Vi går in i den sista månfasen och jag tycker att Sabian symbol för just denna tidpunkt passar bra. Månen befinner sig i tvillingarnas tecken och Sabian säger: Skördefest

Dancing couples in a harvest festival

Skördefest 1Min första känsla landar i upplevelsen av att låta känslan få uttryck i rörelser. Att fira att arbetet är gjort. Att vi har skördat det som är nödvändigt för oss. Vi har arbetat och nu är det dags för att låta en annan njutning komma till uttryck. För det är ju inget som säger att man inte kan njuta av att så, bearbeta och skörda. Men nu är det en annan form av samvaro med oss själva som vill ha uttryck.

Månfasen pratar om att vi får ett behov av att gå in i oss själva, att dra sig tillbaka för att låta måncykeln landa inom oss. När den landar inom oss kan vi samtidigt få uppleva en tacksamhetskänsla för det som varit och en sorg för det vi behöver lämna. Vi kan få en idé om vad vi nu behöver göra framåt men ännu är det inte dags att låta den komma till uttryck.

Många gånger låter vi denna fas prata till oss i ensamhet men det finns även stunder då den kan få uttryck i samvaro med andra. I andra kulturer och även hos oss förr kunde man samlas för att dela med sig av det man upplever under just den här fasen. Det var den vanligaste fasen då kvinnorna menstruerade och de drog sig tillbaka för att vara ensamma i grupp. De delade, blev undervisade, och fick förståelse, tröst, uppmuntran och kärlek av varandra.

Även i en skördefestival som denna grad i tvillingarna pratar om, så delar man med varandra. Man ser varandra och uppskattar sitt eget och andras arbete. Man firar att arbetet är gjort och man gör det tillsammans.

Detta ger även ett uttryck för något som upprepas, en tidpunkt som är viktig, en ceremoni. Förberedelsen för denna punkt är många gånger det som är mest givande. Vi lär oss under tiden. Själva uttrycket, dansen, födseln eller vad det nu kan vara, blir som en enda stor utandning. Vi släpper taget och kanske till och med rusar runt i glädjefull yra. Vi har även de två sidorna här, mentalt och känslomässigt. Så den här symbolen och den här fasen handlar om mycket om vi ger oss tid att gå in i den och att ge uttryck för den.

Dansande par handlar den om också. Något som pekar mot att följa en rytm och inte bara den enas rytm utan kunskapen om att följa någon annans också. Att glädjas tillsammans med någon annan. Att vara lyhörd för någon annan.

Vilka tankar får du den här månfasen?

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild: Charlotte Joan Sternberg

Leave a reply

required