Välkommen!

Jag vänder mig till dig, privatperson eller företag, som upplever att du behöver ha lite mer verktyg i din vardag för att hitta den rätta balansen. Som Personal/Beteendevetare mixar jag med mina kunskaper från Symbolterapin så att du kan plocka fram den drivkraft till förändring som du har inom dig.

Symboler finns överallt, inom oss såväl som utanför, och är fantastiska verktyg för problemlösning, nya vinklingar och nya idéer. Eftersom symbolvärlden existerar inom oss själva och du är tolkaren av de som finns utanför, är detta en källa som du ganska snart kan använda dig av på egen hand.
Du får tillgång till din egen intuition och din inre kunskap.

Jag kan vara din coachande partner, din handledare och varför inte den “musa” som vi då och då behöver i livet.

 Här hittar du en pdf där Symbolföreningen beskriver vad som kan ingå i symbolarbetet. Symbolarbete

Varmt välkommen till mig

Marie-Louise (Malou) Thorman

– Personal/Beteendevetare, Symbolterapeut, Bergsmeditationslärare , Frilansjournalist

Malou kombinerar en mjuk lyhördhet med en skarp analytisk förmåga. Med hjälp av hennes unika kombination av talanger öppnar hon upp för förändring genom att presentera en helt ny infallsvinkel på ett problem eller utmaning. Att få omständigheterna belysta från ett annat håll, ofta med hjälp av ett målande symbolspråk, skapar på ett effektivt sätt en öppning i en situation som känts låst. Som samtalspartner visar Malou alltid stor respekt och för individens integritet.
Anna Skarin, VD Spokesplace