KorpKorp

Jag fick en fråga som gällde en dröm om korpar och naturligtvis måste jag då göra färdigt det inlägg som redan var påbörjat om denna fågel.

En fågel som har många myter kopplade till sig och som i dessa har både positiva och negativa associationer. Många är rädda för denna ganska stora svarta fågel med dess kraxande ljud. En rädsla som förmodligen blir större för att den uppvisar intelligenta drag. Den kan ju faktiskt också härma ljud och är en av de få fågelarter som kan lära sig att prata.

Korpen har levt vid sidan av människan i tusentals år och betraktas i vissa områden som ett rent skadedjur. Det är verkligen ett djur som har en allsidig kost och de lever av spannmål, bär, frukt, matavfall men också av smådjur och av as (döda djur).
Här i Sverige är det Dalslands landskapsdjur och landskapsfågel.

Korpens svarta färg, att den är en asätare, att den låter väldigt speciellt samt det faktum att den har gjort sig känd att kunna lösa vissa problem bygger på både rädslan och myterna för och om den. Som asätare och känd för att vara en av de första på en krigsplats förknippas den ofta med döden och förlorade själar. Här i Sverige finns/fanns en föreställning om nattramnar, vilket är gengångare efter självmördare eller döda odöpta barn och dessa nattramnar uppträdde främst som korpar. I Tyskland hade man föreställningen att korpar var de fördömdas själar.

Vad många här i norden förknippar korpar med är förmodligen också guden Odins två korpar. Hugin och Munin. Hugin betyder hugen/hågen alltså “tanken” och Munin betyder “minnet” eller “denOdin som bryr sig”. Korparna är då associerade till förnuft och intuition och därför skapar de då ordningen eller sanningen som personifieras av den allvetande guden Oden.

Oden var en mycket nyfiken gud och hade då också behov av kontroll i sitt rike. För att kunna ha denna kontroll och att vara allvetande lät han sin korpar flyga ut varje morgon för att samla information om allt det som hände i de olika världarna och därefter återkom de vid solnedgången för att rapportera. I “sången om Grimner” (som är en lärodikt i  den poetiska Eddan) är Oden mycket orolig över att Hugin och Munin en dag inte ska komma tillbaka, mest orolig är han över att inte Munin ska återvända. (Grimner är en annan benämning för Odin)

Och kanske hade han all anledning att vara orolig, att försöka ha kontroll och få information om allt som försiggår runt omkring kan nog få den bästa att tappa förståndet.

Korpar var också det djur som Valkyriorna (kvinnliga andeväsen) förvandlade sig till då valde ut de krigare som skulle dö och som de sedan förde med sig till Valhall. Holkham Bible

superstock.com

Att korpen då och då är förknippat med vatten, att hitta eller också att hitta brist på vatten, kanske har sin förklaring av berättelsen i bibeln om syndafallet. Noa lät skicka ut en korp för att ta reda på om vattnet hade börjat sjunka undan. Korpen kom aldrig tillbaka vilket gjorde att Noa senare skickade ut duvor. På grund av denna illojalitet mot människan straffade Gud korpen genom att göra hans vita fjäderdräkt svart. Förutom att förknippa korpen med vatten associerar man också till att inte vara lojal och att främja de egna intressena först och främst. Den blev symbolen för den som av lust är fjättrad till världen och skjuter upp sin egen omvändelse. Korpen kunde ju som sagt hitta föda genom att exempelvis äta av döda djur med mera som flöt omkring.

 

I samma anda kanske man kan säga att tolkningen av korpens kraxande är. Delvis så berättas det att gudarna sände ut korpen för att söka efter vatten men korpen återkom aldrig. Den bestraffades då med att få sitt hesa kraxande ljud. Detta kraxande som ska låta som ett cras,cras och detta cras betyder på Latin “imorgon”. Vilket gör att korpen associeras med att skjuta upp saker, att vara sig själv närmast men också att de förknippas med orakel och att de kan förutsäga något.

Apollo och korpen

Apollo och korpen

Att korpen är förknippat med förutsägelse (och med solen) har också att göra med att den förknippas med den grekiska solguden Apollo som är starkt förbunden med orakel. Även i myten om Apollo så sägs det att korpen var vit från början. Apollo lämnade sin korp hos sin gravida kärlek Coronis. Det sägs i myten att Apollo var rädd för att Coronis skulle ta sig en älskare under hans många och långa frånvaroperioder vilket gjorde att hans korp skulle spionera på Coronis. När korpen sedan avslöjade att Coronis hade lurat Apollo blev Apollo så arg och missnöjd att han färgade korpens fjädrar svarta. Apollo dödade Coronis men ångrade sig och räddade sitt då ofödda barn. Barnet gav han sedan namnet Asklepios, vilket vi känner till som läkeguden, och han fick lära sig läkekonsten hos kentauren Keiron.

Man kanske kan förundra sig över att korpen blev bestraffad, han var ju dock bara budbäraren, men man kan också se det som att han är en symbol för att kunna gå från omedveten till medveten. Det ger också en liten varning och uppmaning till att man ska vara försiktig med vad man ger sig in i och tänka efter före om man klarar av konsekvenserna av sina handlingar. I det här fallet tog ju Apollo till sig korpen som “heliga” djur. Då Apollo är en vis gud har detta även färgat av sig på korpens symboliska värde.
Det sägs också att gudinnan Athena hade korpen som sitt djur men att hon ångrade tog till sig Ugglan på grund av korpens oförmåga att bevara hemligheter och att prata vitt och brett. Något som också Odens korpar var bra på. De gjorde ju inget annat än att förmedlade allt det som hände i Yggdrasil för Oden. På tal om detta känner vi ju till uttrycket “olyckskorp” vilket bygger på dess symbolvärde av att föra med sig budskap om död, krig och sjukdom.

Ytterligare en myt som pratar om korpens färgbyte är denna eskimåiska historia från boken “Eskimo Folk Tales” av Knud Rasmussen.

 

Korpen och Gåsen

Vet du varför korpen är så svart och tråkig i färgen? Det är på grund av dess egna trotsiga och styvsinnade sinnelag. Lyssna här.

Det hände den dagen då alla fåglar fick sina färger och mönster i sin fjäderdräkt. Korpen och gåsen mötte varandra och kom överens om att måla varandra. Korpen börjande och målade gåsen svart med fina vita mönster.

Gåsen tyckte att detta var väldigt fint och började måla korpen exakt likadant.

Men då blev korpen väldigt arg och upplyste gåsen om att det var fruktansvärt ful vilket förolämpade gåsen som svarade med att helt enkelt måla korpen helsvart.

Och nu vet du varför korpen är svart.

I andra myter så sägs det att korpen är bra på att plocka fram hemligheter inklusive våra egna gömda och glömda tankar. Korpen kan hjälpa oss att avslöja områden inom oss själva som vi inte är så villiga att stå ansikte mot ansikte med, hemligheter som gör oss mer skada än nytta. På det här sättet kan den hjälpa oss tillbaka till ett mer harmoniskt liv. Ytterligare ett exempel på samma tema som korpen hade i myten om Apollo.

I flera av de Amerikanska ursprungsbefolkningens myter beskrivs också korpen som en symbol för förändring och transformation. Den beskrivs ofta som en “trickster” på grund av detta och samtidigtKorp som en stor hjälpare för de shamaner som kallar på korpmedicinen. Man anser där att den bär på magi och man kallar på den när visioner behöver klargöras på ett tydligare sätt. Men förstod att det som det fysiska ögat såg inte alltid var sanningen och att korpen kunde hjälpa till med en mer sannare bild.

I vissa stammar ansåg man att korpen var den som flög ut från den mörka livmodern i kosmos och förde med sig solens ljus till världen. Detta gjorde att man ansåg att korpen var en fågel som stod för skapande. Utan korpen skulle människan för evigt leva i mörkret.

Man anser att korpen bär med sig stor magi för den som den visar sig för. Den kan ge dig modet att bege dig in till det som du ser som ditt eget inre mörker, det som egentligen är den plats där du är född, din livmoder. Det kan vara skrämmande men kan underlättas att det budskap som korpen ger dig. “Du är värd att se och att erfara mer av livets magi”.

Carl Jung ansåg att korpen var en representant för skuggjaget, den mörka sidan i psyket, det vi inte ser. Och visst går det i linje med de myter som finns.

Det finns så otroligt mycket mer att upptäcka om korpen men det viktigaste är kanske vad korpen viskar i ditt öra? Att den är en budbärare är kanske helt klart men vilket budskap är det den vill föra fram till dig? Är det något som du nu är mogen att se, något som kan föra dig framåt på din livsväg? Är det en vision du har du behöver veta mer om, något du behöver klargöra och föra fram i ljuset?

Är det förnuftet eller intuitionen som talar till dig? Det är många frågor du kan ställa dig själv och det är bara du som har svaret.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bilder, wikipedia, Holkham Bible,
M more...

Leave a reply

required