albatross

Sabian Symbol för fullmånen juli 10 grader Stenbocken:

En Albatross matas från handen av en sjöman.

Exakt på samma grad som jag har min födelsemåne var denna fullmåne. Självklart blev det att jag funderade extra mycket runt den symboliska betydelsen den här gången. Mina egna inre frågor pendlande mellan om jag i mitt liv anammade den symboliken som pekar mot att bära bördor runt halsen eller om jag mer använt mig av den mer andliga betydelsen. Det har i vilket fall varit oerhört givande för mig personligen att undersöka denna fullmåne lite djupare än jag brukar göra. Och kanske är det så att jag i slutändan även tog till mig  den konjunktion som vi fortfarande har mellan Venus och Jupiter i Lejonets tecken och anar att om jag följer den ledstjärnan som det kan utveckla sig till att bli, ja då är det eventuellt min Betlehems stjärna. Denna konjunktion går också över min Uranus så just nu har jag en hel del mycket spännande kopplingar.

Men för att titta på vad denna Sabian symbol kan innebära för oss alla tänker jag att vi behöver förstå vad den innebär. Jag kommer först att tänka på att det är en ganska stor bedrift att få en Albatross så nära att den äter från handen. Vilken tillit från fågelns håll och vilket tålamod från sjömannens håll. Samverkan mellan två energier.
Att det är just en Albatross och en sjöman har också en stor och avgörande betydelse. Här finns en inbyggd misstänksamhet och en skrockfullhet som förmodligen sjömannen bär mer än någon annan. I en berättelse  “The Ancient Mariner”, så är det en sjöman som blir dömd att för alltid segla efter att ha dödat en albatross efter att den hade räddat hans skepp. I England har man också ett talesätt “Att bära en Albatross” som betyder att man har djupa bekymmer som man går omkring och bär på.

Här i denna symbolen så betyder det ju att sjömannen tränar på eller har kommit över sin rädsla för att vara nära denna skrämmande fågel för deras yrkeskår. Funderar man lite hittar man också en betydelse som säger att du behöver vara stilla, dels för att bli medveten om rädslan och för att kunna släppa taget om den. Stillhet och tålamod kan vara nyckelord för att komma över rädslor med andra ord.

Albatrossen bär väldigt synligt två olika aspekter tycker jag. Dels så ses den som en väldigt stor turbärare av sjömännen. Att få syn på en Albatross betyder att nu får de hjälp och tur på vägen å andra sidan finns det en rädsla här att det ska hända något så att de ska få stor olycka och att de är tvungna att bära detta hela livet. Och allt beror egentligen på hur vi själva hanterar detta eller hur? 🙂

Både sjömannen och Albatrossen är också symboler som vi förknippar med de stora haven och bara i denna symbol hamnar vi i en värld med många betydelser. Framförallt kanske för att kunna härbärgera och hantera känslor. Hav är ju även något helt annat än en sjö och framförallt är de vanligtvis betydligt större och djupare.

Albatrossen kommer även som en hjälpare och budbärare och i många texter om denna stora fågeln pratar man om en symbol för Jesus och även för hur han bar korset. Och det kan vi bland annat se i just historien om hur Albatrossen ses som olycks -eller otursförföljd symbol. Att få bära sitt eget kors till sin undergång.
Och frågan kan också vara den här fullmånen; Bär vi allt för många minnen som är betungande runt vår hals? Här i Sverige kanske vi kan jämföra det med att “bära en kvarnsten runt halsen”.

Vi kan även titta på hur en Albatross fungerar för att få tag i ännu mer symbolik. En fågel som flyger långt och den har ett enormt vingspann, vi pratar inte om en liten fågel. En mästare på att kunna manövrera i luften vilket verkligen är dess element. Att kunna navigera i den mentala världen på olika sätt är något som kommer naturligt. Att kunna balansera mellan de mer abstrakta tankarna med de mer “intellektuella” är lika lätt som att navigera mellan de olika kastbyarna. Men det är inte bara luft som Albatrossen förknippas med, jordens element finns här också genom att Albatrossen är monogam.

Här finns inget av det flyktiga som vi lätt förknippar med luftens energi. När Albatrossen har hittat sin själsvän så är det de för resten av livet. Här ingår också den starkt individuella och självständiga energin för Albatross står väldigt mycket för just självständighet. Om det ska vara någon symbol som pratar om långdistansförhållande/särbo förhållande så är det just Albatrossen. Starkt lojal och självständig.

Det finns så mycket mer att skriva om Albatrossen och dess symbolik och som alltid är det personen som använder sig av symbolen som bär på sin egen symbolik runt den. Här finns självklart som alltid en inbyggd symbolik men den definieras genom dig själv alltså.

Sätter vi ihop detta med månen som bland annat handlar om känslomässiga behov och nu vid fullmåne, utlopp/födsel/lansering, kan vi kanske fundera över om det är meningen att vi ska undersöka var och när vi behöver vara stilla för att något ska upptäcka om vi är att lita på eller ej? Eller ska vi se vilka rädslor vi bär på och utmana dem? Tålamod kanske? Eller ska vi utmana oss själva genom att titta på om vi själva bär på en “albatross”? Låter vi minnen göra oss tyngre än nödvändigt?

Det finns många varianter.

Lycka till!

Malou

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015 Malou Thorman

Leave a reply

required