Archives

Gudinnan Artemis

Artemis

Artemis är Gudinnan som hjälpte mig att sluta röka. Hon är den Gudinnan som hjälper mig att hålla kursen till mina mål. Någonstans i mig är det något som svarar upp när jag söker och ber om tålamod och målriktning. Kanske är det för att hon är så hemma i skogen, att hon har en förmåga att ta ut en riktning och pricka rätt som gör det här. Eller att hon är en av månens Gudinnor, hon behöver inte en lampa riktat mot det håll hon ska. Jag vet inte och för mig spelar det inte så stor roll, huvudsaken är att det fungerar.

Artemis är en grekisk Gudinna. Hon är jaktens och månens Gudinna. Hon tillhör det som *Bolen klassificerar som en jungfrugudinna. Dessa jungfrugudinnor personifierar den oberoende, aktiva och självständiga sidan hos kvinnan. Denna Gudinna symboliserar det som får en kvinna att söka sina mål inom områden som hon själv valt. Får henne att känna sig hel utan en man. Hennes identitet och det självförtroende som hon har grundar sig på vad hon är och vad hon gör, inte på om eller med vem, hon är gift. Hennes förmåga att kunna koncentrera sig på det som är viktigt för henne är medfödd.

Artemis, hon vandrar i skogarna och ängarna, hon är en skicklig bågskytt och missar sällan sitt mål. Hon vandrar runt med nymfer i sitt sällskap. Hon skyddar och värnar om de som ber om hennes hjälp men är även snar till att straffa de som förolämpar henne. Hon har en stor omsorg för de svaga och maktlösa kvinnorna och även ungdomar. Många kvinnorörelser identifierar sig med henne då systerskap är något som förknippas med henne. Hon har en mycket stark känsla för naturen och många kvinnor som tycker om vildmarksliv, som vandrar i fjällen och som gärna campar under bar himmel känner en stark närhet till henne.

En person som har mycket av Artemis i sig kan uppleva sig som ett med naturen och framförallt blir de mycket påverkade och kan bli ett med den under månskensnätter.
Hon är även en utpräglad tävlingsmänniska och kan hålla hårt på sina principer och regler. Hon är utåtriktad och resultatinriktad.

Kvinnor som följer Artemis upptäcker att de blir mer tänkande, deras drömmar blir tydligare och mer levande och de upptäcker sitt inre liv.

*Bolen; Jean Shinoda Bolen är författarinna till boken “Gudinnorna inom oss”. Det är ur denna bok som den mesta fakta är hämtad ifrån. Jean är jungiansk analytiker och psykiater och har skrivit den här boken som har Arketypiska mönster i det feminina psyket som undertitel.