Archives

Fullmåne i Skytten

Fullmåne i Skytten och nu den 20 juni står solen och månen mittemot varandra.

artemis6Ditt medvetna lyser upp ditt omedvetna kan man säga. Betyder det att man blir mer medveten, nja kanske inte vill jag säga. Jag funderar mer att det skulle kunna fungera som en strålkastare som gör att du kan få fokus på vissa skeenden, att du helt enkelt ser på saker. Visst kan detta skapa turbulens,,det vet väl ganska många vid det här laget att vid fullmåne väcks både det ena och andra till liv..men det är inte riktigt samma sak som att bli medveten om det. Inte att det blir integrerat och att vi mer “är” i upplevelsen och förstår vad det är som sker.

Kanske skulle man här kunna förklara skillnaden mellan fullmånen och mörkermånen. I mörkermånens fas, då solen och månen är på varandra så att säga, ja då kan upplevelsen mer vara att du verkligen är där, inte bara att tittar på den, du upplever med ett annat medvetande. Förmodligen är det inte alla som upplever det på samma sätt men det är ett sätt att förklara det på som jag har i vilket fall som helst.

Båda faserna har enligt mig ändå två sidor. Det finns så mycket att förstå när vi verkligen kan se på det som händer, att upptäcka alla små nyanser och det kan finnas så mycket som förblindar i att vara i en upplevelse. Vi behöver båda sätten för att bli hela. Men nu är det alltså fullmåne.

Just nu handlar det väldigt mycket om att se två eller fler sidor av olika saker för mig och visst är det också typiskt eftersom solen befinner sig i tvillingarnas tecken och den lyser på skytten som i sin tur har Gudinnan Artemis som härskare. En härskare som i sin tur är en mångudinna och tvillingsyster med Apollon, som i sin tur står för solen. Jaja…vad ska man säga…

Gudinnan Artemis är en Gudinna som är ytterst självständig, hon är en av de Gudinnor som är en Jungfrugudinna. Inte på något sätt Jungfru i den betydelse som vi har en tendens att använda oss av idag utan snarare har det en betydelse av att vara självständig.

( Bara detta att vara jungfru eller ej kan man även lägga lite symbolik i ) Hon “gav” sig inte till någon man och trivdes bäst när hon kunde vandra ute i det vilda. Hon hade dock en förälskelse som är ganska känd och det var i Orion. Hennes bror, Apollon, Solens Gud, var väl inte helt förtjust i detta och vid ett tillfälle lyckades han att utmana Artemis. Han fick henne att avfyra en pil mot vad hon trodde var en guppande boj långt ute i vattnet. Så långt ut att hon inte kunde se att det var en mänsklig gestalt, något som naturligtvis Apollon visste att det var och att detta då också var Orion. När Artemis upptäckte att det var Orion som hon träffat med sin pil (som den skickliga skytt hon var) satte hon honom på himlen som en stjärnbild.

Jag har berättat denna historia förut i min blogg och syftet med att ta upp den igen är att på något sätt försöka belysa att mycket har två eller fler sidor. Artemis låter sig bli utmanad och tappar lite av sitt vanliga perspektiv. Hon går in i sin känsla utan att egentligen se efter vad det är hon gör eller vad hon siktar på. Och är det inte så i många fall? Vi låter oss bli lurade, även om vi kanske innerst inne vet vad det är som försiggår. Vi lurar oss själva och vi låter oss bli offer för våra känslor. Ibland går vi med hull och hår in i det och i andra fall bara blundar vi.

Och visst kan man tycka att det är mycket som sker runt omkring oss nu som gör att vi tycker att vi borde reagera och agera men…det kan lika gärna vara så att vi behöver ta ett steg tillbaka, dra oss tillbaka för att vi egentligen inte orkar med det. Det finns gränser som inte ska överträdas inom varje människa.

Fullmånen kan få oss att sikta på något som egentligen inte borde vara vårt mål och vi upptäcker det inte förrän fullmånens inverkan har lämnat oss. Det som sker runt omkring oss kan verkligen utmana oss och frågan är hur denna utmaning ska formas inom oss? Ska den få oss att agera utan att tänka efter eller ska vi fundera på hur detta påverkar mig och hur jag kan få det här att fungera och passa in i den verklighet jag lever i? Kan jag förändra mitt sätt, mitt agerande och mitt perspektiv…på mig och inte på någon annan? För visst är det så att det är oerhört svårt att försöka få någon annan att förändra sig om vi inte förändrar oss själva och lever den sanning som vi vill vara i.

15180414-Pope-s-blessing-old-illustration-Pious-IX-Created-by-Bayard-published-on-Le-Tour-du-Monde-Paris-1867-Stock-PhotoSabian symbol för denna fullmåne är;

The Pope Blessing the Faithful

Påven välsignar de trogna. Ja, hur kan man tolka detta tro. Ett sätt är faktiskt att bara sätta sig och ta in det som symbolen säger för att återkomma till symboliken i fullmånen i skytten…ett annat är att tolka och analysera. Båda kan ge rätt och fel.

Ett sätt att arbeta med Sabian symbol eller rättare sagt alla symboler, är att låta symbolen sjunka in, hamna på plats och sedan uttrycka vad man själv känner, tycker och tänker runt det. När man väl har gjort det kan det komma många insikter som vi inte själva hade förstått att vi hade. Det som varit djupt fördolt blir plötsligt tydligt och därmed synliggjort.

För många är Påven en symbol för Gud, en arketyp för Gud på jorden. Detta ska då vara en av orsakerna till att han faktiskt kan välsigna de trogna. För att kunna ta del av denna välsignelse och verkligen anamma den behöver vi ha en fullständig övertygelse om att denna man verkligen har denna förmåga att vara denna andliga kanal.

Precis som Lynda Hill gör ser jag denna symbol från alla håll och kanter, genom olika linser kalla hon det. Man kan se det utifrån det personliga perspektivet, ur ett politiskt perspektiv, ekonomiskt, ja alla typer av perspektiv. Påven som arketyp är också intressant att titta på. Vad står egentligen Påven för när du själv tänker på honom? Och är det en “honom” och vad står det för i så fall?

Vem väljer vi till att bli vår Påve? Hur väljer vi?
Väljer vi oss själva kanske eller finns inte det med som val överhuvudtaget? Och vilka är de trogna? Betraktar vi oss själva som trogna?

Vem eller vad välsignar vi, vilka sanningar är vi trogna, följer vi någon blint och låter orden bli till de två stentavlorna eller bär vi dessa inom oss själva?

När vi är i en process kan det ibland vara nödvändigt att låta oss bli ledda och vi kan även behöva förhålla oss till något utanför oss själva men vi behöver också förstå att det är först när det finns inom oss själva som det är en sanning. En ren sanning.

Dane Rudhyar menar också att i denna symbol ligger det: The need to pay homage to traditional values upon which the Invisible Community of the spirit is built “

Alltså ett behov av att hylla traditionella värderingar som den osynliga andens gemenskap är byggd av. Mycket fritt översatt.

Jag känner att visst har vi ett behov av att hylla traditionella värderingar. Åtminstone är det min övertygelse och själv är jag en anhängare av traditionella värderingar och ceremonier. Självklart med urskiljning. Och kanske är det detta som denna symbol vill visa och kanske är det just detta som den vill visa mig och något annat för dig. Jag tror på att traditioner bygger en sfär runt sig som vi med automatik kliver in i när vi påbörjar förberedelserna för att utföra dem. Oavsett om det handlar om att fira jul, påsk eller en mässa. För varje gång vi utför den bildas det en trygghet eller en otrygghet. Allt ifrån att läsa godnatt saga till att döpa sitt barn.

Jag tänker tillbaka på mitt liv och de traditioner som jag omgivits av och ser hur många av dessa som har försvunnit. Försvunnit på grund av det finns personer som inte längre finns vid liv. Dessa personer har varit som Påvar för de här ceremonierna och välsignelserna. Värderingen har befunnits utanför mig eller oss. Jag har inte sett den som en del av mig, om det beror på att jag inte ansett mig som värd det eller om det är så att jag egentligen inte sett värdet kan man fundera på och kanske är det en fundering för dig också om du kan känna igen dig i att saker försvunnit när människor försvunnit.

Jag kommer att tänka på Lisa Ekdahls text ur ” Bortom det blå “.

Det är många som talar om havet men få som har havet i sin blick. Det är många som talar om himlen men få kan förstå en evighet.

Denna fullmåne får mig verkligen att fundera över hur mycket av Gudinnan Artemis arketyp som vi verkligen lever ut. Har vi upptäckt att vi har den inom oss? Är vi JungfruGudinnor eller ej?

Önskar dig en fin fullmåne tid // Malou

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman
Acknowledgements: http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20 more...

Fullmånen – Jungfrun

Demeter1 Gudinnan Demeter är den Gudinna som styr över Jungfruns tecken. Ett annat namn är Earth Mother, något som säger vilken betydelse hon hade. Hon var den som såg till att det fanns gröda och växtlighet på jorden, hon stod för överflödet och hon avbildades nästan jämt med en vetekärve eller med en krans av vete.

Och kanske säger hennes symbolik något om den betydelse som den här fullmånen har. Det finns många konstellationer som påverkar den här gången men jag väljer att koncentrera mig på några få. Just den här fullmånen blir också lite speciell för mig eftersom den sker på min födelsedag och när jag läst lite av vad olika astrologer har skrivit om den här konstellationen så känner jag igen.

Fullmåne betyder att just nu lyser solen upp hela månens yta. Solen befinner sig i fiskarnas tecken så kanske kan man säga att egenskaper vi brukar säga ingår i fiskarnas tecken är det som lyser upp månen. Det okända, det outtalade och det känslomässiga tillsammans med Jungfruns struktur, detaljrikedom och rationella sinne slås samman. Jungfruns förmåga till analys kan hjälpa oss att sortera alla de intryck vi får från vårt inre. För många intryck kan vi få just nu, intryck som kommer genom vår fantasi, vår förmåga att se bakom och under det synliga och självklart genom våra drömma. Både våra nattdrömmar som dagdrömmar.

Det som också kan dyka upp nu och som solen kan sätta fokus på är allt det som vi tycker vi gör fel. Jungfrun kan vara oerhört kritisk, inte bara mot andra utan också mot sig själv.

Allt är mitt fel och jag borde kunna göra bättre! Tankar som dessa är inte helt ovanliga när månen befinner sig i jungfrun och idag när det finns en tendens till att tycka att man har ett komplett ansvar för hur det egna livet ter sig vare sig det gäller sjukdomar eller var, när och hur man är född, kan denna självkritik bli något överväldigande. Jag har länge tänkt och också tyckt till om alla dessa personer som anser att man själv skapar sin egen lycka och olycka. Jag tycker som Jessica, som har sidan moonkissd.com, att om jag ska ta ansvar för att jag skapar hela min verklighet det kan knäcka den bästa. Skulle jag gå omkring och bära på skam för allt som vandrar tillsammans med mig så skulle inte mitt liv bli speciellt kul.

Jag tror på att det finns flera sidor av det mesta och jag tror också på att vi tillsammans kan göra underverk och att ta hjälp av andra och att även sätta gränser är det som kan lösa mycket av det som vi uppfattar som problem. Det krävs en annan person som agerar eller reagerar på dig för att det ska startas upp en kedjereaktion. Självklart tror jag inte heller på att man ska blunda för det egna ansvaret och kanske är denna fullmåne det ljus som krävs för att klart kunna se det som varit dolt. Men som sagt, ha med dig tanken på att du kanske gjorde så gott du kunde i den situationen så du inte dukar under av självkritik.

Gudinnan Demeter har både svarta och vita sidor. Å ena sidan är det hon som ser till att vi har en jord vi kan leva på, en jord som förser oss med all den näring vi behöver. Å andra sidan är det också hon som kan se till att vi inte får någon näring alls. Som hon gjorde när hennes dotter Persefone blev kidnappad. Gör vi henne orättvisa och förgrymmad kan det vara så att vi blir satta på svältdiet. Vi behöver alltså se till att vi får Jungfruns sidor tillfredsställda de också. Vi behöver både vår fantasi och vår logik för att något ska ske. Vi behöver plantera våra idéer där de kan växa, vi behöver realisera för att vi ska kunna se vad det i slutändan blir utav det. demeter

Gudinnan Demeter var också den gudinna som skapade The Eleusinian Mysteries. Mysterier som handlade om att återupprätta själen till sin ursprungliga renhet. Och kanske har vi denna fullmåne en möjlighet att få tag på det som kan återupprätta vår egen själ. Något som kräver både mod och disciplin.
Jag kan inte annat än att le när jag läser på wisdom of astrologys sida: We need to die to be reborn again.

Precis de här orden skrev jag om häromdagen och jag ser också fullmånen som en möjlighet för oss att se i mörkret. Ärlighet och sanning är det som ger ljus i mörkret, något uppenbarar sig för oss. Vi kanske inte alltid förstår det eller känner av det omedelbart men så småningom visar det sig.

Fiskarna och Jungfrun ger oss en möjlighet att använda och skapa utifrån vår inre värld. Två sidor som samverkar så härligt tillsammans precis som Sabian symbol den här fullmånen också talar om;

BLACK AND WHITE CHILDREN PLAYING HAPPILY TOGETHER

Den här fullmånen kan verkligen vara utmanande för oss på många olika sätt men allt beror egentligen på vad vi sätter vårt fokus.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild: Howard David Johnson

Fullmåne Skorpionen

Scorpio Fullmåne i skorpionens tecken.

Så är det dags för fullmånen igen och den här gången i vårmånaden maj. När det är dags för solen och månen att vara placerade mitt i mot varandra är det i skorpionens tecken som månen går över. Ett tecken som för många förknippas med sexualitet, magnetism, fara och djup.

När jag närmar mig en symbol som man också kan hitta i naturen tycker jag att det är viktigt att titta på hur djuret, i det här fallet, också beter sig i sin naturliga miljö.

Skorpionen

Det finns ungefär 1400 arter av skorpionen och av dessa är det ungefär 50 arter som har ett gift som är farligt för människor, och hos ungefär 25 arter är giftet så rikligt och/eller kraftigt att det till och med kan vara dödande. En seg rackare verkar det vara då man har hittat fossiler efter skorpioner som levde för ungefär 430 miljoner år sedan. Även om skorpioner idag är ganska små har det funnits en art som liknar dagens skorpioner som levde i vatten som kunde bli upp till 2.5 m lång. Lite lätt skrämmande skulle jag tycka det skulle vara att möta en sådan.

Det är ett typiskt skymnings/nattdjur och de trivs bäst i de små mörka utrymmena. De är ett rovdjur som har en oerhörd förmåga att överleva utan mat och vatten. I områden där det inte finns speciellt mycket föda att tillgå lägger de sig tålmodigt och väntar. Deras sinne att upptäcka vad som pågår runt dem är mycket utvecklat vilket innebär att så fort ett byte närmar sig är de redan alerta och väntar långt innan “födan” närmat sig dem.
De lever ensamma och det är bara vid parningstiden som de närmar sig varandra. Deras parningsritualer kan dra ut på tiden då de noga tar reda på att de närmat sig rätt art, rätt kön etc innan de börjar sin dans runt varandra. Inom vissa arter av skorpionen ger skorpionhannen honan ett lätt bedövande gift så att hon håller sig lugn och inte attackerar honom medan han letar reda på den bästa platsen att tömma ut sin “sperma”, därefter för hanen honan över högen med sperma så att hon kan ta upp denna.

Så fort hanen har gjort detta lämnar han henne snabbt, förmodligen för att han annars riskerar att bli föda för henne.

Myt och historia

Skorpionen väcker en känsla av fasa inom många människor och kanske var det en av anledningarna till att en av de mest berömda egyptiska härskaren tog till skorpionen som ett tilläggserket till sitt namn. (Vilket inte har något som helst att göra med filmen ” Scorpion King” som är helt uppdiktat.)
En av tidigaste hieroglyferna (4000-3000 år fKr)  var skorpionen, inristad både på kärl, trä och dyrbara metaller. Precis som för många andra farliga djur var dessa symboler av skorpionen inte så detaljerade. En anledning är att de användes för beskyddande magi. Skorpionen stod både för ondska och var samtidigt ett beskydd för ondskan. Man satte också människans sexualitet i samband med skorpionen.
Detta lilla djur med sådan kraft är däremot väldigt sällan omnämnt i texter. I “Pyramidtexterna”, vilket är dokument som består av olika besvärjelser som är funna i olika pyramider, så finns inte skorpionen med överhuvudtaget. Däremot så finns den med i olika medicinska texter och vissa magiska, oftast i samband med hur man ska bli botad efter att ha blivit stungen av den.

Det finns väldigt få exempel på “upphöjda” skorpioner i Egyptien och de som finns är Gudinnor. Gudinnan Serket var den högsta gudomligt förkroppsligande skorpionen. Hon var en beskyddande gudinna och hon är en av fyra gudinnestatyer man hittar runt Tutankhamans sarkofag. Hennes namn, Serket, betyder “hon som får halsen att andas”.
En annan välkänd gudinna som är förknippad med skorpionen och som är beskyddad av sju skorpioner är Isis.

Även i de grekiska myterna hittar man skorpionen. I mitt blogginlägg om Gudinnan Artemis – den tilltagande månen kan du läsa väldigt kort om myten där hon dödade Orion av misstag. Det finns många myter om hur Orion blev dödad vilket Artemis är inblandad i två av dem. Den andra är att hon dödade honom då hon fick reda på att han våldtagit en av de kvinnor som följde henne.
Den tredje mest vanliga myten om Orions död är att han skröt om att han skulle döda alla vilddjur. (Han jagade tillsammans med Artemis). Moder Jord (Gaia) hämtade då upp en jättelik skorpion från djupet för att döda Orion. Både Orion och skorpionen placerades därefter på stjärnhimlen.

 Skorpionen som symbol

Det intressanta med att studera exempelvis djur så som de beter sig i vår natur är att du hittar mycket av detta i den symbolik som de bär på. Egenskaperna är inbäddade som den naturliga del som de verkligen är.
Och du hittar verkligen mycket av skorpionens beteende i skorpionens tecken. Här finns intensiteten och passionen, isoleringen, självständigheten, mystiken, försvar och attack.
En skorpion kan hålla sig för sig själv under långa perioder i livet och mellan dessa ha intensiva korta passionerade kärleksrelationer eller vill åtminstone uppleva det på detta sättet. Precis som hannen snabbt försvinner från platsen när kärleksakten är över kan en person med skorpiondrag göra detsamma. Inte nödvändigtvis försvinna fysiskt men psykiskt och känslomässigt. Rädd för att förlora sin integritet eller självständighet eller som ett verktyg för att kunna dra sig undan in i djupet igen.
Magnetism, karisma och sexuell utstrålning är förknippat med tecknet och lika positivt som detta kan vara kan det uppfattas som negativt. Det är inte utan att det finns en förståelse för att det är en symbolik också för ondska. Dessa egenskaper gör att det är ganska enkelt för dem att manipulera och att få andra att ifrågasätta sina egna åsikter och till och med underminera deras vilja.

De har ett mycket hårt skal och deras förmåga att hålla sig i den mörka myllan reflekterar direkt över till egenskaper som envishet och tålamod. De är inga typer som direkt attackerar utan de bidar sin tid tills det uppenbarar sig en svaghet och det är då de hugger till med en farligt giftig tagg. De sparar sin energi inom sig tills precis rätt ögonblick. De är inte personer som förlåter i första taget precis. De är i naturen verkliga mästare på att scanna av sin omgivning och detsamma gör skorpiontecknet. De kan på ett ögonblick uppfatta de små signaler som gör att de vet varifrån de kan få näring. De har till sin natur behov av att gräva djupt. Djupt ner till mörkret och den kladdiga leran. På fler än ett sätt penetrerar de det som de är intresserade av. De är kapabla att se sanningen på ett omedelbart sätt som inte många andra tecken kan och de ser igenom håligheter, skuggor och masker som ingen annan.

De är ganska ovilliga att förändra åsikter och vanor, som det fixerade tecken det är, och kan ha ett ganska stort kontrollbehov. Med ett behov av att vara för sig själv visar sig det också genom att de inte gärna kommunicerar ut vare sig känslor eller planer.

Precis som de uppfattade skorpionen som feminin energi för sisådär 4000 år sedan (alla gudinnor förknippade med skorpionen) så är tecknet även det ett feminint tecken. Inte så konstigt kanske eftersom allt som är förknippat med jorden, underjorden, mörker samt död och återfödelse är förknippat med kvinnan.

Intressant tycker jag att det är att skorpionens gift kan döda (inte så vanligt som man tror) och samtidigt är det samma gift som kan bota. Detta är ju också något som ormens gift används för. Det som vi är mest rädda för kan också vara det som ger oss “livet” tillbaka. En form av transformation eller alkemi om man så vill. Deborah Holding skriver att det egyptiska order för denna svarta, mörka leran där bland annat skorpioner trivs i var kemit. Ett ord som senare adopterades av grekerna vilka kallade det för khemia, vilket senare var basen för ordet alkemi. Ett ord som står för kraft att transformera och för att kreera.

Tecknet skorpionen naturliga hemvist är också hösten. Tiden för att återgå till underjorden. I eposet Gilgamesh, som Gavin White berättar i “Babylonian Star-lore” , så är det en skorpionman och skorpionkvinna som vaktar det mytiska berget där solen befinner sig varje natt. Gilgamesh stiger ner under berget genom en tunnel och in i underjorden där hans utmaning och uppgift är att finna odödlighet. Och rent symboliskt så är det väl detta vi alla behöver göra. Vi behöver bege oss ner i vårt eget mörker, vår mylla och något leriga inre värld för att hitta vår odödliga själ.

taurus-scorpioNu när fullmånen befinner sig i skorpionen så befinner sig solen i oxens tecken. Ett tecken och samtidigt en tid som pratar om grönska och uppvaknande. Liv och död mittemot varandra. Grönskan är beroende av den djupa myllan. Vi behöver gå ner i underjorden och undersöka våra rötter och vad som finns för att kunna blomstra och ta emot ljuset på det sättet som gör oss rättvisa. Vi behöver båda sidorna och vi behöver ha tillgång till våra inre alkemiska kunskaper för att kunna leva fullt ut. scorpio_001

Skorpionen och vågen är också länkade till varandra. Som du kan se på bilden är skorpionens klor vilande i vågskålarna. I ““Babylonian Star-lore” sägs det så här:

“Konstellationen vågen, vilka var formade av skorpionens klor för länge sedan, är heliga för solguden. I första hand så symboliserar vågen höstdagjämningen när dagen är lika lång som natten och soluppgången är i öst och solnedgången är i väst. I andra hand symboliserar vågen den rättsliga försiktigheten,…att väga upp bevisen.”

Och visst kan man säga att detta är viktigt att ha i åtanke  för skorpionens som naturligt har en psykisk och känslomässig förmåga att plocka upp “saker” från sin omgivning.

Skorpionen och jungfrun är även dessa länkade.

skorpion teckenjungfrun tecken Länkningen dessa emellan syns ganska tydligt när man tittar på hur tecknen ser ut. Båda tecknen reagerar utifrån “magkänsla”/ instinkter där jungfruns tecken drar “in” till sig själv medan skorpionens tecken är utåt mer penetrerande och mycket fokuserad.
Både tecknen är feminina och båda är analytiskt lagda men medan jungfrun styrs av Merkurius och mentala processer är skorpionen helt inriktad på sina instinkter. Skorpionen har en tendens att stanna till vid ett problem tills det helt enkelt avslöjat alla sina dimensioner och därmed kan lösas upp.

Fullmånen i Skorpionen.

Då skorpionen har en tendens att hålla i saker i det längsta kan det även gälla emotionella upplevelser. I deras parningsritualer kan de hålla på att dansa runt varandra i timmar och kanske är det nu dags att se klart på det som för länge sedan borde ha lämnats. Här får vi möjligheten att släppa taget om våra historier och ge utrymme för nytt att komma in. Do-or-Die-Moon var det en astrolog som uttryckte det. Låt våren få plats även i det inre.
De saker som inte passar in i det som är din passion behöver få lämna dig. En riktigt fågel Fenix period. Kanske är Conchita Wurst och “Rise lika a Phoenix” talande just för denna fullmånen.

fenix Intressant nog så ansåg egyptierna att skorpionen var en representant för en initiation till de heliga inre ceremonierna och många forntida astrologer ansåg att örnen var det högre uttrycket för skorpionens kraft. Och kanske är det så att detta nu är tiden för många att slänga bort den mask de bär och fullständigt acceptera och förstå den person som de verkligen är. Även om vi alltid kommer att bära på minnen behöver vi inte låta minnen styra våra upplevelser. Genom fullmånen i skorpionen kan vi bli tvingade att konfronteras med våra egna inre demoner och acceptera det vi går och bär på och som formar det liv vi lever.
När vi lägger bort de skuggor, det “mörka” men även de “positiva” sidorna kan vi genom deras aska resa oss upp igen och skaffa oss ett helt annat förhållningssätt till livet.

Nästan allt blir intensifierat under fullmåneperioden vilket innebär att skorpionens gadd kan stinga till riktigt ordentligt om vi inte ser upp och oavsett vilket område vi än ger oss in i finns behovet av att gå till botten med saker. Här finns behovet av att gräva ner sig i det djupa hålorna.

Ta tillvara på tiden och på varandra. Se värderingarna du går och bär på och undersök om dessa verkligen är något som du står för.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015 Malou Thorman
Acknowledgements: wikipedia, theoi.com, touregypt.net, more...

Fullmånen mars 2014

Fiskarna

Fullmånen väntar på oss igen. På söndag har den nått sin topp men redan nu kan säkert många känna av den.

Den här perioden som förknippas med att bli “mångalen”, det är nu som vi förvandlas till varulvar och nu som allehanda varelser rör sig ute under månens silvriga sken.
Under århundraden har det gått historier om hur fullmånen kan få oss att bli förvandlade eller hur skrämmande den är och att vi behöver akta oss under den perioden och i någon mån får man kanske ge en del av de här historierna rätt. Nu har ju äntligen forskare gett alla de som exempelvis har svårt för att sova under fullmånen rätt. Fullmånen påverkar. Men därifrån till varulvar är det ett ganska stort steg.

Men om vi ser det ur ett symboliskt perspektiv innebär den här perioden att solen lyser upp månen så att vi ser hela dess form – vårt medvetna (solen) lyser på vårt omedvetna (månen). Vi ska dock komma ihåg att hela månen inte är upplyst, det finns alltid en del av månen som vi inte ser och precis så är det med vårt omedvetna och våra känslor också.

Eftersom vårt medvetande nu ser sidor som inte annars är så synliga för oss kan vårt agerande bero på hur stor bärighet vi har för det som kan dyka upp inom oss. Med bärighet menar jag här hur stor förmåga vi har att låta bli att vara i en dynamik, att vi ser att vi har känslor och inte låter känslorna äga oss.

Och inte är det så lätt precis när det spritter i kroppen, det här är ju perioden då något vill ut.  Som den gravida modern som börjar bli otålig. Som oroligt vänder och vrider på sig i sängen, som inte kan hitta en bekväm ställning och som hela tiden blir påmind om att det finns ett liv där inne som snart ska befinna sig i armarna istället. Vi har gjort allt vi kan, vi har förberett och packat väskorna, vi väntar bara på tillfället då kroppen säger NU är det dags. Och…det där är verkligen fullmånekänslor.

Kan man inte bära de det där och ta några djupa andetag och ha tålamod lite till kan det gå överstyr, irritation och frustration är upplevelser som lätt kan ta över dagarna.

Den här månaden har vi ju också befunnit oss i det sista tecknet i zodiaken, fiskarna. Vi har simmat och simmar fortfarande under några dagar i det stora havet. Fiskarnas känsliga tecken påverkar oss och naturligtvis också våra upplevelser när vi nu närmar oss fullmånen. Så hur ser det ut?

Befinner du dig i djupaste mörkret och förtvivlat försöker ta dig upp till ytan eller har du lärt dig att kontrollera elementet och ligger på rygg och njuter av hur vågorna bär upp dig? Har du vågat dig på att titta ner och se vilken underbar värld som finns där under ytan eller trampar du bara vatten och väntar på räddningen?

Man brukar se vattnet rent symboliskt som känslornas och det omedvetna hemvist och där simmar fisken omkring hemtamt och smidigt och känner sig som ett med alltet. När nu fullmånen närmar sig är det dags att vända sig på rygg, låta vattnet bli den trygghet du flyter på och låta månens ljus omfamna dig. Månen befinner sig i jungfruns tecken och frågan du kan få till dig nu är; Vem är du av alla dessa droppar havet består av? Du är en unik droppe i detta hav, du är en del av det men även en separerad del. Du tillhör dig själv så vad väljer du att göra?

Under den här fullmånen har vi alla möjligheter att se vilka vi är menade att vara om vi bara vågar se vilka vi är. Att öppna våra sinnen och låta jungfruns energi vara med. Jungfrun söker kunskap vilket även innebär kunskap om sig själv. Att lära känna sig själv, både det som är ljust och det som är mer i skuggan. Jungfru som i våra dagar fått en symbol i att vara oskuld men som härstammar ifrån att vara mer andligt intakt. Att tillhöra sig själv och ingen annan. Det är detta som den här fullmånefasen kan hjälpa till med.

Jungfruns analytiska sinne mäter och väger, både sig själv och sin omgivning. Hon förstår hur saker ska vara för att det ska fungera, hon kan urskilja det ena från det andra. Att ha denna förmåga är en talang som är till god hjälp för jungfrun själv men även för andra.

På det helt underbart rika symboliska kort Virgo av Johfra Bosschartdu kan se här till höger ser du hur Johfra Bosschart har avbildat Jungfrun. På kortets högra sida kan du se en babian med en våg. En symbolisk bild av Thoth, Egyptisk gud, med en våg. Thoth var den som gjorde en kvalitetskontroll av en persons hjärta innan själen släpptes in i dödsriket. I den ena vågskålen las hjärtat och i den andra fanns en fjäder från Maat, som stod för att mäta, sanning, balans, moral och rättvisa. Båda vågskålarna skulle väga jämt. Detta är egenskaper som jungfrun bär med sig.

Som alltid finns det båda sidor av detta, precis som det kan vara en talang kan det bli till en börda om det tippar över för mycket. Behovet av perfektion kan lätt väga över och hamnar man för mycket i skuggan är det enkelt att bli självkritisk och även låta andra få ta del av de kritiska ögonen.

När nu fullmånen går över Jungfrun som tecken är det dags att ha detta i minnet. Ta tillvara på de starka och positiva sidorna av jungfruns talanger. Det är viktigt att kunna ifrågasätta, att kritiskt granska, att väga och mäta men det ska också ske i balans. Att kunna sätta gränser, att vara intakt och tillhöra sig själv är egenskaper som också dessa är viktiga att ha men även där är balans viktigt så att det inte väger över så att man sätter sig själv i ett isoleringsrum.

Så när vi nu alla plaskar omkring i fiskarnas element och får månen att lysa på oss färgat av Jungfruns energi hur tar vi bäst tillvara på detta? Ställ frågor till dig själv. Vem ser du? Ser du dig själv? Kan du urskilja dina känslor från andras? Bär du dina egna drömmar eller försöker du utföra andras?

Vad är det som nu föds?

 

Kärleken skapar ett

Vi

utan att förstöra ett

Jag

– Leo Buscaglia

 

 

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild, Johfra Bosschart, Natalie Avsee more...

Fullmåne – Lejonet

Månen LejonetFullmåne i Lejonet februari

Fullmåne tid och nu står solen och månen mittemot varandra. Solen som lyser upp månen gör nu att natten omsluts av ett silvrigt magiskt ljus. Ett ljus och en syn som i alla tider har fascinerat människan. Fullmånen väcker känslor på alla håll och kanter, inte så konstigt att vi har rykten om att bli mångalen. Idag har ju även den vetenskapliga världen konstaterat att månen har en psykisk och känslomässig påverkan på oss och det är ju lugnande 🙂 för alla oss som blir påverkade av månfaserna. Eller rättare sagt, alla oss som märker av månen eftersom påverkade blir alla av månens energier på ett eller annat sätt.

Under fullmånen kan vi få en upplevelse av att vara utan kontroll. Många som går in i en dynamik av något slag upplever sig som maktlösa och överväldigade av känslor. Eller brist på känslor. Det är inte alltid att det visar sig som mycket känslor utan också tvärtom, en tomhet som kan fastna i och som gör att man desperat famlar efter något att ta tag i.

Fullmånen kan få oss att djupare in i oss själva, att börja reflektera över vad det är vi har inom oss. En reflektion som innebär att ett letande efter vårt “jag”. Men den kan också få oss att helt tappa sans och balans och det förnuft vi hade för någon dag sedan, är som bortblåst. Vad som gäller för att inte hamna i några av dessa ytterligheter är medvetenhet. En medvetenhet som vi kan skaffa oss genom att hålla ögonen på den väg som vi vandrar. Om vi enbart har blicken riktat mot det som är vårt mål kan vi lätt tappar bort oss själva och irra iväg, men om vi behåller vårt fokus på vägen innebär det att vi har våra sinnen öppna hela tiden.

Nu har vi alltså månen som är i Lejonets tecken den här månaden. Lejonet som styrs av solen. Och precis som solen är centrum för vårt solsystem och vi snurrar runt den så är det för Lejonet. Lejonet är centrum, ialla fall för dem själva. Många av de övriga tecknen ser Lejonet som ett egocentriskt tecken och de har också ett stort behov av att uttrycka sig själva. Ett uttryck som ofta tar kreativa vägar. Här har vi en drama queen i full mundering. Färgstark och karismatisk stiger lejonet in i världen. Men  lejon är också kärleksfulla, lekfulla och generösa och har en förmåga till att vara väldigt goda organisatörer.

I det här tecknet finns ett stort behov av att känna sig levande och färgstarka och som ledare. Och här kanske ett litet varningens ord är på plats – om du skulle få för dig att köpa kläder under lejonets imagesCAQ9DU4Ffullmåne (vilket det är en stor chans för) så kan du finna dig dragen till de färgstarka och vibrerande utstyrslarna. Tänk på att din energi inte alltid är under lejonets inflytande och du kan plötsligt finna kläder som inte alls passar in i din övriga garderob.

Under lejonets fullmåne kan vi börja ställa oss frågor om vilka vi är, för är det något som ett lejonet vet, så är det vilka de är och vad de vill i livet. Självförtroende finns det ofta gott om. Så här finns det nu chansen att under dessa dagar ta tillvara på denna energiknuff.  Ställ dig frågor såsom;

Vem är jag och vilka är mina ambitioner i livet? Och bättre stund en denna finns säkert inte att fundera över hur man ger uttryck för sig själv? Hur ser din omgivning på dig?

Här, under just den här tiden kan det vara den stund som du kan ge uttryck för din identitet. Om du vet med dig att du kanske inte är så jag-stark, att din självkänsla inte är på topp, varför inte ta hjälp av månlejonet? Det kan vara tiden för att uttrycka dig själv, att vara ledaren över dig själv och att visa upp dig för andra. Det här inte samma sak som att köra över andra och ta plats på deras beskostnad. Nu kan det istället vara läge för att ge andra, din omgivning, ett tack för stöd som har getts. Att ge av dig själv till andra. För det ligger mycket lejon i det också.

Lejonets tecken kan sägas vara en symbol för hur det är vara i sin egen upplevelse av sig själv  och det kan vi få erfara nu när månen passerar i lejonets tecken. Vilka känslomässiga upplevelser har jag av mig själv?
Som allt annat har lejonets framtoning både det som kan ses och upplevas som goda sidor likväl som de mindre goda sidorna. Det innebär att om vi har andra upplevelser i vårt förflutna som påverkar vår upplevelse av oss själva, kan denna magnetiska lejonmåne få oss att falla djupt. Lejonets och solens symbol för att vara centrum innebär att vi behöver ha lite koll så att vi inte blir känslomässigt blinda när vi börjar få syn på vår egen spegelbild. Precis som lejonets egenskaper har en dualitet så har vi. Lejonets stolthet är en positiv egenskap om den hjälper oss på ett gott sätt, men den kan också blockera oss från ödmjukhet när den arbetar mot oss. Lejonet kan hjälpa oss att finna vårt centrum men den kan också få oss att falla i fällan att den begränsar vår syn på vilka vi är.

Jag läste på en sida när jag studerade lejonet att; “Å ena sidan kan lejonet representera vår självkänsla, lekfullhet, kärlek och självbejakande ändamål. Å andra sidan, på motsatta sidan av spektrumet, så kan vi att känna skam, förödmjukelse, självförakt och cynism.”

leo5Och detta att titta på båda sidorna är väldigt viktigt för mig när det handlar om balans. Det som är starka och positiva sidor kan vara det som leder till svaga och negativa sidor. Och vise versa. Och det här tror jag är viktigt att ha med sig oavsett vilket tecken vår måne kommer in i. Fullmånen kan synliggöra det som vi upplever som styrkor och samtidigt kan det visa på det som vi ser som svagheter. Vi kan bli euforiska men vi kan lika gärna bli djupt deprimerade.

Lika mycket som Lejonet kan vara symbolen för vår hjärtats godhet, för lekfullheten men samtidigt ledarskapet så kan detta också vändas till tvärtom. Vilket jag tycker är viktigt att tänka på då månen startar upp våra känslor och vårt omedvetna rör om i grytan. Jag kom att tänka på motsatsen av solen. Om solen skulle kollapsa och bli till ett stort svart hål. Likadant skulle det kanske upplevas om inte den som vill synas är osynlig. Cynism och arrogans skulle flöda och suga upp allt syre som finns. Detta är en anledning till att jag tycker att det är så viktigt att titta på och att bli medveten om det som finns inom oss själva och som kan komma upp till ytan då vi minst anar det.

Denna “Alla-hjärtans-dags” fullmåne i lejonets tecken kanske vi kan ägna oss åt att uppmärksamma varandra? Att lysa upp dagenalla hjärtans dag fullmåne och möt din omgivning med barnets lekfulla ögon. Uppmuntra någon, le mot de som finns runt dig. Viska något vackert i din älskades öra. En fullmåne lejon vill bli sedd, uppmärksammad och få komplimanger. Ger du…får du tillbaka. Vilken vinst! Använd dig av lejonets generositet och applådera andras prestationer.

Sabians symboler säger om denna dagen;

The Luminescence Of Dawn In The Eastern Sky

Och detta handlar om att uppmärksamma den gudomliga flamman inom oss. Att bli påmind om hur barnet ser på världen. Att vara i nuet. Att se skönheten i det som är nu. Att ta tillvara på den potential som är din som är att du kan uppnå det som ditt hjärta önskar. Var det som du vill vara.

 

Inspiration; www.evolvingdoor.ca

 

Fullmånen Januari 2014

4CancerNamed2Fullmåne – och en massa känslor

Nu på onsdag är det fullmåne och den här gången i kräftans tecken. Ett vattentecken som är känslor.

Och känslor, som vi pratar om dessa känslor!

Hur många gånger läser man inte på facebook, hemsidor, artiklar och i böcker om känslor?

Du känner vad du känner och din känsla kan aldrig vara fel! Upplev dina känslor, förtryck dem inte. Följ dina känslor, följ din intuition, din själ och ditt hjärta.

Känns det igen?

Och nog är det så att alltför många inte följer allt det här, alltför många låter bli att känna något överhuvudtaget.

Men…..ger känslor alltid rätt reaktioner? Om känslan är rätt är våra slutledningar utifrån detta alltid rätt?

Har vi alltid rätt för att vi känner på oss, är vi alltid rätt ute när vi följer vårt hjärta?

Nja…tycker jag då. Många gånger har vi ingen aning om varför vi känner som vi gör. Många gånger är vårt agerande utefter känslor som har sitt ursprung ifrån allt annat än det som precis är framför våra ögon eller våra händer.

För att man ska kunna säga att du ska följa ditt hjärta, din känsla och din själ behöver man kanske vara lite medveten om vem man själv är och vad som är orsaken bakom det som känns.

Nu ska man inte analysera allt men då och då kan det nog vara bra att ta ett steg bakåt och fundera på varför känslan man har uppstod här och nu och inte bara tycka att den är rätt sådär rakt upp och ner!

Och nu när fullmånen är i det tecknet där det hör hemma…..tja, då kan det bli en hel del känslor.

Kräftans tecken för med sig ett behov av familj, trygghet och hemmet. Och kanske är detFullmåne en eller annan som anländer hem, till sina föräldrar eller till det egna hemmet i dag och kanske bubblar det av känslor i dem.

För ett tag sedan pratade jag med en kvinna som i princip alltid längtade hem. Hon kom till mig för att hon ville bryta sitt mönster eftersom det väldigt ofta blev turbulent hemma och hon somnade väldigt ofta med en känsla av misslyckande.

När hon kom hem och var med sin familj dröjde det inte speciellt länge förrän hon fick skuldkänslor. Skuldkänslor för att hon inte kunde vara hemma mer än hon var. Skuldkänslorna i sin tur gjorde att hon blev kort i tonen och det var inte mycket som hon uppfattade som inte var en regelrätt attack mot henne, vilket gjorde att hon befann sig i en försvarsställning hela tiden. Barnen vände sig mot henne och blev retliga och mannen ansåg att hon kunde ju lika gärna vara borta eftersom det verkade som om hon inte trivdes hemma i alla fall. Resultatet var att hon kände sig väldigt isolera och utesluten.

Blev det rätt när hon följde de känslor hon hade?  Från längtan, till skuldkänslor, till försvarskänslor, till isolering?

Nja, inte riktigt.

När nu hemmet är kräftans territorium är det väl inte helt konstigt om det kanske uppstår en del turbulenta känslor runt det som har med hemmet att göra under denna period. Då kan det vara bra att ha med sig en liten tanke på att det skadar inte att vara en liten observatör till de egna upplevelserna.

Håller du på att förändra dig själv och ditt liv kan detta vara tillfället då det kan bli reaktioner på det. För du är inte som du var i början av relationen. Du håller dig inte till det mönster som var uppgjorda från början.
Var du den person som förlitade dig på din partner kan det bli väldigt turbulent och en känsla av förlust om du nu börjar bli mer självständig. Var du den som var stark och självständig kan det bli väldigt osäkert och tufft för din partner om du nu behöver bli omhändertagen.

Det ena kan ge det andra i sådan situationer och en liten småsten blir till stora bergskedjor.

Var bara medveten om de känslor du har innan du agerar ut dem i alla lägen så klarar du konsekvenserna bättre.

Det kan också vara så att du just under den här fullmånen ser det här mycket klarare än vad du annars gör. Solen lyser för fullt på de skuggor som har med känslor och hemmet att göra. En ren gåva för dem som verkligen vill se.

Om du får syn på känslomässiga mönster….vilket ypperligt tillfälle för att hitta en förståelse och även ge dig själv stöd i detta. Precis som du får en möjlighet att ge andra nära dig stöd för hur de känner och vilka behov de har.

fullmåneSamtidigt så säger månen nu till dig……du känner och det är rätt. Och det är väl få saker som slår en upplevelse uppbyggt av känslor!

Men våga ställa dig frågor, ta hjälp av stenbocken och solen som nu är precis mittemot kräftan och månen. Ta hjälp av lite mer struktur och var inte rädd, känslan blir inte mindre av struktur, faktum är att känslor kan bli starkare och betydligt tydligare med hjälp av struktur.
Kanske kan du få lite hjälp utav att stenbocken är indelat som ett feminint tecken och att den har en fiskliknande bakdel. En del bland bergen och en del i vattnet. Det kan trots allt vara en bra balansering som vi kan få hjälp av.

Att vara helt inne i en känslomässig dynamik kan nog vara häftig och turbulent men bara för en stund. Även om vatten är vått så är vattnet uttorkande om vi är i det för länge.
Känslomässigt dränerad blir man mest när man tillbringar mycket tid i det området, inte när man inte är där.

Så passa på att ställa dig frågor…Vad mår du bra av? Vad är hälsosamt för dig? När känner du dig frisk? När är du glad?

Så lyssna på den här fullmåne-energin, dina känslor är rätt men ställ rätt frågor till dem!

Tillåt kräftans omhändertagande moderliga energi komma ut i sin fulla potential. Låt dina känslor guida dig..men kom ihåg att du har känslorna…de äger inte dig! Det är du som styr.

Det här är tiden då du kan balansera dina energier, solen och månen. Auktoritet, logik och medvetande eller omhändertagande, känslor och det omedvetna. Du har båda inom dig och vilken energi förlitar du dig mest på? Vilken är du tryggast med? Balansen är som bäst när du litar på din egen dualitet. För vi är uppbyggda på den dualistiska formen, världen är uppbyggd på den och universum är uppbyggd på den. Förmodligen är det bara vi, människan som ständigt slåss mot den.

Ps. Förresten så läste jag att mars och venus är i en konflikt aspekt under fullmånen. Ännu mer dualitet! Är du vinnaren eller är du ett offer? Du kan äga din egen kraft….eller så kan du ge bort den. Vad väljer du?

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman