsar av en och annan arm på hanen som har befruktat henne. (De växer ju ut ändå 🙂 ) och som Raven Dreamer skriver, ibland kan man se en hona simma omkring med så många som 5 till 6 armar från manliga bläckfiskar i sina egna tentakler.

Annat som kommer upp som påminner om bläckfisken är myten om Medusa. Vissa tror att Medusamyten härstammar från bläckfisken. Medusas stirrande blick kan förlama på samma sätt som bläckfisken gift förlamar sitt byte. Och Medusas hår med ormar, väldigt likt en bläckfisk.

Jag har också hittat flera källor som menar att bläckfisken tillsammans med krabban är associerad till stjärntecknet kräftan.

Så det här ska alltså vara ett av mina rörliga skydd! Och jag kan inte annat än att känna igen ganska mycket av det här, men mer finns ju att upptäcka och att fundera över. 🙂

Inspiration hämtad delvis från; hyperritual.com, Denise Lynn, KellyEckert.com, wikipedia, spiracanada.com, academia.edu

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bilder, okänt ursprung, theoi.com, s more...

Leave a reply

required