supermoonSupermåne! Under augusti får vi återigen vara med om en supermåne. En måne som är närmare jorden än vanligt. På grund av att månens bana är en ellips form så betyder det att avståndet mellan månen och jorden är lite olika. Vid en supermåne är den som närmast jorden vilket också innebär att vi får ett högre tidvatten än vad som är vanligt.

Man menar att supermånen också för med sig en högre intensitet vilket betyder att allt det som fullmånen har som grundegenskaper blir extra tydligt. Nerverna på utsidan skrev jag om supermånen i juli och det stämmer här också. Under augusti är månen ännu närmare jorden än vad månen var i juli. Och den här gången är månen i vattumannens tecken och mittemot står solen i lejonets tecken.
Det betyder att härskaren över vattumannen Gudinnan Hera (enl. hellenismen) står mittemot Guden Zeus.

Och var det något par som verkligen vibrerade i den Olympiska världen så var det kanske Zeus och Hera. Du kan läsa om Hera och vattumannen här. Någon dag ska jag fortsätta att fördjupa mig i denna symbolik eftersom den för vidare till Sphinxen, Jesus och andra härliga symboler.

Vad kan detta då innebära denna supermånefas?

Är du inte förberedd kan det nog vara så att det blir en känslomässig berg-o-dal-bana. Och detta kan då innebära att vi får en möjlighet att träna oss i att stå i vår sanning och att resa oss över de drama som kan uppstå som astrolog Kelley Rosano menar. vattumannen

Och visst är det så att det kan uppstå dramatik, Lejonet som är mycket för att stå i centrum och samtidigt lekfullt, mittemot Vattumannen som vill vara “udda” och som drar sig för att vara i centrum.

Vattumannens förmåga till att iaktta är lämpligt att aktivera under en sådan här intensiv period. Vattumannen är trots sitt namn inte ett tecken som har vattnet som element utan det tillhör luft elementet. Luft som är ett intellektuell forskande mentalt element. Och att iaktta tillhör dess natur. Det innebär också att vattumannen kan verka känslomässigt kall och otillgänglig men lär man känna tecknet mer inser man att så inte är fallet. De kan, precis som lejonet, ha ett starkt ego och de är inte på något sätt ett tecken som enkelt passar in och anpassar sig. De kan vara idealistiska och de är samtidigt öppna för det som är nytt och innovativt. De är rationella och kastar sig gärna in i utvecklande forskande samtal. Förutom känslomässiga samtal då, där blir de plötsligt lite mer “off”. Om man läser om vattumannens dragning till det som är nytt, till nya uppfinningar och till nya lösningar kan man också få för sig att det är ett flexibelt tecken men så är det inte. Vattumannen är ett fixerat tecken vilket innebär att det kan vara mer än envist och hålla fast vid det som den själv bestämt är det bästa.

Fullmånen har ju en tendens till att vara avslöjande. Solen lyser intensivt på hela den ytan av månen som är synlig, medvetandet sätter fokus på det som varit gömt eller som ligger under och som vi inte vill att andra ska se. Månen kan starta upp processer som vi i stunden inte är riktigt klara över, det är ju inte för intet som uttrycket “mångalen” har fötts. Återigen vill jag dra upp det där viktiga med att vara medveten om vad som händer för att vi ska få en större möjlighet att hantera det som försegår. Fullmånen pressar på födandet av det som startades under måncykelns början. Vi behöver en förlösning av det som vi burit på.

Kelly Roseano menar att vi kan ställa oss tre frågor just nu.

  • Vad behöver du förändra?
  • Vad är det du har tolererat?
  • Vad är det som stöder din balans?

Vattumannen kan hjälpa oss med att se på känsliga situationer på ett rationellt och systematiskt sätt men vi kan inte heller glömma av att vattumannen bär på känslor som de kanske förnekar sig själva att ha. Detta är något som kan komma upp till en synlig yta under en fullmåne. En inre fråga som kan dyka upp under den här fullmånen kan handla om ditt hjärta och din själ. Följer du din personliga önskan och vilja eller följer du det som är gott för din själ?

Det är inte alltid som dessa båda saker är detsamma.

Kittiwut ChuamrassameeI samband med Vattumän brukas det också pratas om vänskap och även en hel del om tillhörighet. En tillhörighet som inte alltid är så lätt för en Vattuman som ofta kan känna sig som en udda och ensam själ även bland sina familjemedlemmar. Att vara “udda” eller “unik” är samtidigt något som brukar vara viktigt så denna mix av känslor kan innebära känslomässig turbulens för Vattumannen och framförallt om man har månen i Vattumannen. Vänskap för detta tecken är oftast skapat utifrån gemensamma intressen enligt Astrolog April från big sky astrology. Men denna vänskap betyder inte att du känner dig “hemma”. Ofta blir det en vänskap utan den där kontakten på en djupare nivå. Och för en Vattuman kan den här kontakten även utebli i den egna familjen och det kan vara plågsamt.

Ytterligare ett tema som kan uppstå under den här fullmånen kan då vara att se hur en isolation från andra kan skapa en upplevelse av att vara icke-mänsklig, udda och en “alien”.

Vad fullmånen kan plocka upp från ditt känslomässiga djup kan alltså handla om hur mycket du själv drar dig undan från omvärlden på grund av din upplevelse av att inte tillhöra? Och hur mycket av ditt behov av att vara annorlunda skapar denna känsla av isolation hos dig själv?
Frågorna måste också självklart tittas på utifrån andra hållet, kanske är det dags för dig att hylla ditt behov av att vara fri och unik.

 Lejonets behov av att leda och dominera kan även detta skapa en dynamik som man inte kan sopa under mattan just nu. Ett behov som verkligen går stick i stäv med Vattumannens behov av frihet. I och med detta kommer vi tillbaka till frågan jag redan ställt: Vad är det som du tolererat? Kanske har du böjt dig inför någon annans dominans och gjort det utifrån tanken att det är du som har fel eller att det är du som är konstig och udda? Under fullmånens sken kan dock solen medvetandegöra vad detta skapar för känslomässiga problem för dig och du får nu se vilka konsekvenserna har blivit.

Efter månens kulmination kommer ju också den avtagande fasen, en fas där du kan få hjälp med att släppa taget om det du har upptäckt inte passar in med dina värderingar, med ditt liv. Kanske upptäcker du att den sfär av ego, (eller upptäckandet av dig själv, som är den del av Lejonets sfär) inte längre är det som du behöver.

Men som alltid är det viktigt att ha balans. Alla egenskaper kan bli för mycket och för lite. Vi behöver balansera och integrera både vattumannens kvalitéer med lejonets kvalitéer. Ett sunt sätt att hävda sig Carracci_-_Jupiter_et_Junonsjälv tillsammans med ett sunt sätt att se på humanitet. Vi kan behöva tona ner lejonets passion för att istället ta fram vattumannens rationella sida för att hitta lösningar för den allmänna välfärden i samhället.

Kanske kan myten om Gudinnan Hera och Guden Zeus hjälpa till lite för att förstå den konflikt som kan uppstå inom dig själv den här fullmånen.

Svartsjuka och humör är något som Hera är känt för. Efter den 300 år långa smekmånaden återgick ju Zeus till sitt forna beteende och förförde de kvinnor och gudinnor som han fann attraktiva.

Detta var något som gjorde Hera fullständigt vansinnig. Hera är ju nu härskare över vattumannen och detta är ett tecken som bland annat strävar efter frihet.
Hur går detta ihop?
 En förklaring kan vara att Hera hyllade äktenskapet. Äktenskapet som idé och med alla dess värderingar. Två blir ett, en union av de feminina och de maskulina.
Och man kan förklara hennes ilska med den förnedring som Zeus agerande utsatte Henne för. Han visade ingen respekt för äktenskapet. Ingen respekt för den union som de båda hade ingått. Han tappade bort tvåsamheten och gick tillbaka till att se sig själv och sina egna behov. ( Ser ni lejonet och vattumannens egenskaper i detta?)
Denna myt kan ge aha-upplevelser för många denna fullmåne. Trots vattumannens känsla för nyheter, för unika idéer är det ett fixerat tecken. Har man en tanke, en värdering så är det lätt att hålla fast vid den.
Och kanske är det så att du har en värdering, ett projekt som du anser att någon annan svärtar ner? Myten kan appliceras på många områden i livet och fullmånen gör det möjligt för den att bli synlig.

 

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: wikipedida, Kelly Roseano, April bigs more...

Leave a reply

required