Bli en Helande Samtalsterapeut

Kursen är inte aktuell för närvarande

Helande Samtalsterapiwallippo

Du är välkommen att ta del av den nya vidareutbildningen till diplomerad samtalsterapeut i
helande/läkande samtal!

Utbildningen riktar sig till dig som har avslutat Intuition och personlig utveckling, Mentalt
Mediumskap och Andlig Healing, Bergsledarutbildningen eller Medial undersökning och rening hos Creative Experiences Terry Evans AB. Du som har likvärdig och adekvat utbildning på annat håll har också möjlighet att söka till kursen. Du behöver dessutom vara aktiv och ta emot personer för behandlingar, sittningar etc.

Du har kanske märkt att de konsultationer du ger ibland öppnar för att minnen och undertryckta känslor kommer upp till ytan, vilket gör att din klient får ett stort behov av att
prata efter konsultationen. Det kan vara traumatiska minnen och smärtsamma upplevelser som blivit medvetna från att ha varit undermedvetna.
I samband med att du bokar in din klient för konsultation tar du upp möjligheten att även boka tid för det helande samtalet.
Utbildningen ska hjälpa dig att som samtalsterapeut ge respons på det som kommer upp till ytan under ert första möte. Utbildningen gör dig säkrare i det helande/läkande samtalet!
Självinsikt och ökat välmående blir följden för din klient!

Utbildningen är fördelad på 3 kurstillfällen, varje kursdel är 4 dagar. Vi möts till middag första dagen och kursen avrundas vid lunch fjärde dagen.

Kursen är till stor del upplevelsebaserad och bygger på övningar men innehåller även teori
och litteraturstudier. Utbildningen ska leda till att du har den kompetens som krävs för att
möta och samtala med din klient om de frågor och känslor som ert möte har väckt.

I utbildningen ingår viss psykologi, som objektsrelationsteori mm.
Roller och mönster samt olika psykiska försvar.
Tankemönster och dess påverkan på oss.
Empati och förlåtelse.
Sekretess och etik.
Kommunikation, det läkande samtalet och krissamtal/krishantering.
Sorgearbete och dess olika faser.
Redovisning av litteratur och eget arbete.

Det kan hända att kursledningen bedömer att kursdeltagare har behov av egen psykoterapi som komplement till kursen, för att kunna bli diplomerad i helande samtalsterapi.

Krav: Du ska ha en avslutad utbildning i någon av dessa kurser, Intuition och personlig utveckling, Mentalt Mediumskap och Andlig Healing, Bergsledarutbildning, Medial undersökning och rening hos Creative Experiences Terry Evans AB. Du som har likvärdig och adekvat utbildning på annat håll har också möjlighet att söka till kursen. Du behöver
dessutom vara aktiv och ta emot personer för behandlingar, sittningar etc.

Vi ber dig som söker att skicka in en resumé om vem du är och varför du vill gå just denna
kurs. Vi gör en individuell bedömning utifrån ditt personliga brev och din utbildningsbakgrund och beslutar utifrån detta om du blir antagen till kursen. Det går bra att skicka in din ansökan via e-mail. En A4 sida är vad vi önskar att du skickar in.

Kurspris: Då vi har ändrat kurslokaler kan vi idag inte säga ett bestämt pris för en kursdel. Kurspriset kommer att vara utan kost och logi.

Kursen kommer att ske i eller runt Stockholmsområdet.

Välkommen med din ansökan!

Kursledare: Malou Thorman och Irene Wallin

Information om kursinnehåll och intresseanmälan:
Tele: Malou 070-494 74 21 / Irene 070-268 04 80
E-mail: malou@livlustbalans.se

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Irene Wallin är legitimerad psykoterapeut och arbetar på egen psykoterapimottagning ungefär
halvtid. Övrig tid åtar hon sig olika uppdrag som personalhandledare för personalgrupper i
vårdyrken, personalstöd, rehabilitering samt familjebehandling/familjerådgivning. Irene är
sedan 1997 diplomerad bergsledare och använder bergsmeditationen som ett verktyg i sitt
arbete som psykoterapeut. Irene har även erfarenhet av mentorskap och utbildning för
personal inom socialtjänsten. Förutom att Irene är Fil. Kand. Leg. Psykoterapeut och utbildad
bergsmeditationsledare, så har hon även Gruppterapiutbildning, Grund- & lagutbildning i
nätverksterapi samt Projektledarutbildning. Irene driver Södertörns psykoterapimottagning i
Västerhaninge tillsammans med en kollega.

Hemsida: www.spmot.se E-mail: irene.wallin@spmot.se

Marie-Louise Thorman är utbildad personal/beteendevetare med en fil.kand i Personal och
Arbetslivsorientering med inriktning mot grupp- och ledarskapsutbildning. Hon diplomerades
som Bergsmeditationsledare 1997 och har utbildningar inom samtalsmetodik, informatik och
är symbolterapeut. Hon driver ett eget företag med personlig utveckling i grupper och
individuellt i Göteborg samt flera olika städer i Sverige. Marie-Louise arbetar med
symboltolkning, drömmar, bergsmeditation, personlig coaching samt intuition och
kreativitetsutveckling.
Hemsida: www.livlustbalans.se E-mail: malou@livlustbalans.se