Månen

Allt vi behöver är att minnas – säger citatet på bilden. Det låter så enkelt, dock brukar det enkla vara väldigt
svårt. Och det svåra gör vi väldigt enkelt. För det är svårt att lägga lager på lager över det som vi har inom oss.
Det är svårt att hålla undan våra känslor och våra behov men hittills har vi gjort det för att vi har behov av att
följa normen och vi är rädda för konsekvenser.
Att det är svårt blir också en fördel för oss när vi börjar närma oss tiden då det är dags att följa det som är vår natur. Fördel för att allt inom oss vill få synas. Våra lager börjar skälva så fort vi har tagit steget in i vår inre skog. Vårt inre liv pockar på uppmärksamhet och just nu har jag en känsla av att det hörs tydligare än någonsin.

Solen brukar stå för den manliga principen och månen för den kvinnliga, solen för dagen och månen för natten. Solen står som symbol för det som vi klart ser. Det som vi är medvetna om. Vi förknippar den med yttr aktiviteter, att agera och att göra. Både solen och månen är något som hela tiden existerar även om vi har en tendens att
inte se det så. Vi vet logiskt att detta är ett faktum men sällan tänker vi på deras samexistens, och det kan också vara en förklaring på varför vi så lätt fastnar i ett agerande utan att ta hänsyn till våra inre känslor och vice versa, att vi lätt blir låsta i våra känslor utan ett agerande.

Är vi för länge i solljuset innebär det att vi riskerar att bränna ut oss och att vi blir uttorkade. När vi är i dagsljuset blir vi lätt förledda och förförda av det vi ser och det vi kan ta på. Vi förtränger de signaler som kommer ifrån oss själva och som säger att något är rätt eller fel.

Att befinna oss i månen ljus hela tiden innebär också det, att vi kan bli utbrända och uttorkade. Om vi hela tiden är i våra känslor och rotar kommer vi till slut att tappa vår förankring. Månen är starkt sammankopplad med vattnet och om vi befinner oss i vattnet under lång tid blir vi faktiskt också uttorkade rent fysiskt.
Solen är en nödvändighet för att månen ska synas. Månen har inget eget ljus. Medvetandet behövs för att vi ska upptäcka det som är vårt omedvetna (månen). Även om månen inte har ett “eget” ljus är upplysning en av dess symboler, vilket innebär att det är en form av projicering. Månens roll blir här passiv, vilket passar för när man drar sig tillbaka och reflekterar och drar slutledningar.

Månen sätts även ihop med;
• Psyket – Omedvetna – Romantik – Kärlek – Skuggan – Mörker – Upplysning (Magi) – Mystik – Kvinnlighet – Liv – Död – Återfödelse – Perception – Intuition – Övergångar – Cykler – Tid – Mottaglighet – Fantasi – Under

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017 Malou Thorman

Leave a reply

required