Månmagisk kurs med drömmar – symboler- månmagiska Gudinnor

Kursen är inte aktuell för närvarande

Månmagisk kurs fylld med information om drömmar, symboler och månmagiska Gudinnor.

Under två dagar (vanligtvis) kan du ta del av en upplevelsebaserad kurs. Två dagar då vi tittar på drömmar du har med dig och går igenom olika sätt man kan närma sig dessa själv på. ( En trumresa brukar vanligtvis vara med där vi reser tillbaka till drömmen för att ställa specifika frågor. )

björn måneVi tittar även på symbolik som kan förekomma i olika visualiserade meditationer, bland annat bergsmeditationen, och fördjupar oss så att vi får en förståelse för hur många bottnar en symbol egentligen kan ha.

Månsymbolik finns naturligtvis med. Vi går igenom de olika faserna och hur dessa hör samman med våra livscykler såsom liv,död och återfödelse. I samband med månen kommer vi även in på olika Gudinnor och hur de kan hjälpa dig med att lära känna dig själv. Myter har den fantastiska egenskap att vi alla någonstans känner oss hemma i dem.

Går du den här kursen kan du räkna med många upplevelser och eget arbete med just dina drömmar och dina symboler. På det sättet kan du sedan fortsätta att arbeta med ditt inre symbolspråk hemma.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman