PAU – Personlig Andlig Utveckling – dröm-&symbolhandledare

Kursen är ej aktuell för närvarande

PAU – Personlig Andlig Utveckling med fokus för dröm- och symbolhandledning

att sprida frön

 


Vill du gå en kurs som leder till att du lär känna dig själv mer plus att du hittar en trygghet inom dig själv så att du kan leda egna dröm- och symbolcirklar? Ja, då kan du ha hittat den här.

PAU har redan funnit ett tag men nu bygger jag ut den så att den har fördjupning inom dröm- och symbolvärlden.

PAU – 8 kurshelger under ca 2 år.

PAU – obligatoriska webinarmöten mellan kurshelgerna

PAU – skriftliga uppgifter mellan kurshelgerna
PAU – En dags möte mellan kurshelgerna.

Varje kursdel kommer att bygga på ett tema utefter chakrorna. Du hittar där exempelvis:

PAU – röd.

Temat är den fysiska materiella världen. Våra basala behov och roten i ditt liv. Att få sina grundläggande behov tillfredsställda. Symboliskt handlar det om att få rötter och att stå på jorden, sitta säkert i sadeln med mera.

Vi tar även upp den första månfasen av åtta. Nymånen. Dess symbolik i ditt liv.

(innan start lämnar du dina födelsedata så att dina månfakta är klara)

Vi tar upp färgen röd och dess symbolik och vi gör även våra handlingsplaner med mera.

Detta ovan och mer därtill kommer vi att behandla första kursomgången.

Under kursserien gång kommer det att komma gästlärare som för in sin expertis och ger er nya idéer och tankegångar.

Piteå startar upp den 20 november.

Stockholm startar vi upp den 31 oktober och vi kommer att vara i Farsta.

Det krävs 8 deltagare för uppstart och max är 20.

I kurspriset ingår stöd från mig, feedback på skriftliga uppgifter, webinarmöten och en heldag mellan kurshelgerna. Exklusive är logi och mat. Fika ingår.

Pris: 2500 kr/inkl moms för privatpersoner exkl moms för företag. Man betalar för 4 kursdelar åt gången, 10 000 kr. Avbetalning är möjlig. Du kontaktar även mig om du känner att du har andra ekonomiska förutsättningar ex är sjukpensionär, så diskuterar vi detta.

Diplom utgår efter godkänd avslutad kurs.

Intresseanmälan skickar du till malou@livlustbalans.se

Kursledare:

Malou Thorman

Beteende/Personalvetare, Symbolterapeut, Bergsmeditationlärare, Medium

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015 Malou Thorman