Johfra-Bosschart-Capricorn-painting Uttråkad?

Vi befinner oss i första månfasen efter nymånen, den växande månens fas. En period av några dagar då vi då kan uppleva hur meningslösheten tränger på oss. Ingenting verkar vara roligt, allt som vi blir erbjudna låter torrt och oerhört tråkigt.
Underligt eftersom det bara för några dagar sedan bubblade av energi och lust att göra saker?

Det är inte bara frånvaron av lust som gör att livet plötsligt blir tråkigt, vi kan bli uttråkade av andra orsaker också. Dana Gerhardt, astrolog, menar bland annat att vara uttråkad kan ses som ett försvar. När jag har funderat över detta kan jag absolut se det på samma sätt.

Att bli uttråkad kan vara ett försvar för att man inte förstår det man håller på med, eller för att man inte vill eller vågar dyka djupare in i det man gör. Det är lättare att bli uttråkad och bara släppa det man håller på med.

Månfasen startar upp med Stenbockens tecken. Ett tecken som i sig i många ögon ses som “tråkigt”. Men precis som upplevelsen att det inte händer någonting och känslan av att vara uttråkad som ett försvar så ser man bara då ytan. Vi behöver agera och gå djupare för att se vad som döljer sig bakom fasaden.

Stenbocken är ett djur som har rykte om sig att vara väldigt målmedveten och enveten. Säker på fötterna tar den sig upp till toppen, med ett ansvar för sig själv likväl som för andra är den noga med vad den sätter sina fötter på vägen upp.

För många kan ju då detta vara en energi som påminner dem om att bli uttråkad. Här finns synbart inte den energi som vi brukar känna igen som roligt, häftigt eller spännande.
För att undersöka denna månfas som för många då kan tangera att bli uttråkad kan det vara värt att titta närmare på Stenbocken och de associationer som detta kan ge.

Visst är det så att vi behöver ta hänsyn till alla de symboler som talar om att vi kan bli alltför stela i vårt sätt att förhålla oss till världen. Men om vi tänker efter lite djupare så innebär det ganska mycket flexibilitet för att kunna ta sig upp ( vilket är stenbockens instinkter ) på en brant bergsvägg. Kroppen behöver balansera och hoppa på de mest konstiga formationer och detta gör Stenbocken utan problem. Även om du inte ser det på denna bild så är också tecknet för Stenbocken oftast en “sjöget”. Stenbocken har alltså en fisksvans i sin symbolbild.
Vi behöver alltså gå lite djupare och inte bara glida över ytan och förutsätta något. Vilket också gäller vår egen känsla av att bli uttråkad. Vad ligger egentligen bakom denna upplevelse? Vad kan du ta till dig?

Själva klippan, stenen är också en stor del av detta tecken. Stenbocken är ett jordtecket och den jord som Stenbocken står på är stenen. Stenen har i alla tider varit ett viktigt inslag. Av sten bygger vi solida strukturer såsom våra städer, våra hem. I en av de Grekiska myterna är stenen grunden för mänskligt liv och Jesus sa till Petrus: ” På denna klippa kommer jag att bygga min kyrka…” Peter vars namn kommer från “Petra” som betyder klippa i sin tur.
När vi gräver hittar vi många intressanta symboler som är värda att fundera över. Stenbocken är ju ingenting som vi egentligen sätter ihop med tro rent generellt men här gömmer sig många fascinerandeSisyphos detaljer.

Jag kommer också att tänka på Sisyfos, en man som blev bestraffad med att skjuta ett klippblock uppför ett berg. När Sisyfos väl var uppe på toppen rullade klippblocket ner på andra sidan och han var tvungen att börja om från början. Detta har i många olika situationer varit en metafor för livets meningslöshet. Och prata om att bli uttråkad. Göra samma sak hela livet.
Men Sisyfos lurade Zeus som gett honom straffet. Han skapade sin egen mening med livet. Han gjorde helt enkelt detta att skjuta upp stenen till toppen som sin mening. Han blev lycklig och lurade på så sätt Zeus på straffet.

Jag förenklade berättelsen en hel del, den handlar också om att förlora tron eller att inte ha en tro på något större eller mer i livet än det vi själva kan skapa. Det handlar också om att skapa meningsfullhet, att vara i nuet, att behålla sin balans och att skapa värde i sitt arbete. Någonstans i berättelsen kan man också fundera över om det är så att det trots allt kommer in touch av att tro på något högre.

Du kan själv leta reda på berättelsen som heter “Myten om Sisyfos” och är av Camus.

Jag tittar också tillbaka på Nymånens egenskaper för denna måncykel och hittar då Gudinnan Hestia. Hestia som i sig står för fokus. Som står för balans och att hitta sitt hjärta och leva efter detta. Tittar man på detta sättet så är denna månfasperiod som vi är inne i nu en viktig bit för oss. Kan vi hitta en mening, något mer i det som vi gör varje dag? Kan vi acceptera den situationen vi befinner oss som något bekvämt och som en situation där vi behöver vara i?
Kan det vara så att jag letar efter något mer där det inte finns något mer? Eller ser jag inte min situation klart, försöker jag komma ifrån något som jag inte vågar se?

Finns det något här i symbolen för Stenbocken, för Sisyfos, för klippan och för Hestia med den geometriska figuren som står för nollpunkten som kan ge dig ett svar på den situationen du just nu befinner dig i?

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild: Johfra-Bosschart-Capricorn, tumblr.com

Leave a reply

required