Gudinnan Hekate

Hundar och Hekate

En dröm jag hade fick mig att leta reda på detta gamla inlägg som jag skrev om i min gamla blogg. Har kopierat in den här.

Spännande eftersom den slingrar sig in i ett möte jag hade tidigare i december som precis varit. Vårt inre är verkligen fantastiskt. Lite kul också att jag såg att nedanstående inlägg var publicerat i januari då också fast under 2014.

Doberman-pinscher-6Under en av mina meditationer under denna mörkermåne ( OBS! mörkermånen 2014 )kom Hekates hundar att bli väldigt tydliga.

Två stycken stora svarta hundar stod plötsligt framför mig och bara tittade på mig. Stilla, smidiga och väldigt levande.
Även om de inte rörde sig en tum gav de mig en känsla av aktivitet. De väntade intensivt medvetna om varje rörelse jag gjorde och frågan är om de inte var medvetna om de tankar som for genom huvudet på mig.
Även om jag har vuxit upp med hundar och inte blev speciellt rädd när de dök upp i meditationen så kan jag av åsynen av dessa förstå att många skulle bli rädda.

Det var inga hundar man gick fram och klappade utan tillåtelse precis. Jag vet inte hur länge jag stod där och bara tittade men plötsligt var det som att det hände något som jag inte var medveten om och båda hundarna la sig ner, lite mer avslappnade i sin sinnesstämning än tidigare.
Jag visste att jag hade fått tillåtelse att röra mig.

Det här mötet fick mig att börja fundera på vad Hekates hundar tillför hennes arketyp egentligen.

I myter och texter om Hekate kan man läsa att hennes närvaro förebådades av ylandet av hundar. Något som förmodligen gjorde de flesta darriga i knävecken.220px-T16.5Hekate

Att man placerat hundar tillsammans med henne är förmodligen ingen slump eftersom hundar inom många olika traditioner var förknippade med underjorden, en ledsagare och en vägvisare för de som hade dött. ( Vilket Hekate är förknippat med )

I Japan ansåg man att hundar hade en psykisk förmåga att känna av “spöken”, i Grekland fanns exempelvis den trehövdade Cerberus som vaktade underjorden och Hades. Det var också spritt över flera kulturer att begrava en hund tillsammans med sin ägare så att den kunde vägleda och vakta även efter livet.

När det kommer till hundar och Hekate sägs det att hundar offrades till henne i reningsritualer. Bland annat så skulle tikar offras i riter som hade med barnafödsel att göra. De trodde att detta skulle underlätta födseln för mamman eftersom en tik födde med enkelhet. ( Hekate förknippas också med barnafödslar )

Hundar sågs då, precis som idag, som väktare, vilket även Hekates roll var och Plutarch ( grekisk filosof född 46 e.Kr) skriver att hundar precis som Hekate har en utmärkt nattsyn. Han menar även att skällande hundar skrämmer nog inkräktare men de är kärleksfulla och lojala till de som de vaktar. Plutarch menar att hunden symboliserar den bevarande, vakande och filosofiska livsprincipen.

Hunden är ofta följeslagare till jaktgudinnor, till läkedomsgudar och även till de goda hedarna. Hundens symbolik är verkligen lika komplex som Hekate själv och just svarta hundar sägs symbolisera trolldom, de fördömda och döden.

Trohet och lojalitet, människans bästa vän men också “hundlik inställsamhet och skamlöshet” som man ansåg under antiken…. hela tiden två sidor.

Eftersom Hekates hundar inte är någon symbol som vi under vår generation gett henne får vi nog nöja oss med det lilla som man hittar om dem. Tyvärr finns det inte mycket och hennes bakgrund är inte heller enkel att reda ut.

Om man tänker på hur vanligt det var inom många olika kulturer, från Egyptens dödsguds Anubis präster som bar huvudmasker föreställande en hund, till Japan, att de satte hunden i samband med stigfinnare,vägvisare, väktare för livet efter detta, kan man nog dra den slutsatsen att det hade med Hekates förknippelse med underjorden att göra.

Levi Pinfold - Black_Dog_1

Under mitt letade efter texter om hundar i samband med gudar och gudinnor fick jag även nys på annat som kan vara intressant även om det inte går att sätta samman med just Hekate precis.

Visst du att liljekonvalj kan hjälpa om du har blivit biten av en rasande hund? Enligt skrock och sägner ska man dricka tre skedar vatten kokt på liljekonvalj plus att man ska tvätta såret med samma blandning. Inget som jag skulle rekommendera förstås!

Ett annat sätt att handskas med en rasande hund skulle vara att man skulle ta sin mössa i munnen och springa mot hunden på alla fyra eftersom det skulle skrämma bort den arga hunden. ( Något jag skulle vilja se faktiskt )

På korsriddarnas gravhällar finns ofta en vinthund avbildad som en symbol för ädel börd, snabbhet och mod. Även på makors gravhällar finns ofta en hund, då som en symbol för lojalitet.

Här är en historia om en hund som berättats om och om igen;

Förra året berättade min mor om ett par nyblivna föräldrar som blev varnade för att behålla sin hund när det första barnet kom. Hunden kunde bli svartsjuk och skada barnet. Trots varningen behöll de hunden och lät den dessutom vakta babyn då den lämnades att sova under bar himmel.

En dag stod kvinnan vid spisen och lagade mat medan barnet och hunden som vanligt var ute i trädgården. Plötsligt hörde hon barnet ge till ett gallskrik som tystnade tvärt. I nästa ögonblick kom hunden inrusande, blodig kring munnen.

Kvinnan slog i blind förtvivlan hunden i huvudet med stekpannan så att skallen sprack. Så sprang hon ut i trädgården och hittade babyn helt oskadad – men bredvid låg en död orm med avbitet huvud.  Kvinnan blev sinnessjuk då hon förstod att hon dödat hunden som hade räddat livet på hennes barn. (af Klintberg, 1994, s. 69).

Historien om barnet och vakthunden har varit känd i mer än 2000 år. Det tidigaste belägget finns i den indiska berättelsesamlingen Pancatantra, som anses ha kommit till ca 300 år f. Kr. Under medeltiden nådde den Europa och införlivades i den kända samlingen Sju vise mästare. Händelsen har ortfästs både i Frankrike, där den dräpta hunden (en vinthund) blev föremål för en folklig helgonkult, och i Wales, där hundens grav är en turistattraktion.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman

Hekate – nyckelbärare

Hekate Hekate – nyckelbärare

Gudinnan Hekate är idag ganska vanligt att vi förknippar med mörkermånen. Alltså med den sista fasen av månens cykler och den som även kallas för nymåne. I och med detta är hon även symbolen för den äldre visa, The Crone.

Men Gudinnan Hekate är mycket mer och en sådan komplex arketyp att det blir svårt att greppa hennes betydelse. Det är oerhört många genom århundraden som har försökt att ta reda på hennes ursprung men fortfarande är det inte någon som har kunnat komma upp med sådan fakta att de som forskar har blivit överens.

Hekate har ganska många symboler bundna till sig och alla har sin speciella betydelse. Betydelser som tolkas olika beroende på vem som får de till sig kan jag tänka mig, men som naturligtvis har ett ursprung i myterna om denna fascinerande Gudinna.

Jag tänkte skriva lite om hennes roll som nyckelbärare och också försöka få med något om vad det betyder för mig.

Hekate Kleidouchos – Hekate Nyckelbärare

Hon som har nycklarna. Hon som har auktoritet. För någon som har nycklar är väl någon som har auktoritet, som bestämmer över ett område? En person som bestämmer när nycklar ska användas för att komma in i en annan sfär.

Bilder kommer upp på det gamla hushållet där husfrun gick omkring med en rejäl nyckelknippa som skramlade vid varje steg. Hon var den som bestämde när dörrar skulle öppnas till skafferiet och linneförrådet.

Enligt myten är Hekate den enda förutom Zeus som har makten att bevilja eller vägra människan något de har bett om.
En makt som jag i alla fall sätter ihop med nycklar.

Intressant nog är det flera som forskar just på de olika symboler och namn som sätts ihop med Hekate och det i samband med Uppenbarelseboken i bibeln. Det är flera forskare som granskar Uppenbarelseboken som skrevs ungefär vid samma tidsålder som de Orpheiska hymnerna och som har funnit att de attribut som tillskrivs Hekate i hymnerna också kan hittas hos Jesus.
En tanke som finns hos dessa forskare är att Uppenbarelseboken är skriven utifrån försök att få denna tid (första och andra århundrandet efter Kristi död) släppa taget om tron på magi och andliga makter och istället skulle människan få ett “riktigt” perspektiv. Enligt Rodney Lawrence Thomas, använde man sig av olika retoriker för detta. En del “festligheter” och “mysterier” som praktiserades på den tiden blev bannlysta, andra blev placerade som ursprung från “fienden” och några blev också försiktigt placerade som attribut eller tillgångar för Jesus.

Ett av dessa attribut är Hekates “nycklar”. Dessa placerades hos Jesus som blev nyckeln för att komma till himmelriket. På samma sätt som Jesus var Hekate nyckeln för att komma i kontakt med de döda och för att den egna själen skulle bli guidad till rätt ställe. Gudinnan Hekates domäner var himlen, havet och jorden. Inga dåliga domäner precis. Hekates kosmiska tillhörighet ledde till föreställningar om att hon var “All tings Moder” och till “Början och Slutet”. Gudinnan var guiden till underjorden och till de dödas rike. Hon var den som fritt kunde vandra mellan världarna. Allt det där som nu Jesus ville hävda var hans domäner. Eller rättare sagt hans följeslagare ville hävda vara Jesus och Guds domäner.

Hekate Nyckelbärare och mörkermånen.Hekate

Under perioden fram till mörkermånen drar sig energin alltmer tillbaka. Energin blir inte mindre, den tar bara ett annat perspektiv. Den vänder sig inåt, in till de djupt personliga områdena. Om vi använder oss av denna cykels energi får vi en möjlighet att titta på det som pågår inom oss själva. Och Hekate kan vara den som öppnar dörrarna för oss. Eftersom vi nu symboliskt befinner oss i den omedvetna sfären blir det svårt att röra oss här när vi inte har det medvetna ljuset som lyser upp vägen för oss. Men Gudinnan Hekate är ju också fackelbärare som kan ge oss just det ljus vi behöver.
Genom att använda oss av drömmar och meditationer som verktyg (som även dessa är Hekates domäner) kan detta vara de nycklar som leder oss rätt under mörkermånen.

Hekates arketyp har vi alla inom oss. För att hitta henne behöver vi träda in i de sfärer där hon befinner sig. En av sfärerna som hon obesvärat rör sig är just mörkret. Men bara för att vi har henne inom oss betyder inte det att det alltid är så enkelt för oss att röra oss obesvärat i vårt eget mörker, i vårt omedvetna. Vi kan lätt famla omkring och inte ha en aning om vilken väg vi ska ta och inte heller se vad det är som står framför oss. Det tar en stund innan våra ögon vänjer sig vid mörker och det tar tid för oss att börja anamma våra andra sinnen och låta dessa leda oss.
En av nycklarna som Hekate då kan ge oss är verktyg. Verktyg som gör att vi kan orientera oss bland upplevelserna.

En av nycklarna för mig är tillit. Jag har tillit till att det jag stöter på är för mitt bästa. Det innebär inte att det alltid är smärtfritt, men alltid att det är för min själs bästa.
En annan nyckel är att jag har kunskap om att död är nödvändigt för nytt liv. Det räcker med att titta tillbaka på de erfarenheter jag fått i livet. De händelser jag varit med om och som jag lämnat, har lett till att något annat har börjat. De händelser som jag fortfarande går och bär på ger inte utrymme för något nytt.

En annan nyckel är som sagt drömmarna eller meditationerna. Jag låter inte viktiga drömmar skvalpa omkring i mitt inre utan tar tag i dessa och låter symbolerna prata med mig.

Hekate lär mig att lyssna på mig själv och hon visar att jag inom mig själv har en näringskälla som är outsinlig. Jag vet att när jag kommer i kontakt med henne så har jag också kommit i kontakt med mitt förflutna såväl som generationers förflutna. Här är det tidlöst som Clarissa Pinkola Estés säger.

Hekate är den som känner sitt folk och som är insvept av lukten av jord och Guds andedräkt.

Clarissa Pinkola Estés citat gör mig lugn och trygg för jag vet att Hekate bor inom mig och att hon har överlevt generation efter generation och att hon är tidlöst gammal.

 

Bild längst ner höger;helenosullivan

Viss fakta hämtad från; Boken “Magical Motifs in the Book of Revelation” av Rodney Lawrence Thomas
theoi

 

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild; hrefngast.deviantart.com, Hele more...

Gudinnan Hekate

Maximilián Pirner

Maximilián Pirner

 Mörkermåne och Gudinnan Hekate närmar sig.

Vi närmar oss återigen mörkermåne och aspekten som många känner rädsla och obehag inför. Hekate, nyckelbäraren närmar sig. Gudinnan som kan anlända när vi står inför vägval i livet och som är närvarande i kvinnans övergångsfaser i livet.

Mina starkaste upplevelser tillsammans med henne har jag fått i hennes roll som nyckelbärare även om hon även bär andra och är känd under andra namn också.

Har du bjudit in Hekate i ditt liv då har du bjudit in en resa som omfattar olika dimensioner. Det är inte en gudinna som bär på en lärdom utan du kommer att upptäcka att så fort du har öppnat en dörr så står du framför nästa.

Hon är en lärare som sannerligen undervisar i naturens cykler. Hon förkroppsligar det förflutna, nuet och framtiden. Man kan säga att hon gör som Kali, ( en gudinna i en annan kultur med likvärdiga egenskaper ) vars namn betyder ” den som dödar kal “, alltså den som dödar tiden.

Hekate är läraren som du inte kan undvika när du väl begett dig in i hennes domäner. Här står du plötsligt öga mot öga med det som är nuets realitet. Oavsett vilka demoner de innehåller. Men det är inte bara så att hon piskar dig att se, hon omfamnar dig och ger av hennes egen styrka när du är beredd att ge upp.

Gudinnan Hekate har överlämnat nycklar till många dörrar för mig, hon har varit min vägvisare ner i underjorden och hon har varit den som sett till att jag mött flera av mina nära som gått över och som jag inte hade blivit “sams” med innan.

Då jag egentligen inte haft några föräldrar eller annan äldre person som vakat över mig från det jag var 9 år, då min mor dog, har Hekates energi varit den som burit mig.

Många gånger har jag irrat i underjorden, blint rusat fram och tillbaka eller uppgivet krupit ihop då jag inte har hittat något ljus. Det är i dessa stunder som hon kommit. Hon har burit sin fackla högt så jag kunnat se att ett ljus närmat sig på håll. Så jag kunde förbereda mina ögon och öppna dem för att se att dörren inte var långt ifrån där jag satt. Hon fick mig att välja väg vid de vägkorsningar jag stått vid. Hon har fått mig att omfamna den ilska, sorg och skam jag har burit på.

Och detta är en del av det man kan förvänta sig när man ger sin i hennes värld. Vi får möta det vi kallar “mörkret” och det vi är rädda för. Våra egna känslor.

Men hon är medkänsla och hon bär på den vishet som kommer av erfarenhet. Som symbolen för den gamla, visa och The Crone, bär hon med sig sin ungdom, den mogna kvinnans fas och visar med en fast hand att för att växa behöver vi omfamna våra skuggor.