Qvinnligt

207720_367540533341142_830440415_nVad är det att vara kvinna? Borde inte vara så svårt att svara på för en kvinna men det visar sig ganska snart att frågan inte besvaras så lätt. Det ena efter det andra svaret ger aha-insikter som innebär att man får en djupare tanke som i sin tur leder vidare ner i de djupa sfären inom oss. Inte alltid…men ofta!

De roller vi har anammat är de roller som vi har ärvt och de roller som vår kultur har ålagt oss att ha. Det är många kvinnor som nu börjar förstå att de är så mycket mer än det som vi först trodde och det som vi levt efter.
När jag själv var barn och ung kvinna blev jag ofta betraktad som en “kvinnosakskvinna” eller en “röd en”. Vid mer vuxen och mogen ålder kunde jag själv se att jag nog inte var så mycket kvinnosakskvinna som en ung människa som protesterade mot den uppväxt jag hade. Jag revolterade inte mot hur samhället såg ut utan hur jag uppfattade att samhället behandlade mig. Tyvärr var det inte någon som såg igenom mina upprorsförsök och tolkade dessa på rätt sätt och det var inte bara de som drog fel slutsatser utan även jag.

I och med att min menopaus anlände tidigt till mig så kom mina funderingar över vad det var att vara kvinna att intensifieras. Jag var runt 36 år när de första symtomen dök upp och då hade redan minskning av hormonhalter börjat långt tidigare naturligtvis. Även om jag redan då hade startat med att klura ut vem jag var genom olika kurser och terapisessioner blev jag lite tagen på sängen av denna upptäckt. Klimakteriet! Nu?!

Jag hade inte insett hur påverkad jag var av den norm vi har i den här kulturen, hur känslomässigt beroende jag var att leva upp till mina och andras förväntningar på mig som kvinna. Nu tror jag inte att alla får samma upplevelse som jag fick, trots allt är det inte så vanligt att man hamnar i en sådan tidig menopaus, men min erfarenhet är att kvinnor lever med konsekvenserna av vår kulturs kvinnosyn. Och denna syn visar sig väldigt tidigt när man är i en förändring. En förändring som påverkar livet, på gott och på ont.

Idag vill jag visa hur det är att vara kvinna. Vad det kan innebära och hur mångfacetterad vår värld är. Kvinnornas värld. Om vi tillåter det förstås.
Till min hjälp har jag vår historia. Kvinnornas historia. En historia som började någon gång 30 000 år f Kr. En historia som startade med att människor såg kvinnan som Gudinna.goddess timeline

Detta innebär inte att jag på något sätt vill sätta kvinnan på en piedestal, långt därifrån. Det innebär att jag tycker att det är oerhört viktigt att förstå vilken historia vi har och hur påverkade vi har blivit när patriarkatet tog över. Hur vi långsamt har böjt oss för att det är den logiska och materialistiska världen som styr våra förhållanden till omvärlden och hur vi långsamt har förtryckt den inneboende kunskap som vi kvinnor har om det som är viktigt här i livet. Kunskap som handlar om de eviga cyklerna Liv, Död och Återfödelse.

Vi har mycket att förmedla de till de generationer som kommer efter oss, men det är väldigt sällan som detta sker. Förr ansåg man att den äldre kvinnan var den Visa Kvinnan. Inte idag. Idag anser man att den äldre inte är en kvinna och absolut inte vis. För att kvinnan ska kunna leva med den självkänsla och det självförtroende som borde vara självklart behöver vi plocka tillbaka vårt värde som kvinna.

Så vad är det att vara kvinna? Svaret på denna frågan är det vi behöver ge till våra barn.