Menopaus

Ta fram din vildkvinna

woman-850525_960_720Nu får det ta och hetta till tycker jag.

Det är dags att börja upptäcka och ta fram stunsen som finns i våra höfter och kraften i vårt bäcken.

Om du ger dig tid kommer du att upptäcka den vildkvinna som bor inom dig. Den kvinna som är sig själv nog. Kvinna som är utan jämförelse.

Du är inte en kvinna genom att jämföra dig med någon annan. Du blir inte mer eller mindre kvinna genom att jämföra dig med en annan kvinna. Du blir inte mer eller mindre kvinna genom att jämföra dig med en man. Du ÄR en kvinna.

Du är en varm, stark, hetsig, mjuk, kraftfull och öm kvinna oavsett vem som är i närheten av dig. Du kan vara mer eller mindre bra på att utföra vissa saker men det har inget med den person som du är att göra.

Din vildkvinna är den som tar dig med på de resor som du behöver göra. Hon vet din kapacitet. Ibland blir du puffad och knuffad hit och dit för att du själv ska upptäcka vilken styrka och potential du har. Din vildkvinna vet, men inte du.

Som i vargflocken…varje varg blir utmanad som en koll för att säkerställa att den använder sin potential på bästa sätt. Därefter…full tillit. Inte förrän energin minskar, kanske genom skada eller ålder blir den återigen utmanad för att se om den håller sin kraft. Gör den inte det får den flytta på sig till en annan plats i flocken. Det finns ingen hierarki. Ingen plats är bättre än någon annan.

Din vildkvinna vet också att om du blir skadad eller när energin minskar då behöver du förändra eller minska dina åtaganden. Du kanske inte vill eller inser det, men din vildkvinna vet att det är det bästa för dig.

Det är dags att du letar fram den kraft som du är född med, den som är din. Den som gör att du tar kraftfulla steg när det behövs och mjuka som den finaste bomull när det krävs. Använd den intuition som du har inom dig, värna om det som värnas ska, och ta för dig när det är meningen att du ska ha.

Lås inte fast dina höfter och ditt bäcken. Låt dem sjunga så som det är meningen att de ska.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman

Sista veckan innan nymånen

Det är nu i den sista veckan innan nymånen som månen är som tydligast för oss kvinnor. Om vi lyssnar på vår inre röst, den röst som tillhör Moder Jord, vår natur.

MenstruationFöljer vi vår mest naturliga cykel så menar man att det är nu kvinnan går in i sin premenstruella fas. Förr när kvinnorna levde närmare varandra och mer stod under månens inflytande förberedde kvinnans kropp sig för att släppa taget om sitt blod och låta det flöda tillbaka till naturen. En fas som talade om för kvinnan att hon behövde dra sig tillbaka ifrån det mer aktiva sociala livet för att hon behövde mer vila och mer balans.

Detta är fasen då kvinnan kan känna av sina hormoner, en del känner av de väldigt mycket- andra mindre. Oavsett hur mycket du är påverkad säger denna fas till dig att du mår bättre av att dra dig undan lite. Vi kanske blir känsligare för ljud, för andras påverkan, för hur andra mår och vi kan uppleva att vi inte alls har den balans som vi skulle behöva.

Den kultur som vi lever inom idag tar ingen hänsyn till något av detta. Och kvinnan är inte den som säger något annorlunda. Snarare tvärtom i många fall. Att erkänna vad kroppen och själen vill skulle vara detsamma som att ta flera steg tillbaka från jämställdhet. För det är så att många ser det som ett handikapp att vi kvinnor blöder varje månad, något som vi behöver gömma undan. Vi ska inte vara påverkade av att vi släpper taget av våra ägg och låter dessa landa obefruktade, vi ska inte visa att vi känner av vår naturliga cykel, den som är en del av kvinnan, den som handlar om liv, död och återfödelse.
För innan vi släppt taget har vi skådat framåt för att få en aning om hur vi ska förvalta det som kommer. Vi har redan bäddat för framtiden även om vi inte kan se den, vi kanske bara kan ana att den rör sig inom oss.

Detta är även den fas i vår livscykel då vi möter den visa inom oss. Vi blir äldre. Lika lite som vi bemöter vår månatliga blödning, lika lite bemöter den tid då vi behåller vårt blod inom oss. Och oavsett vilken ålder du är idag bär du denna visa kvinnan inom dig. Du bär på arvet från dina förmödrar, du bär på din moders blod lika mycket som hon bar på sin. Vi bär alla på vår urmoders visdom. Ibland blir den tydlig för oss men oftast är den dold långt inne bland skuggorna.
Bland skuggorna vill vår kultur att den äldre visa kvinnan ska vara, vi har med oss den norm som talar om för oss att gammalt är fult och skrämmande.
Det är nu som du kan själv kan plocka fram din rädsla för ålderdomen, för kvinnan inom dig och för den naturliga cykel som kvinnan bär på. Det är nu du kan använda din inre spegel och frammana den kvinnan du en gång kommer att vara.
Låt henne få guida dig under denna sista måncykelfas innan nymånen. Fråga henne vilka vägar hon tog, vilka val hon gjorde och vad som är viktigt för henne idag. Kanske hittar du något som du kan använda dig av nu när du snart ska gå in i en ny måncykel.

Afrodite – Kvinnan, Gudinnan & Menopaus del 1

K10_2AphroditeAfrodite och kvinnan kan man tycka hör ihop, Afrodite och Gudinnan hör självklart ihop men kan man tycka att Afrodite har någonting att göra med menopausen tro? Absolut säger jag.

Afrodite (Venus är hennes romerska namn) är en av de gudinnor som vi nästan alla har hört talas om. Otaliga är de statyer och målningar som har hittats och som har gjorts med henne som förebild. Hennes ursprung brukar vi räkna som Grekisk men många anser att myten om henne  härstammar från Astarte,en fruktbarhets-gudinna hos fenicierna men du hittar henne också med olika namn runt om i olika länders myter och i det gamla antika Grekland ansåg man att hon var äldre än tiden. Då kallades hon också Moerae eller Ödet. Hon har fått många namn denna gudinna som vi idag vanligtvis förknippar med skönhet, sexualitet och sensualitet. Hon har även många myter där hon spelar huvudrollen, myter som pratar till oss och som kan hjälpa oss att förstå oss själva. Den Jungianska analytikern Jean Shinoda Bolen har bland annat skrivit boken “Gudinnorna inom oss” där hon analyserar olika grekiska gudinnor på ett sätt som gör att dagens kvinnor kan känna igen sig i dessa gamla arketyper.

Det finns två myter som berättar om Afrodites födsel och den vanligaste är att hon föddes utifrån sjöskum som bildades runt Uranus (guden över himlen) genitalier som Uranus son Kronos (guden över tiden) hade skurit av och kastat i havet. Hon föddes som en vuxen kvinna och det är många som vill göra anspråk på vilken ö hon steg i land på. Hon kallas ibland för den “havsskumsborna” eller den “den uppdykande”.

Den andra myten är att hon är dotter till guden Zeus och gudinnan Dione, en numera bortglömd gudinna. Gudinnan Dione var en Titan och hennes namn är helt enkelt den feminina formen av Zeus (Dios), Divine One (dios).
Bara detta att hon är en gudinna utan en mor i egentligen mening är värt att fundera över. En del menar också att det är av det skälet som det är många kvinnor som har svårt att ta till sig Afrodite. Det är Afrodite och Athena i den grekiska mytologin som inte har en mor utan som enbart är född av mannen. En viktig händelse i den patriarkala historien och något som vill visa att kvinnan inte är nödvändig för att skapa liv. Man undergräver kvinnans “makt” ytterligare och nervärderar hennes förmågor.

791px-Jealousy_and_FlirtationFör att hitta gudinnan Afrodites verkliga budskap och mening till oss behöver vi gå djupare än den ytliga och idag väldigt vanliga bild av denna skönhetsgudinna. Kanske är det också så att de normer som succesivt har byggts på av männen har gjort att vi kvinnor idag både är avundsjuka, missunsamma samt avskyr denna symboliska bild av Afrodite. En kvinna som knappast förknippas med moderskap eller den trogna hustrun utan snarare med förförelse av män och ett lösaktigt beteende.

Det är först när patriarkatet fått ett ordentligt fästa som historierna om Afrodite som hon börjar göra sig känd för att hugga kvinnor i ryggen samt vara illvillig och svartsjuk. I begynnelsen och hennes verkliga sanna arketyp verkar vara att bekräfta kvinnor.

I det forntida Grekland var Afrodite känd för att vara en trippelgudinna. Hon avgudades i tempel som var helgade åt sexuella och heliga gärningar. Hennes prästinnor, som var högt aktade, ägnade sig bland annat åt sexuella akter som hade likheter med det som kallas tantriskt sex. Dessa jungfruprästinnor kallades för glädje-jungfrur och de barn som föddes av dessa jungfruprästinnor kallades för “divine” alltså gudomliga. Jungfru får här en helt annan betydelse än vad vi är vana vid. Ursprungligen menar man att ordet Jungfru betydde “psykiskt, andligt intakt” och “inte tillhörande någon man”.  Att vara en jungfruprästinna betydde inte att man inte hade sexuellt umgänge med män utan att de inte blev tagna eller ägda av någon annan varelse. Deras rika fertila liv berodde inte på att en man befruktade dem sexuellt utan på att de var andligt befruktade utifrån dess egna inre liv. Med andra ord, Afrodite och hennes följeslagare var inte beroende av att en man skulle befrukta dem, inte sexuellt, inte för att vara fertila och inte heller för att de skulle få “vara”.

Denna betydelse som Afrodite plötsligt får är oerhört betydelsefull menar jag för kvinnor. Och för kvinnor som är mitt uppe i sitt klimakterium och som nu börjar bli rädda för att förlora sin attraktionskraft (eftersom vi lyder under normen, ung=attraktiv) är detta en signal för att börja upptäcka sin inre fertila förmåga.

Det var när själ och kropp samt helighet och sexualitet splittrades som vi började fördöma Afrodites arketyp. När kvinnan blev “farlig” och lust blev demonisk som vi började belägga kvinnans sexualitet med skam.

Med den ursprungliga Afrodite arketypens hjälp kan vi börja njuta av vår kropp igen. Njuta utan att vara beroende av vad spegeln säger eller speglingar utifrån andra och inte då heller av män. Och detta är vad många kvinnor behöver kunna göra för att förstå att vi alla kan bli jungfrur igen. Afrodite tog ett bad i sjön varje morgon för att bli jungfru igen, något som även vi kan göra. Vi behöver varje dag möta och vara i våra känslor så vi vet vilka vi är.

Med inspiration från Jean Shinoda Bolen samt
Katharina Woodworth

 

 

Kvinnoporten – både liv och död

kvinnoportenKvinnoporten – både liv och död

I boken “Kvinnoporten – Om urgamla kvinnospår i seder, bruk och tänkesätt” av Gunilla Carlson hittar jag många roliga och tankeväckande funderingar.

Bland annat har hon forskat i utformningen av fornlämningar, gamla gravar. Där kan man se på ritningar över europeiska stenkammargravar att de är formade som kroppar. Detta menar hon gör det extra intressant när hon upptäckte av vissa gravar är formade som en gravid kvinnas mage. Ingången finns där mellan två ben, två stenar är tvärställda och blir som öppningen i skötet. Ovanför allt lade man en stenhäll och därefter röset som man kan se som en mage.
” För oss idag representerar en grav det definitiva slutet, men då verkar själva graven ha haft en helt annan betydelse. Då verkar den snarare ha varit en port in till nästa liv, en övergångsplats, mellan de olika liv en människa kan leva…..I så fall var också den gravida kvinnans kropp en övergångsplats. Kanske var den födande kvinnan en gudomlig genomförare av mysterie-riter kring liv och död.”

En bok jag verkligen kan rekommendera till alla som är intresserade av urgamla kvinnospår.

Kvinna – Gudinna – Menopaus

inannaKvinna – Gudinna – Menopaus

Myter, som jag ofta arbetar med, har många funktioner.
I en myt kan du känna igen dig och du kan identifiera dig som mytens huvudperson. Myterna kan formulera livsfrågor och konflikter, många av dessa som du inte har kunnat formulera.
För kvinnor kan myterna idag innebära att man får det nya språk som behövs för att uttrycka en andlig erfarenhet. Många kvinnor känner inte igen sig och har svårt för att använda begrepp som Gud, Herre eller Fader. Begreppen är ofta alltför förknippade med nedvärdering och förtryck och därför blir Gudinnan en lättnad att hitta fram till. Det blir en lättnad att kunna relatera till Gudinnan och plötsligt kunna fylla ett tomrum inom sig.
Myterna kan delvis vara obegripliga och därför fascinerande, de står för något som man ännu inte kan förstå eller har kommit i kontakt med och leder därför både till ödmjukhet inför livets mysterier och till en önskan att fortsätta längre på den väg man börjat gå när man har tagit kontakt med Gudinnan.

Det finns flera Gudinnor som jag har upptäckt är speciellt intressanta för många att arbeta med.
Artemis – mångudinna är fascinerande på grund av att hon är sig själv nog. Artemis är enl Jean Shinoda Bolen inte uppdelad i manligt eller kvinnligt och hon kan inte jämföras och egenskaperna kan inte delas upp.
Artemis är alltså en spännande Gudinna att upptäcka i vår process att hitta kvinnans essens i oss själva.

Afrodite är en annan spännande Gudinna, många gånger på grund av våra förutfattade meningar om henne.

Inanna myten är oerhört givande att fördjupa sig i. Hennes nedstigning till underjorden säger oss mycket och många får aha-upplevelser som förändrar deras tankar och syn på sig själva.

Afrodite – menopaus- karisma

aphroditeAfrodite – menopaus – karisma

I menopausen är det ganska vanligt att man börjar bekymra sig över rynkor som dyker upp och bröst som börjar hänga ned.

Överhuvudtaget är det många som tycker att de börjar tappa sin attraktionskraft på många olika sätt. Ett skäl till detta är bland annat att vi förknippar attraktion med utseende och att detta också är samma sak som ungdomligt utseende.

För de kvinnor som har mycket av den arketyp som man kan förknippa med Afrodite inom sig kan detta bli till ett stort problem.

Men då kan Afrodite nu lära oss mer när man kryper närmare denna symbolbild och inte enbart går på det som finns på ytan.

Ordet “karism” kommer från ett grekiskt ord som betyder “gåva” och det ansåg man vara ett bevis för den kraft som den gudomliga närvaron hade för det arbete som man var kallad att utföra i detta liv. Betydelsen lever kvar i vår användning av ordet “karisma”.
( enl. Caroline Myss )

Och karisma hade Afrodite. En av anledningarna till att hon hade denna karisma var att hon var oerhört duktigt på att kommunicera. Och inom detta ingår då alltså att lyssna.

När hon lyssnade då kände man att man var den enda på jorden som betydde något överhuvudtaget och när hon vände sig bort så famlade man i luften och gjorde allt för att få tillbaka fokuset igen.

Hon pratade och ägnade sig enbart för det som hon fann givande för sig själv och det gjorde hon med glöd. Hon levde i varje sekund.

Som alla arketyper finns det naturligtvis styrkor och svagheter men Afrodite har något att visa alla de som oroar sig och mår dåligt över att den annalkande ålderdomen börjar synas på utsidan när man definitivt inte känner så på insidan.