Träd används ofta inom den symboliska världen som en symbol för vår inre psykiska miljö. Träd är en livsnödvändighet för Jorden, för oss alla. Det ger oss trygghet, det ger oss skydd. Ett träd kan symbolisera vår släkt, vårt stamträd, Ogham är ett Keltiskt alfabet bestående av 20 “typer”, alla namngivna efter träd. Man menar att Ogham-kalendern är gjord utifrån månen och Kelterna använde sig av 13 månader à 28 dagar.

  Ogham kalender  Reed – Vass.  28 oktober – 24 november.

Även om inte Vass är ett träd var det ett högt uppskattat “träd” av Druiderna och ingick därför i Ogham. Vassen användes till mycket, bland annat vävdes den och användes till takbeläggning som kunde skydda hemmen från kyla. Mattor var ofta vävda av vass som gav huset en söt doft, därför har den också associerats med att rensa och rena hemmen. På grund av dess förmåga till att skydda och rena gjorde man också talismaner av Vass som bars för att skydda mot ondska.  Man använde den som fyrbåkar, som ljus under de mörka nätterna.

Man gjorde flöjtar av den, och Druiderna gjorde “skrivdon” och papper av den vilket gör att den hör ihop med kommunikation. Den användes för läkning men också till att göra pilar vilket gör att den är förknippad med både healing och död. Att vass också hör ihop med healing och död blir starkare eftersom det är i denna månad som Alla helgons natt är. Tiden då gränsen mellan de levande och döda är tunn. Detta gör att vass även förknippas med kommunikation med våra anfäder och att stärka familjebanden.

Dess rötter finns i jorden, den växer genom vatten och den kan nå högt upp i skyn. Inte konstigt att den värderades högt. Dess styrka, rötterna, är dubbelt gömda, vatten och jord, vilket innebär att en av lärdomarna under den här perioden kan vara att inte dra förhastade slutsatser. Styrkan kan vara gömd just nu. Här kan man också vara vaksam för den effekt som katalysator som personer med ett så starkt rotsystem har. Står man stadigt och inte verkar vilja flytta sig för allt i världen, blir det ofta frustrationer i omgivningen.

I den Keltiska mytologin är Vassen associerad med den Keltiska Gudinnan Brigid. Gudinnan som stod för poesi, smide och healing. Brigids-kors gjordes av vass och görs fortfarande för att hängas i hemmet som skydd. Här finns också Gudar och Gudinnor som förknippas med underjorden. Även den grekiska Guden Poseidon är förknippat med Vass.

Ngetal ReedVass anses stå för;

  • Beskydd – kommunikation – rening – syfte – grundad ( ha starka rötter ) – liv och död

Det sägs att om man är född under denna tid så har man en “hemlig” styrka, precis så som rötterna här är dubbelt gömda. man kan nog också fundera över om det finns enhemlig” motivation också. Utmaningen för dessa personer födda här är att använda sina detektiv förmågor klokt.

 

Leave a reply

required