05day-300x29612 dagar efter Jul

Femte dagen och det är 29;e januari. Detta är Sankt Thomas Becketts dag.

Samma dag som han mördades i Kyrkan år 1170. Han var Ärkebiskop av Canterbury.

Thomas Becket var son till en köpman i London och fick en god skolning. På grund av sin personlighet och sitt ödmjuka sätt skickades han till Rom och till Frankrike av den dåvarande ärkebiskopen av Canterbury för att studera civila lagar. Han lyckades så bra att han tilldrog sig Kung Henrik II intresse. Kung Henrik såg till att anställa Thomas som kansler, och Thomas följde med honom på olika resor, bland annat till Frankrike.

Kung Henrik var dock inte nöjd med att Thomas var kansler utan ville ha honom som ärkebiskop och hoppades med detta få en allierad eftersom han önskade minska kyrkans makt. Han trodde att Thomas kunde vara hans medhjälpare i det här projektet och övertalade honom att acceptera utnämningen till ärkebiskop av Canterbury som precis hade blivit ledigt.

Trots att det sägs att Thomas hade varnat Kungen för de konsekvenser som detta skulle föra med sig insisterade Kung Henrik ändå.

Då Thomas Becket var en engagerad, rättrådig man gick han genast in för ämbetet med Boucicaut_Master_XX_Martyrdom_of_St._Thomas_of_Canterbury_(St._Thomas_Becket)allt vad det innebar och det första tecknet på en brytning mellan honom och kungen kom när Thomas avgick som kansler.

Thomas Becket vägrade underkasta sig kungamakten då inget stod högre än kyrkan för honom och på grund av detta blev han till slut mördad i sin kyrka av fyra män.

Den kung, Henrik II, som annars skulle ha blivit känd för sina välgärningar, införandet av en enhetlig lagstiftning och omstruktureringar av landet efter den katastrofale kung Stefan, blev sedermera mest känd för sin inblandning i just detta mord.

Thomas Beckets symbol är svärdet och han är skyddshelgon för prästerskapet.

 

 

 

“Twelve Days of Christmas” sången var ursprung jag skriver om i del ett fortsätter med vers fem så här;

 

On the 5th day of Christmas my true love gave to me…

Five Gold Rings


The first Five Books of the Old Testament, known as the Torah or the Pentateuch:  1) Genesis, 2) Exodus, 3) Leviticus, 4) Numbers, and 5) Deuteronomy, which gives the history of humanity’s sinful failure and God’s response of grace in the creation of a people to be a light to the world.

Här kan du höra Perry Comos version av julsången.

 

Om vi ska tro på Bondepraktikan så blir det samma väder under maj som det är idag.800px-zodiac_and_the_christ

I den den esoteriska kristna tolkningen av julen så är det kräftans dag den 29;e december.

Lärjungen är Natanael (mystiker hos vem det inte finns något svek)

Och bibelmeditationen;

Men om vi vandrar i ljuset, eftersom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra.

-Första Johannesbrevet 1:7

(bild; zodiak med Jesusbild i mitten från 1600-talet)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman

Leave a reply

required