Dag 4 Symbolkalender

Att hitta centrum

I natt har jag suttit vid mitt livsträd och fångat månens magi.
En dröm eller var det en inre resa till det som behöver komma fram. Vaknar av att jag mässar strofer som jag vid vissa tillfällen använder för att hitta mitt centrum.

Till Öst ber jag nu dess vindar komma till mig från den stigande solens plats.
Håll mig under din vinge.

Till Syd ber jag nu dess vindar att linda sina cirklar av ljus runt mig.
Lär mig vandra mjukt på jorden och gå den vackra vägen.

Till Väst ber jag nu dess vindar att ge mig ett skyddat rum.
Lär mig fridens väg.

Till Nordens vindar ber jag till de som vandrar på jorden innan mig viska till mig i vinden, ge mig kunskap och erfarenhet.

Från vattnets värld som jag kommit från, må dess renande verkan hela mig. Må dess tillstånd leda min väg, dess djup fascinera mig och dess bärkraft lära mig tillit. Lita på livets vatten.

Från den solida jord som vi står på och som bär mig, må dess vidder lära mig tålamod, dess berg ge mig längtan. Må dess djupa skogar ge mig visdom och dess dalar ge mig frid. Lita på jorden.

Från den glödande kärna som håller vår jords mitt, må dess värme ge mig bekvämlighet, och dess ljus ge mig insikt. Må dess kreativa kraft ge mig hopp, och dess destruktiva kraft ge mig förmåga till urskiljning. Lite på elden.

Från himlen ovan, vindarna, må vinden lyfta mig och ljuset förlänga min dag. Må dess mörker uppenbara mina egna mysterier för mig och låt dess skönhet påminna mig om min egen. Lita på himlen och vinden.

Nu är det bundet med kraft och makt runt om.

Uppgift för dagen:

Skapa din egen åkallan. Ord, strofer och känsla, något som hjälper dig att hitta ditt centrum. Något som håller dig stark och som håller din inre glöd vid liv.

/ Malou

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild; Okänd, en viss del av åkallan more...

One comment on “Dag 4 Symbolkalender

  1. Britt

    Magiskt! Så vackert och innehållsrikt. Tack för att du delar detta.

Leave a reply

required