Djursymbolik

Hästens år 2014

Sandra MerwinInom den kinesiska astrologin är det Hästens år som har sin början nu den 31 januari.

“Wood Horse”

En sprakande energi fylld passion och mycket “go” i sin karaktär. Det är en trä-energi men dess element är eld. Och de som är mer hemma bland feng-shui kan säkert förklara detta mycket bättre vad det innebär.

Det här är hästen, energin, som har stått och skrapat med hovarna i box-öppningen. En ivrig energi som vill börja agera. Det är dags att börja uppleva visionerna få liv och realiseras så ha ordning på din visionstavla och wish-boards för nu kan du börja känna av vinden i håret. Enligt många ett år där det är dags att följa den inre rösten, den som pockar på att ge sig iväg ut och se vad världen har att ge just mig. Hästen kommer att se till att hjärtat följer med på ridturen och inte bara hjärnan.

Vi går från den något introverta vattenormens år till det extroverta hästens år. Dags att agera och låta det som vi burit på få se dagsljuset. Ut för att få stöd av det sociala nätverket.
Tänk på att inte “agera hjärtlöst” vilket är en risk när det rusar på, det är energin trä som gäller, som bland annat står för integritet. Viktigt, riktigt viktigt är det att känna av vad ditt hjärta verkligen vill och anledningen till det. Annars kan det lätt bli att hästens du dundrar fram på är en projektion av dina rädslor. En “hjälte” som dundrar fram och sätter sporrarna i hästens sidor och tvingar den att ta hinder som är övermäktiga.
Låt din inre kompass leda dig rätt när det börjar gå fort i vardagen. Är du på rätt spår? Är det detta din hjärta vill?

Hästen stod under tusentals år för transport, idag har vi andra symboler för detta men fortfarande arbetar arketypen kvar och det innebär att hästen kan stå för det som för dig till rätt destination. Enligt det kinesiska horoskopet står det för succé. Du anländer snabbt till den destination du föresatt dig. Och hästen är ju också stark, muskulös, vig och uthållig. Den kan flyga fram snabbt som vinden men dess hovar ger stadiga avtryck på jorden. Det här innebär att din framgång bygger på att den är ordentligt underbyggd och jordad. Det är ett praktiskt arbete som krävs inte bara ett passionerat driv.

Även om hästen är ett flockdjur och gärna söker stöd och skydd av andra är det också ett show-off djur. Den vill gärna synas och är ganska tävlingsinriktad, den vill gärna vara den som leder. Det här kan innebära att det inte är året där du kan ligga i soffhörnet och förvänta dig att kamma hem segrarna därifrån. Nej, ut på banan och visa vad du går för.

I samband med det tänker jag på att det är lätt att försöka överarbeta något vilket gör att den naturliga grace och skönhet som en Hästens århäst har döljs av utsirade sadlar och träns som skiner i guld. Våra skuggor, positiva såväl som negativa, visar sig väldigt tydligt när energin blir utåtagerande och passionerad. Självbilden blir tydlig.

Det blir ett spännande år och jag ser fram emot och är också väldigt nyfiken på hur hästen kommer att visa sig för mig under året. Så var uppmärksam på symboliken i din vardag såväl som i drömmar som i myter och sagor. Men vet aldrig när hästen kommer galopperande med ett budskap till dig. 

 

Om du klickar på bilden längst upp till vänster kommer du till ursprungskällan för bilden.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild;dailypainters.com/ Sandra Merwin,

Hästen (och lite färger)

250px-Caballo-Estilo_III_de_Leroi-Gourhan0012_1pech_merle04chevaux

 

 

 

 

 

 

Hästen

För nästan 30000 år sedan satte människans fascination över djuren sina spår genom fantastiska målningar i djupa grottor.

Har vi alltid haft det här behovet av att sätta på pränt det vi ser, undrar jag. Att låta det bli bilder. Kanske var det här ett sätt eller ett försök till att förstå naturen, genom att avbilda den?

 

Oavsett vilket så finns det bilder av hästar av de mest skilda slag i våra djupa grottor eller på stenhällar. På den här tiden var det vildhästar som existerade och det var inte förrän många årtusenden senare som dessa blev tämjda. Hästen är en av våra arketypiska symboler och man kan förklara en arketyp som en urbild, ett mönster eller ett nedärvt sätt att tänka och känna. Dessa arketyper är “inbyggda” i människor från allehanda kulturer, och enligt Jung är en anledning för att man kan finna liknande sagor, folktro, legender hos oberoende kulturer.

Hur människan har förhållit sig till djurvärlden verkar ha berott på vilka behov som just då har funnits. Man har använt sig av djuren på olika sätt, allt ifrån att ge dem olika värden som ekonomiska, symboliska, gudomliga och mänskliga till att de har jagats, ätits och tämjs. Och precis så är det med hästen. Vi har interagerat med den och vi har brukat den på ett sätt som gör att den ska passa våra syften.

Som alltid när jag börjar titta på den symboliska världen blir jag så intresserad att det lätt skulle kunna bli en bok av varje tema, men jag ska försöka avgränsa mig och istället dela upp det om det blir för mycket.

Hästen – manlig eller kvinnlig.

För mig är hästen väldigt mycket en dualistisk varelse när det kommer till symboliken. Det finns flera som hävdar att den är en maskulin symbol och flera som hävdar att det är en feminin symbol. Många förändrar den symboliska betydelsen beroende på vilken färg en häst har och då blir det det som avgör om den ses som maskulin eller feminin.

Min erfarenhet är att när hästen dyker upp som en symbol i livet så associerar män och kvinnor lite olika. När jag forskar lite runt ämnet så märker jag också att flera “lärda” har den synen.Tangled-Maximus-Horse-1280x1024
Att det är så olika kanske inte heller är konstigt om man tänker på hur det har en tendens att se ut i ett ridhus. Där vimlar det av småflickor som avgudar och sköter om sina hästar. De kan knappt vänta tills den stund de kan bege sig till stallet, eller den dagen då de kan ge sig ut på en ridtur i skogen. Även om vi kan hitta en och annan pojke där så är det fortfarande vanligast att det är flickor som flockas runt hästar.

Många flickor växer upp med hästar, de blir ett med hästen och de har innerliga samtal. Den blir en tröst och ett stöd under alla de upp och nergångar som sker under uppväxten. Hästen blir vägen för flickan att uttrycka och att lära känna sig själv på. Jag kan själv komma ihåg när jag tillsammans med kamrater lekte häst. Hur vi satte upp hinder som vi sedan hoppade över. Elegant “travade” vi in på banan och tog hindren. Ett och annat krumsprång efter ett speciellt svårt hinder. Eller när vi var vildhästar och skriade högt och ljudligt, bockade och slängde med huvudet. Vi “blev” hästar och på så sätt konkretiserade vi hästens symboliska och psykologiska betydelse för oss själva. En flicka som i sin vardag var blyg och tillbakadragen kunde bli den vildaste hästen av alla. Stolt kunde hon visa upp sig och visa all sin styrka.

Hästen blir en symbol för kvinnans inre feminina styrka. Instinkter, styrka och stolthet som behöver behandlas med respekt. En kvinnas inre transformationer och faser kan beskrivas med hjälp av hästen som symbol som Leah Graysmith skriver i sin bok/vetenskapliga artikel. Hon menar att det finns två typer av övergångsfaser som uppstår för den kvinnan som har huvudrollen där hästen ingår som symbol. Den ena är när hästen dör vilket skulle innebära att kvinnan nu lämnar en omogen och undertryckt del av sig själv och när en häst gör entré skulle det innebära ett mer moget sätt, högre självständighet, styrka och oftast en väckt sexualitet.

Leah Graysmith fokuserar i sin artikel på hästen som symbol för sexualitet och passion och finner att det blir påfallande olika symbolik beroende på vilket kön som tolkar symboliken. För mannen speglar hästen hans heroiska status, alltså hjälten inom honom. Ju större hjälte desto kraftigare och mer magisk blir mannens fäste. För kvinnan däremot speglar hästen aspekter av henne själv. Den kan reflektera hennes sociala status, framförallt när det gäller att vara undertryckt eller självständig. Hon menar också att hästen står som en representant för hälsa och utveckling av kvinnans inre personlighet.

Att associera

Horse_cloudsAtt få upp hästen som en del i sin egen inre symbolik idag innebär att det är naturligt att börja titta på hur man själv känner och tänker om hästen. Hur associerar jag, vad är det första som jag kommer att tänka på? Samtidigt bär vi med oss symboler som vi knappt är medvetna om. Meningsbärande bilder som vi har fått från sagor och myter. Bilder som medvetet och omedvetet format idéer runt hästen och som är en grund för att den symboliken kommer till oss just idag.

Under årtusenden var exempelvis hästen ett transportmedel, ett verktyg för att ta mig till och från platser. Hästen blev även ett verktyg för att få budskap genom att man använde sig av den för att meddela sig med varandra. Idag är det förmodligen mer vanligt att vi får upp bil, båt eller flygplan som skulle kunna betyda transporter men det är fortfarande något vi bör ha med i tanken när vi börjar utforska hästen som symbol.

Som transportmedel eller bara för en ridtur för nöjes skull så bär ju hästen dig. Det gör också att det är vanligt att tolka in det bärande momentet och även en av anledningarna till att flera anser att hästen är en feminin symbol. Att bära, att bli buren går vidare till en modersfigur. En symbol för det omhändertagande och beskyddande, det som när och ger det du behöver.
Om man fortsätter på temat att rida kan man titta på om det är en ridtur med sadel eller barbacka. Är det en ridtur där du får kämpa med en häst som inte vill gå dit du vill eller följer hästen dig som om ni två var ett? Är det en bruten häst som vet och har erfarenhet av vem det är som är härskaren eller finns det vilda instinkter kvar som man behöver ha respekt och lära sig att lyssna på för att ridturen ska bli behaglig?

Det finns sannerligen många perspektiv och aspekter man hittar när man börjar titta närmare på de bilder och känslor som har uppstått i samband med att hästen steg in som en symbol.

Hästen och färger

När det gäller färger så kan färgen ibland vara det som har den avgörande betydelsen, åtminstone vid en första blick på symbolen. I den ryska folksagan “Vasalisa” som i sig symboliserar en kvinnlig initiationsberättelse enligt Clarissa Pinkola Estés dyker det upp tre stycken ryttare. Även om den ryska sagan “Vasalisa” inte har tusen år på nacken säger Clarissa att hon har funnit belägg för att dess arketypiska rötter daterar sig minst så långt tillbaka som till de hästgudinne-kulturer som föregick den klassiska grekiska kulturen.

( Spännande med tanke på de teorier att Centaurer, som har hästens kropp och mannens överdel, egentligen var Kentaurides, alltså “figurer” som hade en kvinnlig överdel. Denna myt skulle ha uppkommit från tiden då hästen inte hade blivit tämjd ännu på större delen av vår jord och att människor skulle ha blivit så överraskade och skrämda av de kvinnliga ryttare som verkade vara ett med hästen. Mer om detta i ett senare inlägg )

I sagan frågade Vasalisa Baba Yaga, som är en gammal häst-modersgudinna precis som Demeter är också, om de tre ryttare hon mött på vägen. Där var den svarta ryttaren på den svarta hästen, denVasalisa röda ryttaren på den röda hästen och den vita ryttaren på den vita hästen.
Dessa färger är knutna till födelse, liv och död. Färgerna beskriver en alkemi som följer vildkvinnans kretslopp, livs/döds/livmoderns verk. Nedstigande, död och återfödelse där svart står för att göra sig kvitt gamla värderingar, där rött är för att offra omhuldade illusioner och vitt för det nya ljuset. Den kunskap man vinner när man tagit de två första stegen.

Färgerna i den här sagan är betydelsefulla enligt Clarissa på grund av att de alla har sin dödsnatur och sin livsnatur. Svart är jordens och bördighetens färg, den mylla där idéer sås, men samtidigt betecknar den döden, förmörkelsen av ljuset. Den är även knuten till den värld som finns mellan världarna, det svarta är ett löfte om att du snart skall få veta något som du inte känt till förut.

( När patriarkatet tog över och våldförde sig på Gudinnorna förändrade de även symboliken med den svarta och den vita färgen. Den svarta färgen ( och världen ) blev den kvinnliga och med detta en symbol för det skrämmande, det hotande och tog bort de livgivande aspekterna)

Den röda färgen symboliserar offer, vrede och mord. Att bli plågad och dödad. Samtidigt är den knuten till liv, häftiga känslor, uppvaknande, eros och åtrå. Det är en färg som ökar aptiten.

Den vita färgen är knuten till det nya, det rena och det orörda. Den hör ihop med att själen befrias från kroppen, med anden som är obelastad av det fysiska. Den är också en symbol för modersmjölken, vår första näringskälla. Men precis som för de övriga färgerna finns det en motpol. Den är en symbol för döden. Tecknet på att något har förlorat sin rosighet, sin vitalitet. Där det är vitt är allt ett oskrivet blad. Vitt är det löftet som finns för att det finns näring nog för att saker och ting skall kunna börja om från början, tomrummet som fylls upp.

Och nästa del i Hästen blir;

Dessa ryttare blir intressant att jämföra med de ryttare från Vasalisas saga med apokalyptiska ryttare som vi hittar i bibeln. De fyra ryttare som bar fyra olika färger och som red fyra olikfärgade hästar.

I nästa del tänker jag mig att jag börjar fundera över de Gudar och Gudinnor som sätts ihop med hästar. Vi har Poseidon, Demeter och den spännande mening som jag hittade om att Poseidons namn skulle kunna härledas till att betyda Demeter man. Vi har Gudinnan Epona och vi har det spännande med Kentaurides. Det finns mer kopplingar till bibeln och jag tänker på symboliken att Jesus red in på en åsna och inte en häst. Slump eller ej? Och naturligt mer om hästens kopplingar till det vilda, det otämjda men ändå följsamma instinkterna. Hästen har ju även kopplingar till underjorden och att följa eller ta med själar till då livet är slut.

Det är ju också så att vi den 31;e januari går in i det som kallas för Hästens år. Det kan också det vara intressant i sammanhanget.

EponaHästarPoseidonCentauresses

 

 

 

 

 

 

Fakta och inspiration har hämtats från;

Clarissa Pinkola Estés och boken ” Kvinnor som slår följde med vargar”
Leah Graysmith och den vetenskapliga artikeln/boken “Sex and Gender in the Equine in Literature”
en.Wikipedia
Katolsk vision.se

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bilder; wallpaperhere, sv.wikipedia, more...

Vargen – Januari måne

vargJanuaris måne kallas bland annat varg måne.

Namnet kommer ifrån ursprungsbefolkningen runt om i världen och inte bara från USA även om det kanske är vanligast där.

Föreställ dig ett landskap täckt av snö i skog och på barmark, kallt och med ett sken som nästan blir isande blått när fullmånen skiner. Det är ont om föda och vargarna närmar sig bostäderna. Ylandet från deras strupar hörs vida omkring.

Inte konstigt att vargen för med sig rädsla. De letar mat, det hotar både dig själv och det som du lever av – din boskap.

Vargen är förknippad med hemskheter runt om i hela vår värld. Vargar är inte bara djur från vildmarken, de är vilda. De är en symbol för det vilda.

Det finns många myter om vargen och flera av dessa visar vår rädsla och vårt behov av att kontrollera dessa vilda krafter. Bland annat har vi här i Norden myten om Fenrisulven.

Han var son till Loke och en jätte som hette Angerboda. Hans syskon var Midgårdsormen, Hel, Sleipner och Narfe.fenrisvargen

När Fenrisulven växte upp i Asgård var han till en början en harmlös varelse, men han växte snart till ett jättelikt monster och skrämde till slut även asarna. Man enades om att Fenrisulven måste bindas och visade honom en stor och tung kedja och sade att han var den starkaste om han lyckades slita sönder den. Vargen slet lätt sönder kedjan. Man försökte med samma list med en ännu starkare kedja med samma resultat.

Slutligen tillverkade dvärgarna ett rep av bergens rötter, kattens buller, björnens senor, fiskarnas andedräkt, kvinnors skägg och fåglars spott. Det såg endast ut som ett silkessnöre, men ingen kraft i hela världen kunde slita sönder det och de kallade det för Gleipner. Ulven anade att det var något lurt på gång och trodde att det var magi i tråden. De fick inte lägga den runt hans huvud förrän någon av dem la sin hand i hans gap som pant. Tyr var den ende som vågade och vargen blev så bunden till asarnas glada skratt. När Fenrir upptäckt att han blivit lurad bet han av Tyrs hand.

Sedan den dagen står Fenrisulven bunden i Jotunheim med ett svärd i munnen med udden upp i överkäken. Ifrån bestens gap så rinner det fradga som bildar ån Ván, därav kenningen “monstret vid ån Ván”. I Völvans spådom berättas det att i Ragnarök skall den slita sig loss och kämpa i det sista slaget mot asagudarna tillsammans med bl a Loke och sitt syskon Midgårdsormen. Han ylade i sin fångenskap ända till dess. I hans gap som sträcker sig från jorden till himlen ska Oden förgås i gudaskymningen. I gengäld kommer Odens son Vidar att slita upp Fenrisulvens käftar.

 

Fear makes the wolf bigger than he is.

– Tyskt ordspråk

 

Och är det inte så? När vår rädsla väl har fått fäste i oss så växer det och växer och växer….

Många idag är överväldigade av sin egen rädsla. Vi vågar inte ta ett enda steg fram för känslan av att bli överbemannade, slitna i bitar och dödade. Ändå vet vi inte vad det är?

Min upplevelse är att det är vår eget “vilda” jag, vi är rädda för. För visst har vi primitiva känslor och primitiva reaktioner inom oss. Många är de som har sagt “ att de inte visste var de gjorde” – “något tog över”. Många är de som är rädda för sin egen inre styrka och förmåga att vandra ensamma om natten.

För vargen är även en symbol för natten och vi förknippar de också med månen. Natten som i mångt och mycket sätts ihop med ensamhet, natten som för många är skrämmande. Natten då drömmandet kommer där det är nödvändigt för oss att gå in själva.

Du har säkert hört talas om uttrycket “ensamvarg” och det är i ensamhet som vi kan förstå oss själva. Det är bara jag och ingen annan som kan veta, förstå och utveckla mig själv. Och denna insikt kan verka skrämmande. Men detta kan varg symboliken hjälpa oss med. Vi behöver komma över vår rädsla, vi behöver möta den ansikte mot ansikte för att se vad den består av.

En varg har inte bara styrkan att klara sig själv, den har en oerhörd stark känsla och lojalitet mot sin flock. Ett vargpar är lojala mot varandra hela livet. Alla inom en vargflock hjälper till att uppfostra de små och trots att det är ett flockdjur ser de till att alla får behålla sin individualitet.

Om vargen kommer in som en symbol i ditt liv kanske det är meningen att du ska titta på hur du fördelar din lojalitet? Och hur självständig du är? Klarar du av att vara i ditt själv både i en social situation och som ensam? Och kan det vara så att du är alltför beroende av andra?

Det är sällan de bråkar sinsemellan. De är så drivna i att läsa varandras kroppsspråk att de med automatik går undan när något är fel. De “vet” vad det är som är på gång.

Vet du det? Vi är trots allt djur vi med och frågan är hur mycket av dessa instinkter vi har behållit. Det är välkänt att vi läser av mimik och kroppsspråk mer än vi lyssnar på det som sägs men är du medveten om vad det är du läser av?

Kanske är det dags nu att lära dig mer om dina instinkter? Dina verkliga instinkter och inte bara de som säger att du ska fly? Många gånger är det våra rädslor som gör att vi inte lyssnar på den signal som kommer djupt inifrån oss själva utan vi lyssnar på de signaler som vår uppfostran, vår omgivning och de “stämplingar” vi har fått och skaffat oss.

Vargens symbolik kan hjälpa oss med detta. Lär dig av vargens sätt att förhålla sig till naturen, till sig själv och till sin flock.

Inom den jungianska psykologin  kan man hitta vargen som en symbol för skugg-jaget.

Och jag kan hitta många nyttigheter när jag ser vargen på det sättet.

Kan du?

Låt vargens ylande få dig att minnas den du är.

skuggjag-299x300

We humans fear the beast within the wolf because we don’t understand the beast within ourselves.

– Gerald Hausman

Den svarta pantern och månen

1384014_489822711115285_420155150_n Den svarta pantern, så magnifik,  mystisk och  spännande.

I natt tassande den in i mitt liv igen, den svarta pantern. Som många andra, tror jag, hade jag detta djur som en absolut favorit under många år. Om jag hade fått välja att bli ett djur hade jag valt denna panter utan att tveka.
Jag kände mig lite trygg med att ha den där pantern som favorit, den förde med sig säkerhet, smidighet och sensualism in i mitt liv. Den var också lite farlig vilket var spännande och den påminde mig om självständighet. Ett djur som var bra att ha i sin närhet helt enkelt. Varje gång som jag under senare år tänkt på pantern som symbol kommer jag också att tänka på Modesty Blaise, seriefiguren som även den var en favorit för mig. De här två, svart panter och Modesty Blaise, hade samma energi.

Men nu kom den alltså igen. I drömmen satt den plötsligt där, stilla med lysande ögon. Både skrämmande och lugnande. Den hade en slags uppmanande energi, som om den satt där och väntade på mig.

Under förmiddagen idag satte jag mig ner och mediterade en stund och bjöd in pantern så jag kunde få en känsla för vad den ville säga mig och vad den stod för idag. Jag är övertygad om att alla starka symboler i en dröm, i en meditation eller i vardagen, har något att säga och jag ville upptäcka vad jag själv kände innan jag satte mig och sökte i andra källor.

Vad som slog mig direkt var dess svärta. Så svart och så mörk, det enda som lyste var ögonen och de var intensiva. Och det var nästan som om jag dumförklarade mig själv en stund i meditationen. Herregud, varför hade jag inte tänkt på det förut? Mörkermånen. Definitivt stod den för mörkermånen. Direkt vandrade känslan och tankarna iväg till det motsatsförhållande att det nu är fullmåne. Jag fick kämpa ett tag för att komma tillbaka till pantern och inte fastna i funderingar och tolkningar. Men pantern verkade finnas kvar, tålmodigt låg den på en klippa och väntade på att jag skulle återvända med sinnet till den. Härlig känsla!

Det fanns en välkomnande känsla och en igenkänning i upplevelsen på morgonen. Vi var alltså inte främmande för varandra. Jag såg smidigheten och musklerna framträdde väldigt tydligt. Skulle den vilja så skulle den vara borta på mindre än en sekund. Jag fastnade fascinerat på denna smidighet. Vaken vila kom upp i tankarna. Den kändes inte spänd eller nervös på något sätt, i vila med ändå full kontroll över vad som försiggick. Jag vägde orden inom mig, du som är familjär med metoden “focusing” kan säkert känna igen det där med att väga ord, och de ord som gav rätt resonans inom mig blev – vilja, kontroll, kapacitet. Den stod helt enkelt för inbyggda egenskaper. Här finns musklerna som behövs helt enkelt och en kunskap över när de behövs.
Jag gled över till mörkermånen igen och såg på skuggan som blev när pantern sakta vispade runt med svansen. Återigen kom det där lilla klicket inom mig som sa att jag var på rätt spår. Skuggan, den stod för skuggan och självklart var det rätt. De där sakerna inom oss som vi inte vill se, kan se eller inte är medvetna om. Rädslan för våra egna djuriska instinkter, rädslan för vår egen natur och rädslan för vår egen styrka.

Pantern reste lojt på sig i min meditation och smidigt hoppade den upp på en gren på det träd som plötsligt uppenbarade sig. Det är lustigt det där med inre bilder, det som behövs det kommer.Black panther2
Jag slogs av smidigheten och av förmågan att utan att ge ett ljud ifrån sig förflytta sig från en plats till en annan. Återhållsamt på något sätt. Sensuellt. När jag hade pantern som favorit förr var den väldigt kvinnlig för mig och detta var något som återigen klev fram. Pantern var feminin. Den feminina instinktiva styrkan. När denna känsla dök upp hos mig dök död, liv och återfödelse upp samtidigt. Kvinnans egenskaper. Definitivt stod denna panter för död, liv och återfödelse. Jag kände hur jag började tappa fokus vid det här laget och bestämde mig för att säga adjö och återvända till ett mer medvetet vaket tillstånd och jag visste att den här pantern helt klart har mer att säga mig.

Jag började bläddra i mina böcker och leta på nätet och mycket riktigt hittade jag en hel del om panterns symbolism.
Förvånande nog upptäckte jag att det var vanligt under den tidiga medeltiden sätta samman den svarta pantern med Jesus. En association som jag känner att det kan vara spännande att undersöka.
Det finns även en bild av två pantrar som vaktar en tuja, utskuret i sten, från Romerska antiken och denna finns i en kyrka. Även detta något som är värt att undersöka, då Tujan också är känt som ett livsträd och Thuja kommer från grekiskans thyein och betyder bringa rökoffer. Ibland blir det alltför spännande ringar på vattnet och det vill till att begränsa sig.
Mycket riktigt så står då den svarta panterna för mystik, för det feminina, för mörkermånen, för liv och för död och för modern. För våra skuggor. Även för ensamhet, eller kanske mer avskildhet. För självständighet och lusten att vara mer ensam än social. Kommer att tänka på den introverta personligheten. ” De feminina energiernas manifestation på jorden” var det någon som tolkade pantern för.
” Hos människan finns det fortfarande en primitiv rädsla för mörkret och döden. Den svarta pantern hjälper dig att förstå mörkret och döden och den inbyggda kraften av dessa. Genom att erkänna dem eliminerar vi våra rädslor och lär oss att använda dem istället.” I Kina finns det fem mytiska kattdjur, ibland tecknade som tigrar och leoparder, och den svarta styr över väderstrecket nord som styr över vinter och vattnet är dess mest effektiva element. Detta är ett feminint element och står för det feminina i alla hennes aspekter.

” När den svarta pantern kommer in i ditt liv så väcks den inre passionen. Den är kapabel till att manifestera den otyglade kraft som kommer från instinkter. Den reflekterar även ett uppvaknande av kundalini-energin och signalerar inte bara att det är dags att stiga in i den egna kraften. Mera att det är dags att återvinna Den Egna Sanna Kraften. I mytologin är pantern en symbol för Argos.

a_dark_mood_black_panther_wallpaper-normal( Argos är i den grekiska mytologin en jätte med hundra ögon av vilka alltid några vakade. Av detta kommer begreppet “argusöga” med betydelsen “vaksam blick” och binamnet Panoptes (den allseende). Argos sattes av den svartsjuka Hera, Zeus hustru, att bevaka den till en ko förvandlade Io i vilken Zeus förälskat sig. Zeus bad då Hermes att söva jätten med tonerna från sin flöjt. När Argos sov med alla ögonen högg Hermes huvudet av honom med sitt svärd och befriade Io som Zeus så småningom förvandlade till människa igen. Hera samlade upp Argos ögon och prydde med dem påfågelns stjärt där man än i dag kan beundra dem.)

Symboliken i detta ska vara att pantern har med sig en vaktande energi till den som har fått upp pantern som symbol.

För ursprungsbefolkningarna i syd- och nord Amerika är den svarta pantern fylld av stor magi och makt. Den klättrar, den springer och den simmar. Att den fungerar så bra i alla dessa element gör att den får symboliken att härska över alla dimensioner. För Tucano Indianerna i Amazonas var rytandet från pantern samma som rytandet från åskan. Den svarta pantern, gud över mörkret, var kapabel att orsaka solförmörkelse genom att svälja solen. Detta ska reflektera den enorma makt som finns i den medfödda feminina kraften. Den som har fått pantern som ett totem, kommer att erfara denna kraft.

Pantern för även med sig ett bredare perspektiv. Den ger en djupare insikt, både spirituellt och fysiskt. Dess ökade perspektiv låter dem se saker i detalj eller från avstånd.
Panterns ögon ska inte glömmas bort. Dess blick verkar se rakt igenom och det sägs att när pantern kommer in i ens liv så kan ögonen vara ett verktyg för healing och denna healingenergi ska verka ner på cellnivå.

Här måste jag då tillägga att min erfarenhet från förr, under min uppväxt och även i vuxen ålder, så är det många som reagerat på mina ögon. Inte då att de skulle ha någon healingeffekt utan snarare att de skulle vara rädda för mina ögon. I och för sig så var en av anledningarna till rädsla att de tyckte att jag kunde se igenom dem. Det tog mig några år att bearbeta just det här med mina ögon faktiskt. Det är inte så lätt att byta ut dem.

Malou

Symbolik hämtat från bland annat wikipedia och www.theblackpaper.com