Archives

Nymåne i Lejonets tecken

Nymåne i Lejonets tecken.

Då är vi här igen. Nymånen. En fas där vi fortfarande kan treva oss runt. Allt är inte klart och färdigt. Med utsträckta händer kan vi sakta och försiktigt treva oss fram eller varför inte använda oss av vår hörsel? Är det inte ett litet ljud där framme, något som kan visa mig vägen?

Ja så är det under början av denna fas. Tittar du upp så är månen fortfarande dold men vi vet alla att nymånen har börjat, aktiviteten har startat. Visst är det också så i början av ett projekt? Något formas inom oss, en tanke, en känsla har fötts men vi vet inte riktigt ännu hur den ska forma sig, hur den ska få en gestalt.

Enligt astrologin finns planeten mars också i nära konjunktion med denna nymåne och för att lägga till lite extra energi just den här måncykeln så har vi ytterligare en nymåne i Lejonet under augusti och vi har även en solförmörkelse. Intensivt och explosivt kan man kanske säga. När jag kikar på Sabian Symbol för denna nymåne blir det även där en aning explosivt.

UNDER EMOTIONAL STRESS, BLOOD RUSHES TO A MAN’S HEAD 

Jag tar ett djupt andetag och börjar fundera på vad detta då skulle kunna säga om den måncykel som väntar. Jag tar Sabian symbol som en liten fingervisning, något som det är värt att uppmärksamma under måncykeln och då hamnar jag att det är nog värt att ha med sig denna text. “Under emotionell stress, rusar blodet till huvudet.”

Det är ju så att när något händer då har vi lätt för att hamna i kaosartade tankar. Hit och dit, huller om buller och tankarna går snabbare än på autobahn. Är vi då inte uppmärksamma händer snabbt en olycka. Och det är det jag känner att det kan vara dags för att vara nu. Uppmärksam.

Lejonet ger intensitet, mycket energi och det snabbt. Energin och uppmärksamhet är i mångt och mycket på sig själv. Individualitet är nyckelordet för detta tecken skulle man kunna säga. April Elliott Kent skriver en hel del om det som jag upplever den här nymånen.
När Lejonets energi är undernärd så spelar man teater, allt för att få rampljus på sig själv. Om jag inte har ljuset på mig, existerar jag då överhuvudtaget? Men det är ju också så att man behöver vara på den där scenen även om man inte vågar få ljuset på sig. Det är mycket enklare att vara den som puffar på stjärnan än att hävda att man själv har rätt till den rollen, i de fall är det så mycket enklare att låta någon annan vara Lejonet.

Funderar på hur ofta vi låter vår undertryckta självkänsla få styra vårt agerande? Nog är det en väldigt stor risk att vi hamnar i någon form av emotionell stress när vi inte är i balans och min personlig upplevelse är att vi behöver ha lite större kontroll på hur det ser ut med den egna självkänslan.

April Elliot Kent skriver att denna nymåne har nyheter för dig…“..Du är inte en satellit, du är inte en reflektion av någon annan. Du är solen, du är fylld av ditt eget ljus, gyllene och varm. När du skrattar, glittrar dina ögon. När du talar direkt från ditt hjärta så är du spännande att se..”

Låt Lejonets energi inspirera dig att utforska dig själv, tillåt ditt hjärta vara öppet. Tillåt dig själv att vara lekfull. Bär med dig att ditt vrål skulle kunna skrämma din omgivning om du ryter i situationer när det vore bättre att andas lite lugnt.

Jag älskar livet, men älskar jag mitt liv? En fråga att ställa sig själv och sedan ta sig en funderar över de svar du ger dig själv.

Fullmåne – Lejonet

Månen LejonetFullmåne i Lejonet februari

Fullmåne tid och nu står solen och månen mittemot varandra. Solen som lyser upp månen gör nu att natten omsluts av ett silvrigt magiskt ljus. Ett ljus och en syn som i alla tider har fascinerat människan. Fullmånen väcker känslor på alla håll och kanter, inte så konstigt att vi har rykten om att bli mångalen. Idag har ju även den vetenskapliga världen konstaterat att månen har en psykisk och känslomässig påverkan på oss och det är ju lugnande 🙂 för alla oss som blir påverkade av månfaserna. Eller rättare sagt, alla oss som märker av månen eftersom påverkade blir alla av månens energier på ett eller annat sätt.

Under fullmånen kan vi få en upplevelse av att vara utan kontroll. Många som går in i en dynamik av något slag upplever sig som maktlösa och överväldigade av känslor. Eller brist på känslor. Det är inte alltid att det visar sig som mycket känslor utan också tvärtom, en tomhet som kan fastna i och som gör att man desperat famlar efter något att ta tag i.

Fullmånen kan få oss att djupare in i oss själva, att börja reflektera över vad det är vi har inom oss. En reflektion som innebär att ett letande efter vårt “jag”. Men den kan också få oss att helt tappa sans och balans och det förnuft vi hade för någon dag sedan, är som bortblåst. Vad som gäller för att inte hamna i några av dessa ytterligheter är medvetenhet. En medvetenhet som vi kan skaffa oss genom att hålla ögonen på den väg som vi vandrar. Om vi enbart har blicken riktat mot det som är vårt mål kan vi lätt tappar bort oss själva och irra iväg, men om vi behåller vårt fokus på vägen innebär det att vi har våra sinnen öppna hela tiden.

Nu har vi alltså månen som är i Lejonets tecken den här månaden. Lejonet som styrs av solen. Och precis som solen är centrum för vårt solsystem och vi snurrar runt den så är det för Lejonet. Lejonet är centrum, ialla fall för dem själva. Många av de övriga tecknen ser Lejonet som ett egocentriskt tecken och de har också ett stort behov av att uttrycka sig själva. Ett uttryck som ofta tar kreativa vägar. Här har vi en drama queen i full mundering. Färgstark och karismatisk stiger lejonet in i världen. Men  lejon är också kärleksfulla, lekfulla och generösa och har en förmåga till att vara väldigt goda organisatörer.

I det här tecknet finns ett stort behov av att känna sig levande och färgstarka och som ledare. Och här kanske ett litet varningens ord är på plats – om du skulle få för dig att köpa kläder under lejonets imagesCAQ9DU4Ffullmåne (vilket det är en stor chans för) så kan du finna dig dragen till de färgstarka och vibrerande utstyrslarna. Tänk på att din energi inte alltid är under lejonets inflytande och du kan plötsligt finna kläder som inte alls passar in i din övriga garderob.

Under lejonets fullmåne kan vi börja ställa oss frågor om vilka vi är, för är det något som ett lejonet vet, så är det vilka de är och vad de vill i livet. Självförtroende finns det ofta gott om. Så här finns det nu chansen att under dessa dagar ta tillvara på denna energiknuff.  Ställ dig frågor såsom;

Vem är jag och vilka är mina ambitioner i livet? Och bättre stund en denna finns säkert inte att fundera över hur man ger uttryck för sig själv? Hur ser din omgivning på dig?

Här, under just den här tiden kan det vara den stund som du kan ge uttryck för din identitet. Om du vet med dig att du kanske inte är så jag-stark, att din självkänsla inte är på topp, varför inte ta hjälp av månlejonet? Det kan vara tiden för att uttrycka dig själv, att vara ledaren över dig själv och att visa upp dig för andra. Det här inte samma sak som att köra över andra och ta plats på deras beskostnad. Nu kan det istället vara läge för att ge andra, din omgivning, ett tack för stöd som har getts. Att ge av dig själv till andra. För det ligger mycket lejon i det också.

Lejonets tecken kan sägas vara en symbol för hur det är vara i sin egen upplevelse av sig själv  och det kan vi få erfara nu när månen passerar i lejonets tecken. Vilka känslomässiga upplevelser har jag av mig själv?
Som allt annat har lejonets framtoning både det som kan ses och upplevas som goda sidor likväl som de mindre goda sidorna. Det innebär att om vi har andra upplevelser i vårt förflutna som påverkar vår upplevelse av oss själva, kan denna magnetiska lejonmåne få oss att falla djupt. Lejonets och solens symbol för att vara centrum innebär att vi behöver ha lite koll så att vi inte blir känslomässigt blinda när vi börjar få syn på vår egen spegelbild. Precis som lejonets egenskaper har en dualitet så har vi. Lejonets stolthet är en positiv egenskap om den hjälper oss på ett gott sätt, men den kan också blockera oss från ödmjukhet när den arbetar mot oss. Lejonet kan hjälpa oss att finna vårt centrum men den kan också få oss att falla i fällan att den begränsar vår syn på vilka vi är.

Jag läste på en sida när jag studerade lejonet att; “Å ena sidan kan lejonet representera vår självkänsla, lekfullhet, kärlek och självbejakande ändamål. Å andra sidan, på motsatta sidan av spektrumet, så kan vi att känna skam, förödmjukelse, självförakt och cynism.”

leo5Och detta att titta på båda sidorna är väldigt viktigt för mig när det handlar om balans. Det som är starka och positiva sidor kan vara det som leder till svaga och negativa sidor. Och vise versa. Och det här tror jag är viktigt att ha med sig oavsett vilket tecken vår måne kommer in i. Fullmånen kan synliggöra det som vi upplever som styrkor och samtidigt kan det visa på det som vi ser som svagheter. Vi kan bli euforiska men vi kan lika gärna bli djupt deprimerade.

Lika mycket som Lejonet kan vara symbolen för vår hjärtats godhet, för lekfullheten men samtidigt ledarskapet så kan detta också vändas till tvärtom. Vilket jag tycker är viktigt att tänka på då månen startar upp våra känslor och vårt omedvetna rör om i grytan. Jag kom att tänka på motsatsen av solen. Om solen skulle kollapsa och bli till ett stort svart hål. Likadant skulle det kanske upplevas om inte den som vill synas är osynlig. Cynism och arrogans skulle flöda och suga upp allt syre som finns. Detta är en anledning till att jag tycker att det är så viktigt att titta på och att bli medveten om det som finns inom oss själva och som kan komma upp till ytan då vi minst anar det.

Denna “Alla-hjärtans-dags” fullmåne i lejonets tecken kanske vi kan ägna oss åt att uppmärksamma varandra? Att lysa upp dagenalla hjärtans dag fullmåne och möt din omgivning med barnets lekfulla ögon. Uppmuntra någon, le mot de som finns runt dig. Viska något vackert i din älskades öra. En fullmåne lejon vill bli sedd, uppmärksammad och få komplimanger. Ger du…får du tillbaka. Vilken vinst! Använd dig av lejonets generositet och applådera andras prestationer.

Sabians symboler säger om denna dagen;

The Luminescence Of Dawn In The Eastern Sky

Och detta handlar om att uppmärksamma den gudomliga flamman inom oss. Att bli påmind om hur barnet ser på världen. Att vara i nuet. Att se skönheten i det som är nu. Att ta tillvara på den potential som är din som är att du kan uppnå det som ditt hjärta önskar. Var det som du vill vara.

 

Inspiration; www.evolvingdoor.ca