taurus___llewellyn_worldwide_by_juliedillon-d5rzfz5Sista fasen i måncykeln och det är avslut jag fokuserar på. Avslut eller fullbordan. Same, same but different brukar jag säga då och då.
För det kan vara väldigt olika men det kan också peka mot samma sak.
Under den här månfasen kan det vara lagom att dra sig lite tillbaka och låta självreflektion får ta lite mer plats.
Vi kan kanske på ett ganska klart sätt se om det som vi lanserade vid fullmånen gav de resultat vi önskade.

Nådde vi de mål vi siktade på? Behöver vi avsluta och ta en annan väg istället? Eller fullbordade vi och behöver fundera på något helt nytt?

Själv är jag född under den fasen och många som arbetar med månens olika faser menar att då handlar det här livet om avslut eller fullbordan. Bland annat menar man att en födelse under den här månfasen skulle kunna innebära ett “karmiskt” liv. Att man just under det här livet avslutar eller fullbordar föregående “livsuppgifter”.
Fasen handlar mycket om reflektion och fokus på att upptäcka “meningen” med livet. Det betyder också att om du då skulle vara född under den här månfasen är du mer beroende av att ditt eget agerande är i fas med det du tror på och anser är viktigt i livet. Men även om du inte är född här så betyder det att dessa saker kan komma upp starkare under den här perioden.
För visst är det så att när du inte är i fas med dig själv, ja då går inte saker så smidigt och enkelt som de kan göra.
En annan intressant sant sak med att vara född under den här fasen är att du kommer in i nymånefasen när du är väldigt ung. Nya vyer, ny början och omstart. Något kanske avslutas väldigt tidigt för dig  vilket också kan göra att du ser framåt på ett helt annat sätt än vad din omgivning gör.
Att se på sin omgivning med dessa nyfikna ögon och ha med sig en erfarenhet som den månfasen ger dig som du är född i kan innebära att du har ett sinne som kan både förespå vad som ska hända och även dra slutsatser mycket snabbare än vad som är vanligt. Profetiskt sinne kallar en del det.
Just nu när vi kommer in i den här fasen så har vi oxens tecken som pratar med oss. Och det som först kommer upp för mig i stunden blir envishet.
Att låta saker vara som det alltid varit. Vare sig avslut eller fullbordan alltså. Stick i stäv med det som jag precis skrivit.
Och kanske kan detta påverka hur vi tar oss an den här månfasen. Värt att veta om vi plötsligt känner oss lite istadiga och tycker att saker inte hamnar på plats där vi vill ha det.
Kan det möjligtvis bero på att vi inte släpper taget om saker som behöver vandra vidare? Det kan också vara så att vi är trygga precis där vi är för närvarande, bägge fötterna på jorden så ser vi praktiskt på hur saker och ting har utvecklats sig och vi vet att det vi en gång har sått ser vi konsekvenserna av.
Vad jag personligen tar med mig är att lita på den känslan som jag med tiden har lärt mig visar mig vad som är sant och riktigt. Jag vet att jag själv kan ha en tendens till att både hålla fast vid saker längre än vad jag borde och samtidigt har jag en tendens till att påbörja nytt mest hela tiden.
Jag låter mig själv bli guidad in i mitt inre och låter månens mörker visa mig det jag behöver. Jag låter oxens härskare Afrodite träda fram och låter hennes frågor om livsnjutning och meningsuppfyllelse sjunka in i mig så att mitt inre jag ärligt kan svara om det är så. Har jag skött om det jag sått på ett bra sätt så att jag nu kan få tillgång till den näringen eller blev det inte alls den växtlighet som jag tänkt mig?

Leave a reply

required