Archives

Dag 11 Symbolkalendern

Dag 11 Symbolkalender

Imagine that your body is a temple. The center of the temple is inside your chest, and in the center of this space, there is a glowing fire upon a round hearth.

Sense the light and warmth that emanates from this glow, radiating out to fill your whole body with warm inner light. Plce our hands over this place.

Then, with each intake of breath breathe in peace.

Hold your breath for a moment and be still.

And then slowly exhale.

Breathe in peace, and hold, breathe out peace.

And in the Stilness, Hestia is present.

Hestia, Gudinnan som är Vågens härskare. Hestia som är härdens Gudinna. Fokuspunkten i hemmet, centrum.

<3 Malou

Athena – Väduren – Medinflytande

Athena

Athena styr över det astrologiska tecknet Väduren.

Enligt Hellenic (grekiska) kalendern styr Athena över väduren som har sin början den 21 mars och avslutas den 20 april. (Lite olika beroende på vilken kalender man följer)

Gudinnan Athena är en jungfrugudinna, precis som Artemis och Hestia. Hon är en av de 12 olympiska gudarna och en mäktig sådan. Hennes mor är Metis, en havsgudinna känd för sin vishet och far är Zeus, den högste olympiske guden. Enligt en myt lurade Zeus sin gemål Metis att bli liten när hon var havande med Athena, på så sätt kunde han svälja henne i ett försök att förhindra den profetia som sa att han skulle övermannas av ett av sina barn. Genom att sluka Metis tog Zeus också över Metis attribut, som te.x. visheten. Athena föddes senare ur sin fars huvud, fullvuxen och i full krigsmundering.

 

 Vem var Athena?

Det vanligaste vi gör idag är att projicera över rollen som “pappas flicka” på Athena. Hon var gudinnan som verkade ha glömt att hon hade en mor överhuvudtaget och hon stod ständigt vid sin fars sida och vid männens sida överhuvudtaget. Hon var männens like och väldigt ofta deras “överman”. Athena är den enda gudinnan som är avbildad med vapen och hon är också känd som en krigsgudinna. Hon var den borne strategen, oerhört taktisk och känd för sin vishet och kunskap. Som jungfrugudinna är hon precis som de övriga jungfrugudinnorna “sig själv nog”. Inte en kvinna med starka manliga egenskaper, utan en kvinna med alla egenskaper som ej går att dela upp i manligt eller kvinnligt. Däremot lierade hon sig med männen. Hon är också den som vi idag kan se förvandlades till en kvinna som stödde patriarkatet. Vilket jag kommer att återkomma till senare.

Patriarkatet hade redan fått fäste och det var ganska vanligt att gudinnor blev våldtagna och bortförda av gudar. Mer och mer gick man ifrån att vörda jorden, de livgivande och omhändertagande krafterna till att ära förnuft, styrka och ett rationellt tänkande. När Zeus lyckades föda Athena och inte behövde en kvinnas hjälp för att få barn var detta också ett led i att hävda mannens överlägsenhet över kvinnan. Athena själv iklädde sig också alla de attribut som förknippades med mannen. Ytterligare en nådastöt för arketypen och våra projiceringar var den rättegång där Athena tog parti Orestes.
Orestes hade dödat sin mor för att hämnas mordet på sin far Agamenmon och Apollo talade för Orestes försvar. Apollo hävdade att modern endast är den som ger näring åt fröet, planterat av fadern. På det här sättet hävdade han principen att det manliga dominerar över det kvinnliga. Han nämnde också Athenas födelse, att hon inte fötts ur en moders sköte. Athena var den som gav utslagsrösten och därmed friade Orestes. Hon lierade sig med patriarkatet.

Athena var verkligen hjältarnas beskyddare och i mytens värld hittar vi många av dessa. Under det Trojanska kriget var hon aktiv, du hittar henne i Odysseus resor, hon hjälpte till med att bygga skeppet som användes för att erövra det Gyllene skinnet och hon gav det gyllene betsel som skulle hjälpa till med att tämja Pegasus. Klok, stark och förnuftig följde hon sin hjärna mer än sitt hjärta. Förutom när det kom till att försvara sin far, Zeus.

Även om Athena idag är en projektion för att följa patriarkala värderingar finns det oerhört mycket vi kan hämta hem från hennes arketyp. I hennes roll som jungfrugudinna kan vi hitta de egenskaper som gör att en kvinna följer det som är viktigt för henne själv. Hon visar även att en kvinna inte är hänvisad till känslornas värld utan är fullt kapabel till att följa de strategiska planer hon själv har utformat. Hon får en kvinna att se till sitt eget bästa istället för att som Demeter eller Hera värna om sin dotter eller sin man före sig själv. Poseidon_Athens

Athena förknippas med olivträdet, vilket är en symbol för fred.

Historien bakom olivträdet är en tävling, trots att olivträdet har symboliken att stå för fred lustigt nog. För många personer går tävling och fred inte ihop men det gjorde det för Athena. För att nämna något om detta så visar myten om Athena och den enda vanliga kvinnan som är förknippad med henne. Athena som var en välkänt duktig hantverkare (hon är hantverkets gudinna) och främst inom vävkonsten (något som kräver planering och där hand och hjärna arbetar tillsammans). Athena och en kvinna tävlade om vem som var skickligast. När de var färdiga gick Athena fram och beundrade sin medtävlares hantverk. Först när hon såg vad bonaden innehöll för bilder blev hon rasande och bestraffade kvinnan vilken hon förvandlade till en spindel. Inte för att det var skickligt utan för att det fanns bilder på hennes far Zeus.

Men tillbaks till olivträdet. Athena var tillsammans med Guden Poseidon inblandad i en tävling om vems namn som skulle ges till den nya mäktiga staden i Attica. Båda kom med gåvor. Poseidon stötte med sin treudd i klippan och ut kom en ström med saltvatten. Athena kom med ett olivträd. Athenas gåva uppskattades mest och därav fick den nya staden namnet Aten.

Förutom olivträdet förknippas gudinnan med ugglan och ormen som finns avbildad på hennes kläder och sköld. Hon var städernas beskyddare, guldsmedernas, krukmakarnas och skräddarnas beskyddare. I krigstid var hon den ledande gudinnan när det kom till strategier och i fredstid förknippade man henne med hemslöjd. Det anses att hon gav oss siffrorna, betslet och förmågan att kunna tillverka plog, kratta, oxspann och stridsvagn. En mycket kompetent arketyp.

Athena och Medusa.

perseus_athena_gorgonNu vill jag återkomma till det som jag tidigare nämnde, Athenas förvandling.
Medusa är en välkänd figur som förekommer i många myter men även i dagens “skräckfilmer” och böcker.

Medusa var en jungfru, vilket då inte betyder oskuld, som i myten hade långt vackert hår som hon borstade noga varje dag. Hon hade inte brist på uppvaktning och en av de som uppvaktade henne och även vann hennes gunst var guden Poseidon. Poseidon och Medusa hade en svärmisk stund i en Athenas tempel vilket förargade Athena mycket. Som straff förvandlade hon Medusas hår till att bli en enda härva av slingrade ormar. Hennes blick förvandlades så om du såg in i hennes ögon förvandlades du till sten.

Athena hjälpte Perseus att hugga huvudet av Medusa och när det hände föddes Pegasus, den bevingade hästen, vars föräldrar var Medusa och Poseidon.
På Athenas sköld kan man se Medusas huvud, något hon bar för att skrämma sina fiender.Det sägs även att Athena gav Asklepius, Guden som stod för helandet, några bägare av Medusas blod. Blod som från en bägare kunde bota och återuppväcka till liv och från en annan kunde döda med omedelbar verkan.
Med ormar på sin klädesdräkt och på sin sköld och deras gemensamma myter är de starkt sammankopplade med varandra.

Medusa som innan sin förvandling är en sensuell frimodig kvinna som är öppen och mottaglig för att bli attraherad av män och även attraktiv för män. Efter förvandlingen blir hon ett monster vars blick du inte vill möta och som förvandlar dig till en sten. En symbol för rigiditet och död. Är Medusa Athenas mörka förträngda personlighet?
Var Athena tvungen att förvandla sin sensuella sida till detta monster för att kunna behålla sin makt i vilken hon lierade sig med Zeus och Apollo?

I boken ““Mysteries of the Dark Moon,” av Demetra Georg skriver hon så här; (min översättning)

Medusa och Athena är aspekter från samma gudinna som härstammar från Lake Tritonis i Libyen. De associeras båda med den feminina visdomen som visar sig genom den ormsymbolik som omger dem. Medusa med hennes ormhår och Athena med hennes ormar på kläder och attribut. Medusa, den gamla visa, äger visheten och hemligheten när det kommer till sex, gudomlighet, magi, död och återfödelse. Athena, den eviga jungfrun är länkad till nymånen och äger de feminina kvalitéerna som mod, styrka och tapperhet.

När Athena absorberades in till den klassiska Grekiska gudavärlden så var hon den enda av de gamla gudinnorna som var respekterad och ärad. Hon blev en del av den styrande trilogin tillsammans med Zeus och Apollo. Hon fick betala ett dyrt pris för denna nyordning.

Först fick hon förneka sin feminina sida och offra sin sexualitet och bli den ständigt rena jungfrun. Hon blev avskuren från hennes cykliska natur vilket inkluderade återfödelse genom sexuella riter. Hon fick sedan lova att använda sina förmågor för krigföring till att slakta och övermanna sina matriarkaliska förmödrar från Afrika.

Kanske att jag inte helt håller med när det gäller Demetra Georgs tolkning av att Athena skulle förknippas med nymånen på grund av att Athenas förmåga till förnuftigt, logiskt och strategiskt tänkande inte riktigt rimmar med nymånens symbolik men annars tycker jag att detta är väl värt att fundera ett varv på.

Å andra sidan är Athena den som styr över väduren. Det första tecknet i det astrologiska året. Ny början. Vi kommer direkt från fiskarnas mystik och det omedvetna till den något impulsiva väduren. Tetradrachm_Athens_Här finns en hel del som hänger ihop med Athena. Väduren styr exempelvis över huvudet och ansiktet vilket inkluderar ögonen. Athenas ögon är något som ofta brukar nämnas ihop med henne. Detta är i sin tur förknippat med ugglans ögon. Ögon som kan utstråla visdom. Athenas uggla präglades in på ena sidan av mynt medan hennes egen bild var på andra sidan. (passande med tanke på att hon anses ha fört in siffror och står för mätning, räkenskap) En vädur ska enligt astrologin lätt få huvudvärk om den inte mår bra eller är stressad, något som Athena i sin tur är förknippad med då hon föddes från Zeus huvud vilket föranledde en hemsk huvudvärk.

Väduren står även för egenskaper som ledarskap, initiativ, mod och självständighet. Det här har den definitivt gemensamt med Athena. Man brukar också säga att en vädur är rak och direkt i sin framtoning och en vanligtvis okomplicerad personlighet. Det är ett fysiskt tecken som gärna vill röra på sig. Athenas uppfinningsrikedom och vilja till att producera produkter som kom till praktisk användning stämmer väl överens med vädurens signatur.

För den som vill forska mer om detta så tror jag säkert att det finns väldigt mycket mer att hitta. Och jag känner att det kommer att bli spännande att gräva lite djupare in i den mörkermåne som vi är på väg in i och som kommer att vara i väduren.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild wikipedia. övriga okända

Kvinna – Gudinna – Menopaus

inannaKvinna – Gudinna – Menopaus

Myter, som jag ofta arbetar med, har många funktioner.
I en myt kan du känna igen dig och du kan identifiera dig som mytens huvudperson. Myterna kan formulera livsfrågor och konflikter, många av dessa som du inte har kunnat formulera.
För kvinnor kan myterna idag innebära att man får det nya språk som behövs för att uttrycka en andlig erfarenhet. Många kvinnor känner inte igen sig och har svårt för att använda begrepp som Gud, Herre eller Fader. Begreppen är ofta alltför förknippade med nedvärdering och förtryck och därför blir Gudinnan en lättnad att hitta fram till. Det blir en lättnad att kunna relatera till Gudinnan och plötsligt kunna fylla ett tomrum inom sig.
Myterna kan delvis vara obegripliga och därför fascinerande, de står för något som man ännu inte kan förstå eller har kommit i kontakt med och leder därför både till ödmjukhet inför livets mysterier och till en önskan att fortsätta längre på den väg man börjat gå när man har tagit kontakt med Gudinnan.

Det finns flera Gudinnor som jag har upptäckt är speciellt intressanta för många att arbeta med.
Artemis – mångudinna är fascinerande på grund av att hon är sig själv nog. Artemis är enl Jean Shinoda Bolen inte uppdelad i manligt eller kvinnligt och hon kan inte jämföras och egenskaperna kan inte delas upp.
Artemis är alltså en spännande Gudinna att upptäcka i vår process att hitta kvinnans essens i oss själva.

Afrodite är en annan spännande Gudinna, många gånger på grund av våra förutfattade meningar om henne.

Inanna myten är oerhört givande att fördjupa sig i. Hennes nedstigning till underjorden säger oss mycket och många får aha-upplevelser som förändrar deras tankar och syn på sig själva.

Stenen – Kvinnlig symbol

stenness-fairies-3nofr

Bild; D. Bruce Bennett

Stenen – Kvinnlig symbol.

Stenen som en kvinnlig symbol, kan det stämma?  Jag som alltid varit fascinerad av berg och stenar. På något sätt finner jag en trygghet i berget och samtidigt tycker jag att det finns en ömhet som strålar ut från dessa mäktiga naturfenomen.

Jag har också så länge jag minns varit intresserad av och sjunkit djupt in i gamla fornlämningar. En inre värld öppnar sig för mig när jag är i närheten av gamla byggnader, rösen, borgar och klippblock. När jag då hittar båda dessa samt intresset av gudinnor, månen och symbolik i två böcker blir jag lyrisk.

För ett tag sedan läste jag “Kvinnoporten – Om urgamla kvinnospår i seder, bruk och tänkesätt” av Gunilla Carlson, och i den hittade jag många tankeväckande funderingar angående fornlämningar. Hon menar att man kan se på ritningar över europeiska stenkammargravar att de är formade som kvinnokroppar. Hon skriver också

” För oss idag representerar en grav det definitiva slutet, men då verkar själva graven ha haft en helt gravkammareannan betydelse. Då verkar den snarare ha varit en port in till nästa liv, en övergångsplats, mellan de olika liv en människa kan leva…..I så fall var också den gravida kvinnans kropp en övergångsplats. Kanske var den födande kvinnan en gudomlig genomförare av mysterieriter kring liv och död.”

Oj, känner jag, så spännande att gräva vidare med. Nu läser jag Birgitta Onsell ” Jordens moder i Norden” och jag blir lika fascinerad av den.

Dessa två kvinnor har grävt djupt ner i de historiska dokumenten och myter kring jordens födelse och fokus för dem båda är kvinnogestalter – gudinnan i samband med detta.

Här kan du läsa om teorier om att det kanske är så att de mäktiga stenar som vi hittar här och där i landskapet och som kallas domarringar har ett samband med något annat som dyrkades långt innan något annat – månen. Keltiska tempel restes också dessa i cirkelform. Var månens kosmiska visdom det som låg som en grund för den första lagen ( ting förknippar man med domarringar) frågar hon sig i boken.

Hon tänker sig också att Stonehenge ( det monument från 1800-1500 f Kr i England ), som främst har förknippats med solen kan vara ett monument över både sol och måne. Stonehenge består av en yttre cirkel av bestående av resta stenar, innanför den finns en mindre som omger en U-formad anläggning. U-formen som är sinnebilden för den kvinnliga principen – den stora modern, vattnet och regnet. Och Urnan, bilden för kärlet, behållaren som korresponderar med den feminina världen. Innerst ligger det som man kallar för altarsten.

På tal om altare så uppförde kvinnor på Island och Norge “högar eller byggde hus som de kallade horg”. Horg är “Ett av stenar uppfört altare”.

Hos många folk har stenarna uppfattas som benen i Moder Jords kropp och altaren av sten stått som symbol för gudomens oförstörbarhet och beständighet.

Obehandlade stenar är enligt uppslagsboken “prima materia”, urämnet – det kvinnliga.

Snorre säger ” En annan sal gjorde de, det var en horg som gudinnorna ägde och den var mycket fager.”

I primitiv kultur kan stenar föda människor och har livgivande kraft, eller också kan människor förvandlas till heliga stenar. Dessa anses symbolisera månen och förknippas med fruktbarhet och köld, eller med vinterns frusna jord som föder våren. Sfäriska stenar betecknar månen.

De nordiska stenaltarna, horg, är förknippade med kvinnornas kult. Stenarna ansågs livgivande och förknippades med fruktsamhet och kraft. Även Mose slog på klippan och därur strömmade vatten.

För mig väcker böckerna och tankarna kraft och inspiration. Stenen – Kvinnlig symbol. Kanske är det inte så konstigt att jag alltid har älskat att vara bland klipporna. Jag skrev ett blogginlägg – En dag på klipporna–  om min känsla inför detta förra året.

Liv, död, månen, gudinnan, stenen, altaret – spännande kopplingar och mer finns det. Bland annat “skeppsformen” men mer om det vid ett annat tillfälle.

En gång i tiden var stenar profetiska – “stenar som talar”. Ur stenen kom oraklets eller gudomens röst.

Stenar talar nog alltjämt, men vad blev det av lyssnarkonsten? Och varför slutade vi att vörda våra nordiska gråberg, de som anses vara bland jordklotets äldsta?

Den åldrande Hera

heraHera är gudinnan vars arketyp först och främst är inriktat på äktenskapet. Hon var en lika hyllad och aktad gudinna som hon var skymfad och förödmjukad.

Hennes påverkan på oss har varit tydlig och även om det kan verka som hennes arketyp inte längre har samma uppenbara kraft så ska vi inte lura oss att tro att den inte längre finns.
Har man Hera arketypen starkt i sig har man en längtan efter att bli hustru. Man känner sig helt enkelt inte hel utan en man. Hennes sorg att vara utan en man kan jämföras med den smärtan som en barnlös kvinna med stark längtan till ett barn känner.

När Hera väl har gift sig är äktenskapet oftast inte något som är villkorligt. Hon är beredd att stanna kvar i nöd och lust.
Äktenskapet kan ju ses på lite olika sätt varav ett är att man fyller ett inre behov av att vara maka/make, ett annat är en yttre bekräftelse och en tredje är det som vi kan känna igen som det “heliga äktenskapet”.

Det heliga äktenskap som innebär en sammanslutning, vi kan känna igen känslan från tillfällen då var varit med om något speciellt där vi upplevt att vi fått tagit emot något alldeles speciellt. En känsla av balans och helhet.

Har man mycket av Hera i sig då gör man mannen till centrum i sitt liv, finns det barn i äktenskapet (vilket det ofta finns i Heras eftersom det ingår i rollen som hustru) är dessa alltid åsidosatta för mannen.

Då Hera är inriktad på och även söker “uppfyllelsen” och sammanslutningen blir hon ofta besviken i sitt äktenskap eftersom mannen inte riktigt har samma referensramar som hon själv. Hon har också en tendens till att dras till män med makt, vilket innebär att det är vanligt att hon har en man som ofta är borta. Hon kan också fastna för mannen som söker en omhändertagande kvinna, Zeus som var hennes make lurade bland annat henne genom att förvandla sig till en liten ömklig fågel som hon tog till sitt bröst.

Hera blev gång på gång bedragen och förnedrad av Zeus som tog till sig älskarinnor som han också skaffade barn med. Hennes reaktioner var häftiga och inriktade på hämnd.
Detta är också så som en kvinna idag med Hera arketypen starkt i sig reagerar. Demeter reagerade genom depressioner och Hera reagerar utåt och handgripligt. Och aldrig mot mannen. Det var alltid kvinnorna som hon vände sitt raseri mot.

Medea myten (syndromet) är en beskrivning av den hämndlystna Hera. Medea var kvinnan som dödade sina egna barn för att bestraffa sin man för att han lämnat henne. Och med mildare inriktning kan man kanske jämföra det med de skilsmässofall där barnen används som verktyg för att såra och även kanske för att få tillbaka mannen.

En Hera kvinna umgås inte gärna med andra kvinnor, hon trivs bäst ensam tillsammans med sin man. Detta innebär att hon, vid en skilsmässa eller dödsfall, inte har ett socialt nätverk runt omkring sig. Det är också ganska vanligt att hon inte odlat några egna intressen utan har helt gått in för att vara 100% hustru.

När kvinnan nu närmar sig medelåldern och även menopaus perioden är hennes mående väldigt beroende på hur det ser ut i hennes äktenskap eller om hon tillfört andra arketyper i sitt liv.

Är mannen trogen och de har odlat gemensamma intressen då kan de “leva lyckliga i alla sina dar” som sagan säger eller så kan det sluta med en katastrof om inte kvinnan kan hitta verktyg för att förstå vad Hera arketypen kan ställa till med.
Risken finns också att barnen inte heller har en varm kontakt då Hera hela tiden att favoriserat mannen framför dem och brytningar mellan mamman och barn är vanligt.
Och är det en ogift kvinna som uppnår sin mitt-livs-period behöver hon även där förstå sin egen drivkraft och försöka odla andra arketypers personlighet för att hon inte ska sjuk av sorg och bitterhet.

Hera arketypen är en väldigt stark drivkraft och en av de arketyper som har mest påverkan på oss och för att utvecklas väl tillsammans med den behöver vi förstå och skaffa oss kunskap om oss själva.

Så är du en kvinna som mest identifierar sig med ett förverkligande genom mannen…insikt om detta är det första steget för att ta till dig andra arketyper som kan balansera upp ditt liv.

Fakta är hämtat från “Gudinnorna inom oss” av Jean Shinoda Bolen

Gudinnan Artemis

Artemis

Artemis är Gudinnan som hjälpte mig att sluta röka. Hon är den Gudinnan som hjälper mig att hålla kursen till mina mål. Någonstans i mig är det något som svarar upp när jag söker och ber om tålamod och målriktning. Kanske är det för att hon är så hemma i skogen, att hon har en förmåga att ta ut en riktning och pricka rätt som gör det här. Eller att hon är en av månens Gudinnor, hon behöver inte en lampa riktat mot det håll hon ska. Jag vet inte och för mig spelar det inte så stor roll, huvudsaken är att det fungerar.

Artemis är en grekisk Gudinna. Hon är jaktens och månens Gudinna. Hon tillhör det som *Bolen klassificerar som en jungfrugudinna. Dessa jungfrugudinnor personifierar den oberoende, aktiva och självständiga sidan hos kvinnan. Denna Gudinna symboliserar det som får en kvinna att söka sina mål inom områden som hon själv valt. Får henne att känna sig hel utan en man. Hennes identitet och det självförtroende som hon har grundar sig på vad hon är och vad hon gör, inte på om eller med vem, hon är gift. Hennes förmåga att kunna koncentrera sig på det som är viktigt för henne är medfödd.

Artemis, hon vandrar i skogarna och ängarna, hon är en skicklig bågskytt och missar sällan sitt mål. Hon vandrar runt med nymfer i sitt sällskap. Hon skyddar och värnar om de som ber om hennes hjälp men är även snar till att straffa de som förolämpar henne. Hon har en stor omsorg för de svaga och maktlösa kvinnorna och även ungdomar. Många kvinnorörelser identifierar sig med henne då systerskap är något som förknippas med henne. Hon har en mycket stark känsla för naturen och många kvinnor som tycker om vildmarksliv, som vandrar i fjällen och som gärna campar under bar himmel känner en stark närhet till henne.

En person som har mycket av Artemis i sig kan uppleva sig som ett med naturen och framförallt blir de mycket påverkade och kan bli ett med den under månskensnätter.
Hon är även en utpräglad tävlingsmänniska och kan hålla hårt på sina principer och regler. Hon är utåtriktad och resultatinriktad.

Kvinnor som följer Artemis upptäcker att de blir mer tänkande, deras drömmar blir tydligare och mer levande och de upptäcker sitt inre liv.

*Bolen; Jean Shinoda Bolen är författarinna till boken “Gudinnorna inom oss”. Det är ur denna bok som den mesta fakta är hämtad ifrån. Jean är jungiansk analytiker och psykiater och har skrivit den här boken som har Arketypiska mönster i det feminina psyket som undertitel.