Athena

Athena styr över det astrologiska tecknet Väduren.

Enligt Hellenic (grekiska) kalendern styr Athena över väduren som har sin början den 21 mars och avslutas den 20 april. (Lite olika beroende på vilken kalender man följer)

Gudinnan Athena är en jungfrugudinna, precis som Artemis och Hestia. Hon är en av de 12 olympiska gudarna och en mäktig sådan. Hennes mor är Metis, en havsgudinna känd för sin vishet och far är Zeus, den högste olympiske guden. Enligt en myt lurade Zeus sin gemål Metis att bli liten när hon var havande med Athena, på så sätt kunde han svälja henne i ett försök att förhindra den profetia som sa att han skulle övermannas av ett av sina barn. Genom att sluka Metis tog Zeus också över Metis attribut, som te.x. visheten. Athena föddes senare ur sin fars huvud, fullvuxen och i full krigsmundering.

 

 Vem var Athena?

Det vanligaste vi gör idag är att projicera över rollen som “pappas flicka” på Athena. Hon var gudinnan som verkade ha glömt att hon hade en mor överhuvudtaget och hon stod ständigt vid sin fars sida och vid männens sida överhuvudtaget. Hon var männens like och väldigt ofta deras “överman”. Athena är den enda gudinnan som är avbildad med vapen och hon är också känd som en krigsgudinna. Hon var den borne strategen, oerhört taktisk och känd för sin vishet och kunskap. Som jungfrugudinna är hon precis som de övriga jungfrugudinnorna “sig själv nog”. Inte en kvinna med starka manliga egenskaper, utan en kvinna med alla egenskaper som ej går att dela upp i manligt eller kvinnligt. Däremot lierade hon sig med männen. Hon är också den som vi idag kan se förvandlades till en kvinna som stödde patriarkatet. Vilket jag kommer att återkomma till senare.

Patriarkatet hade redan fått fäste och det var ganska vanligt att gudinnor blev våldtagna och bortförda av gudar. Mer och mer gick man ifrån att vörda jorden, de livgivande och omhändertagande krafterna till att ära förnuft, styrka och ett rationellt tänkande. När Zeus lyckades föda Athena och inte behövde en kvinnas hjälp för att få barn var detta också ett led i att hävda mannens överlägsenhet över kvinnan. Athena själv iklädde sig också alla de attribut som förknippades med mannen. Ytterligare en nådastöt för arketypen och våra projiceringar var den rättegång där Athena tog parti Orestes.
Orestes hade dödat sin mor för att hämnas mordet på sin far Agamenmon och Apollo talade för Orestes försvar. Apollo hävdade att modern endast är den som ger näring åt fröet, planterat av fadern. På det här sättet hävdade han principen att det manliga dominerar över det kvinnliga. Han nämnde också Athenas födelse, att hon inte fötts ur en moders sköte. Athena var den som gav utslagsrösten och därmed friade Orestes. Hon lierade sig med patriarkatet.

Athena var verkligen hjältarnas beskyddare och i mytens värld hittar vi många av dessa. Under det Trojanska kriget var hon aktiv, du hittar henne i Odysseus resor, hon hjälpte till med att bygga skeppet som användes för att erövra det Gyllene skinnet och hon gav det gyllene betsel som skulle hjälpa till med att tämja Pegasus. Klok, stark och förnuftig följde hon sin hjärna mer än sitt hjärta. Förutom när det kom till att försvara sin far, Zeus.

Även om Athena idag är en projektion för att följa patriarkala värderingar finns det oerhört mycket vi kan hämta hem från hennes arketyp. I hennes roll som jungfrugudinna kan vi hitta de egenskaper som gör att en kvinna följer det som är viktigt för henne själv. Hon visar även att en kvinna inte är hänvisad till känslornas värld utan är fullt kapabel till att följa de strategiska planer hon själv har utformat. Hon får en kvinna att se till sitt eget bästa istället för att som Demeter eller Hera värna om sin dotter eller sin man före sig själv. Poseidon_Athens

Athena förknippas med olivträdet, vilket är en symbol för fred.

Historien bakom olivträdet är en tävling, trots att olivträdet har symboliken att stå för fred lustigt nog. För många personer går tävling och fred inte ihop men det gjorde det för Athena. För att nämna något om detta så visar myten om Athena och den enda vanliga kvinnan som är förknippad med henne. Athena som var en välkänt duktig hantverkare (hon är hantverkets gudinna) och främst inom vävkonsten (något som kräver planering och där hand och hjärna arbetar tillsammans). Athena och en kvinna tävlade om vem som var skickligast. När de var färdiga gick Athena fram och beundrade sin medtävlares hantverk. Först när hon såg vad bonaden innehöll för bilder blev hon rasande och bestraffade kvinnan vilken hon förvandlade till en spindel. Inte för att det var skickligt utan för att det fanns bilder på hennes far Zeus.

Men tillbaks till olivträdet. Athena var tillsammans med Guden Poseidon inblandad i en tävling om vems namn som skulle ges till den nya mäktiga staden i Attica. Båda kom med gåvor. Poseidon stötte med sin treudd i klippan och ut kom en ström med saltvatten. Athena kom med ett olivträd. Athenas gåva uppskattades mest och därav fick den nya staden namnet Aten.

Förutom olivträdet förknippas gudinnan med ugglan och ormen som finns avbildad på hennes kläder och sköld. Hon var städernas beskyddare, guldsmedernas, krukmakarnas och skräddarnas beskyddare. I krigstid var hon den ledande gudinnan när det kom till strategier och i fredstid förknippade man henne med hemslöjd. Det anses att hon gav oss siffrorna, betslet och förmågan att kunna tillverka plog, kratta, oxspann och stridsvagn. En mycket kompetent arketyp.

Athena och Medusa.

perseus_athena_gorgonNu vill jag återkomma till det som jag tidigare nämnde, Athenas förvandling.
Medusa är en välkänd figur som förekommer i många myter men även i dagens “skräckfilmer” och böcker.

Medusa var en jungfru, vilket då inte betyder oskuld, som i myten hade långt vackert hår som hon borstade noga varje dag. Hon hade inte brist på uppvaktning och en av de som uppvaktade henne och även vann hennes gunst var guden Poseidon. Poseidon och Medusa hade en svärmisk stund i en Athenas tempel vilket förargade Athena mycket. Som straff förvandlade hon Medusas hår till att bli en enda härva av slingrade ormar. Hennes blick förvandlades så om du såg in i hennes ögon förvandlades du till sten.

Athena hjälpte Perseus att hugga huvudet av Medusa och när det hände föddes Pegasus, den bevingade hästen, vars föräldrar var Medusa och Poseidon.
På Athenas sköld kan man se Medusas huvud, något hon bar för att skrämma sina fiender.Det sägs även att Athena gav Asklepius, Guden som stod för helandet, några bägare av Medusas blod. Blod som från en bägare kunde bota och återuppväcka till liv och från en annan kunde döda med omedelbar verkan.
Med ormar på sin klädesdräkt och på sin sköld och deras gemensamma myter är de starkt sammankopplade med varandra.

Medusa som innan sin förvandling är en sensuell frimodig kvinna som är öppen och mottaglig för att bli attraherad av män och även attraktiv för män. Efter förvandlingen blir hon ett monster vars blick du inte vill möta och som förvandlar dig till en sten. En symbol för rigiditet och död. Är Medusa Athenas mörka förträngda personlighet?
Var Athena tvungen att förvandla sin sensuella sida till detta monster för att kunna behålla sin makt i vilken hon lierade sig med Zeus och Apollo?

I boken ““Mysteries of the Dark Moon,” av Demetra Georg skriver hon så här; (min översättning)

Medusa och Athena är aspekter från samma gudinna som härstammar från Lake Tritonis i Libyen. De associeras båda med den feminina visdomen som visar sig genom den ormsymbolik som omger dem. Medusa med hennes ormhår och Athena med hennes ormar på kläder och attribut. Medusa, den gamla visa, äger visheten och hemligheten när det kommer till sex, gudomlighet, magi, död och återfödelse. Athena, den eviga jungfrun är länkad till nymånen och äger de feminina kvalitéerna som mod, styrka och tapperhet.

När Athena absorberades in till den klassiska Grekiska gudavärlden så var hon den enda av de gamla gudinnorna som var respekterad och ärad. Hon blev en del av den styrande trilogin tillsammans med Zeus och Apollo. Hon fick betala ett dyrt pris för denna nyordning.

Först fick hon förneka sin feminina sida och offra sin sexualitet och bli den ständigt rena jungfrun. Hon blev avskuren från hennes cykliska natur vilket inkluderade återfödelse genom sexuella riter. Hon fick sedan lova att använda sina förmågor för krigföring till att slakta och övermanna sina matriarkaliska förmödrar från Afrika.

Kanske att jag inte helt håller med när det gäller Demetra Georgs tolkning av att Athena skulle förknippas med nymånen på grund av att Athenas förmåga till förnuftigt, logiskt och strategiskt tänkande inte riktigt rimmar med nymånens symbolik men annars tycker jag att detta är väl värt att fundera ett varv på.

Å andra sidan är Athena den som styr över väduren. Det första tecknet i det astrologiska året. Ny början. Vi kommer direkt från fiskarnas mystik och det omedvetna till den något impulsiva väduren. Tetradrachm_Athens_Här finns en hel del som hänger ihop med Athena. Väduren styr exempelvis över huvudet och ansiktet vilket inkluderar ögonen. Athenas ögon är något som ofta brukar nämnas ihop med henne. Detta är i sin tur förknippat med ugglans ögon. Ögon som kan utstråla visdom. Athenas uggla präglades in på ena sidan av mynt medan hennes egen bild var på andra sidan. (passande med tanke på att hon anses ha fört in siffror och står för mätning, räkenskap) En vädur ska enligt astrologin lätt få huvudvärk om den inte mår bra eller är stressad, något som Athena i sin tur är förknippad med då hon föddes från Zeus huvud vilket föranledde en hemsk huvudvärk.

Väduren står även för egenskaper som ledarskap, initiativ, mod och självständighet. Det här har den definitivt gemensamt med Athena. Man brukar också säga att en vädur är rak och direkt i sin framtoning och en vanligtvis okomplicerad personlighet. Det är ett fysiskt tecken som gärna vill röra på sig. Athenas uppfinningsrikedom och vilja till att producera produkter som kom till praktisk användning stämmer väl överens med vädurens signatur.

För den som vill forska mer om detta så tror jag säkert att det finns väldigt mycket mer att hitta. Och jag känner att det kommer att bli spännande att gräva lite djupare in i den mörkermåne som vi är på väg in i och som kommer att vara i väduren.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild wikipedia. övriga okända

2 comments on “Athena – Väduren – Medinflytande

  1. Pingback: Äpplet och kvinnan - Liv Lust Balans

  2. Pingback: Månmagiskt oktoberbrev - Ascala

Leave a reply

required