Föredrag

För närvarande är jag inte tillgänglig för föredrag

Här kan du hitta de föredrag som du kan boka av mig.

Jag tycker om de levande föredragen, föredrag där jag har en dialog med deltagarna. Bokar du in mig får du oftast en upplevelsebaserad stund där vi gemensamt skapar innehåll.

Teman för föredrag;

Kvinnan, Gudinnan och Livsbalans

Vi bär alla våra år inom oss, precis som livsträdet. En del av oss är korta, tjocka, smala, långa eller krumma. Oavsett hur livet har format oss bär vi med oss ??alla våra år. Som årsringar på ett livsträdträd. Ibland har vi fått lite näring och ibland för mycket, det visar sig på årsringarna och det visar sig i oss. Men vi lever och vi växer ännu, årstid efter årstid följer vi oavsett vilken ålder vi befinner oss i.

Vi kan lära de unga när det är dags att dra sig undan för att spara på krafterna och när det är dags att blomma ut.
Vi kan lära för vi har åldrarna inom oss.

Detta med att lära ut upplever jag att fler kvinnor mitt i livet behöver insikt om att de kan göra. Idag är det ovanligt att kvinnor diskuterar och delar olika känslor och upplevelser runt menopausen till exempel. Och lika många är de kvinnor som mår dåligt när den tiden är där.

Detta handlar om vad det egentligen innebär att djupet att vara kvinna. Vad vi har för inneboende egenskaper och kraft som vi inte använder oss av. Kanske på grund av rädsla och kanske för att vi överhuvudtaget inte vet att vi bär på den.
Kvinnan bär på kunskap om liv, död och återfödelse. En stark och omvälvande kraft vi alla behöver känna till och ta till oss.
Vi har mycket att delge de unga flickor och kvinnor som växer upp.

 

Månmagi, en väg in till själen.

Ett föredrag där jag tar upp hur många påverkar och vad detta innebär.adedf1d0036e5846c11942790aaae13f

Under alla tider har många fascinerat oss och påverkat oss. Hur den påverkar är vi idag inte lika medvetna om. Idag i det moderna samhället tittar man inte längre efter månen för att veta när det är bäst tid för att så eller skörda. Inte heller tänker man på när man själv är låg energi eller när man är som piggast och sätter ihop detta med många olika faser. Månens magiska symbolvärld är något som du och jag kan få tillgång till och jag vill visa dig hur. Med kunskap av dess faser och dess tillgång till vårt omedvetna kan vi få en betydande “enklare” tillvaro.

Fakta, myt och tips mixat med härliga diskussioner.

 

Att vandra Drömmarens väg.

Det är säkert inte okänt att nattliga drömmar ligger som grund för många filmer och böcker, nobelpris och uppfinningar. Inte heller att drömmar har löst många problem eller varit det som fött fram till flyg kvinnakreativa idéer.

Och det är säkert inte ovanligt att du själv har berättat och funderat över de drömmar du haft eller har vaknat lycklig eller med ett skrik från en mardröm. En liten stund har du ventilerat, skrattat eller bara avlastat dig från dina upplevelser. Kanske har du försökt hitta några svar i dina bilder och kanske har du blivit så intresserad av din egen förmåga att skapa inre filmer att du sökt dig vidare. Att söka vidare, hitta koden till dina egna symboler är rätt väg för mig. Den inre källan som du har, är outsinlig.

Våra nattliga symboler är det språket som själen talar. Och den talar av en anledning. Din själ vill ge dig möjlighet att använda dig av hela din potential och drömmarnas symboler kan ge dig hjälp på vägen.

Detta är en kväll då vi diskuterar symbolernas betydelse om de kommer i en dröm eller meditation. Oftast kombinerar jag praktisk upplevelse med egen erfarenhet av den symboliska världen. Vi kan göra en resa tillbaka in i drömmen, vi kan måla och associera och vi kan ta oss in i drömmen med trummans hjälp. Det är du och jag tillsammans som bestämmer vilket tema som blir bäst för den föreläsning om drömmar som du bokar.

 Låt dig inte pressas av dina problem.

Låt dig ledas av dina drömmar.

– Ralph Waldo Emerson

Prova på Bergsmeditationenbm bild

Det här blir en kväll då jag berättar om Bergsmeditationen. Ett meditationsverktyg för den personliga utvecklingen. Förutom att jag berättar får du även prova på och därefter blir diskussionen om vad din Bergsmeditation hade för budskap till dig.

Detta är ett uppskattat föredrag/upplevelsekväll där man verkligen kan få en förståelse för tekniken + att man får den avslappning som all meditation ger. Många aha-stunder brukar förekomma.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2023 Malou Thorman