askunge bal

Symbolkalender 23

Halvmåne i den avtagande fasen och månen i skorpionens tecken.

Halvmåne kan ju vara en aning trixig att ha att göra med. Men lika ofta som vi kan tycka att den ställer till med problem för oss, lika ofta går den obemärkt förbi.
Själva månfasen tar oss nu ner in till vårt inre liv och kanske visar det sig också i det yttre. Projekt kan verka gå på sparlåga, möten kommer inte till avslut och många runt omkring upplever att de får tänka igenom saker och de snabba besluten är inte lika självklara längre.
Kanske sätter vi oss i en mer tänkande position och funderar på om det gick så som vi hade tänkt oss i början av månfasen. Många projekt går på ett naturligt sätt in i sin sista fas och det är dags för avslut.
Det kan också vara så att vi känner av att månen och solen inte står i den mest positiva position till varandra. Irritation, frustration och lite gnagande oro kan uppstå. Först kan vi tycka att det bara finns där helt utan orsak men får vi bara lite tid att fundera på det kan vi säkert hitta anledningen till varför vi upplever det som vi gör. Oftast skaver vårt inre mot det yttre.

Och just den här gången när skorpionen är inblandad finns det en liten risk för att känslorna kan bli lite mer hetlevrade än vad de brukar vara. Skorpionen manar oss att söka djupet, att hitta intensiva känslor och sanning men det yttre kanske inte passar ihop med att leverera osminkade sanningar. Våra yttre faktorer påverkar oss på ett sätt som gör att vi bör nog påminna oss om att skorpionens högre aspekt är örnen. Nu är det rätt tid att resa sig över det som gnager inom oss för att försöka se det ur ett annat perspektiv.

I och med att det är halvmåne inblandat kom jag att tänka på Askungens bal. Både på gott och på ont. Känslan av att visa upp sig, att klä sig och föreställa sig och inte få en möjlighet att få visa vem man verkligen är. Men en ambassad bal är också en möjlighet att bjuda in de som man vanligtvis inte umgås med, och ambassaden befinner sig också i ett främmande land. De är hemma men ändå borta. Just områden där ambassaden befinner sig på har suveränitet men i övrigt är de i en främmande miljö. Det påminner mig om att det går att behålla sin integritet även om vi är omringade av det som är helt okänt för oss. Det påminner mig också om att det är viktigt att vara öppen och bjuda in det som är mindre känt för att möjliggöra samarbete och för att ny kunskap ska landa på ett bra sätt.

Eftersom vi precis har lämnat en månfas som pekar mot att vi gärna vill ge ut det vi har inom oss kanske just denna Sabian symbol får oss att fundera på om vi är väl förankrade inom oss själva. Yttre och inre, samverkar de? Maskerar vi oss och varför gör vi det i så fall? Är omständigheter på ett sådant sätt att vi behöver det just nu och är vi i så fall medvetna om detta?

Rent fysiskt kan du nu uppleva att du blir en aning tröttare och gärna vill dra dig tillbaka en stund då och då. Din energinivå har en tendens att bli lite lägre helt enkelt och efter att ha varit lite “på” och aktiv kan du nu “mjukna” och uppskattar mer det lite mjukare tongångarna.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman

Leave a reply

required