Kurser

Artist~Lori Preusch

Artist~Lori Preusch

Kursen är inte aktuell för närvarande

I flertalet av mina kurser så får du arbeta med symboler.

Symboler är fascinerande och redan Aristoteles sa

“-Själen tänker aldrig utan en bild.”

Sättet som du får närma dig symbolerna är anpassat utefter den specifika kursen som du deltar i.  Kan du hitta ett sätt att förhålla dig till dessa,  förstå och få upp detta språk till ditt medvetande, då har du underlättat  mycket för dig själv. Beroende på kurs arbetar du med:

  • Bild
  • Sagor och myter
  • Dans och rörelse
  • Ceremonier
  • Visualiserade meditationer
  • Drömmar och berättelser

En stor del i den personliga utvecklingen är det som man brukar kalla mentaliseringsprocesser. Det handlar om att försöka förstå sig själv och även andra personer utifrån bl.a.  tankar och känslor.

Mentaliseringsprocessen och tankens kraft är ett stående inslag då detta har stor betydelse för ditt välmående. Att kunna se sig själv utifrån och andra inifrån är till stor hjälp för din personliga utveckling.

  • Kurserna är upplevelsebaserade och deltagarfokuserade, detta gör att jag tycker att jag når mitt mål och det är att ge dig verktyg så att du kan få tillgång till mer av det som är du.
  • En större tillgång till din intuition, din kreativitet, självkänsla och självförtroende.
  • Jag ger verktyg, jag leder dig i meditationer och i övningar. Jag lyssnar på dig och är din samtalspartner. Hos mig kan du skratta, gråta, bli arg och lycklig.

Däremot så kan jag inte ge dig facit till ditt liv. Jag står bredvid dig hela vägen men att återupprätta och finna din själ det är ditt arbete.

Vill du ha en kurs på din ort? Kontakta mig på malou@livlustbalans.se