Drömmar

Drömmar – Vatten

VattenVatten

I dröm- och symbolvärlden står VATTEN för hela spektrumet som har med känslor att göra.
Precis som känslor varierar vattnet sig trots att det har samma substans.
Man brukar också förknippa det med det omedvetna hos oss.
Åar, floder, kanaler, bäckar det finns oändliga variationer av flöden. Vattenfall, sjöar, hav, tjärn och källor.

Är de mörka, grunda, djupa, stilla eller stormiga? Följer du flödet eller går du mot strömmen? På väg bort från källan eller mot källan?

Vattnet är lika variationsrikt som vi är och tolkas också efter de personliga upplevelserna. En person kanske tycker att det är skrämmande att befinna sig i den stormiga sjön medan en annan upplever det som en tjusning och utmaning.

Drömmar – vatten

gå mot strömmenVatten- att gå mot strömmen

Symboler i meditationer och drömmar kan ofta handla om vatten och ibland att man går mot strömmen.
Det finns ju även en metafor som säger – Att gå mot strömmen. Oftast kanske man menar att det är en person som vill göra saker på sitt eget sätt och många gånger sägs det också som något nedvärderande, som att man är besvärligt.

Men det finns ett annat sätt att titta på det också och det handlar om att då och då behöver vi gå mot strömmen för att hitta ursprunget till källan. Gör vi inte detta är det svårt för oss att hitta orsaker.

 

Det är din upplevelse i drömmen/meditationen som säger dig vilket det är, men enligt mig är det aldrig fel att titta på symboler ur flera perspektiv.

Att tolka och arbeta med drömmar

smokepaint.deviantart.

smokepaint.deviantart.

Att tolka och arbeta med drömmar.

Det här kan du göra tillsammans med någon annan, det behöver inte vara någon som är proffs på drömtolkning.

Berätta din dröm. Försök att få den tydlig och utan allt för mycket utsvävningar till annat. Prata bara om drömmen och ingenting annat.

Din partner kan därefter ställa följande frågor;
Hur kändes det i drömmen?
Hur kändes det vid uppvaknandet?
Vad känner du igen från verkligheten?
Utspelas något i framtiden?

Därefter ger din partner sina tankar och associationer och varje liten tanke ska börjas med följande ord;
– Om det här var min dröm så…….

Din partner frågar dig;
Vad ska du göra nu?
Hur ska du följa den vägledning som drömmen gett?

Partnern kan även ge förslag på lösning.

Därefter kan du formulera en positiv affirmation, ett “valspråk” utifrån drömmen.

Källa: variant från Robert Moss

Drömmar om vänner

VännerDrömmar om vänner

Drömmarna visar oss ofta olika delar av oss själva med hjälp av symboler. Ofta har vi med oss vänner och bekanta in i drömmen och många gånger är det så att de representerar sig själva i drömmen och har de egenskaper de har i vardagsverkligheten.

I vår vardagsverklighet kan vi många gånger uppfatta något, någon information vi egentligen inta tar någon medveten notis om men i drömmen sätter vi ihop den symboliken och detta får oss att förstå något som vi inte förut haft insikt om.

Den här typen av drömmar är det viktigt att vi tar det lite försiktigt med och inte presenterar rakt ut i det blå utan att undersöka om det inte kan vara så att det handlar om sidor av oss själva.

Det kan vara bra att ställa sig frågor så som;
Varför drömmer jag om just den här personen nu? Kan det vara en sida av mig själv som inte har sett eller har koll på? På vilket sätt passar det här in i min vardag just nu?

Mardrömmar och barn

mardrömMardrömmar och barn

Att bli lyssnad på är A och O för alla och det gäller även barn. Att inte negligera eller att avfärda en mardröm är jätteviktigt.
Meningen; Det var bara en dröm! är inte att rekommendera alltså.

Barn tror ofta att upplevelserna kommer utifrån och därför kan det vara bra att prata om att de själva skriver ihop sin drömmar.
Oj, vilken spännande historia du har skapat! kan exempelvis vara något som är passande att säga. Att tolka barns drömmar för dem är inte något jag skulle rekommendera utan bara lyssna och behåll tolkningen för dig själv.

Toalettdrömmar

ToalettdrömmarDrömmar om toaletter.

Som så många andra drömmar kan man börja med att fundera på den faktiska betydelsen av symboliken.

Att gå på toaletten handlar ju om att få en möjlighet att uträtta sina behov. Det är också område där vi behöver få vara privata och inte dela det med andra. Där vi behöver få vara ifred helt enkelt.

Om då drömmen handlar om att det inte går att stänga dörren, att någon plötsligt öppnar dörren, att toaletten är överfull med mera då är det vanligt att man känner att man är trängd i vardagsverkligheten.

Att man inte har ett utrymme för de egna behoven och att man upplever att andra tränger sig på in i den egna privata sfären.

Mardrömmar

DrömmarMardrömmar

Senoifolket från Malaysia tror att mardrömmar kommer när vi är redo att växa. Och det är sant, mardrömmar innebära en möjlighet att konfrontera och övervinna våra rädslor, så att vi får uppleva helande och personlig utveckling.

Om du har en återkommande mardröm, något som är ganska vanligt är att samma symbolik uppstår flera gånger även om omgivningen är olika, då kan det vara dags att fundera på vad som hände i ditt liv då mardrömmarna började.

Om man har en situation som barn där vi känt att vi inte har kontroll, (mobbingsituationer, separationer) handlar mardrömmarna ofta om situationer där vi inte har kontroll. Som exemplevis en hiss som inte stannar, en bilkrasch.

Varje tillfälle därefter, även som vuxen, kan denna symbolik återkomma när vi känner att vi inte har kontroll. Som vuxen är det viktigt att komma ihåg att även när det verkar som om vi inte har kontroll över något kan vi fortfarande kontrollera hur vi reagerar på detta.

Tolka drömmar

Ett sätt att tolka den egna drömmen.

DrömTvå korta meningar från en dröm tolkad med hjälp av en av olika associationsmetoder;

“Jag möter Tina och vi åker iväg i min bil. Tina kör och jag upptäcker att jag inte kan se ut genom vindrutan.”

Jag= känner mig lite förvirrad och osynlig.
Tina= en stark och självsäker tjej som vet vad hon vill. Alltid positiv.
Möter= träffar på något/någon
Och vi åker iväg i min bil= min livsväg, hur jag tar mig fram, jag själv
Tina kör= jag låter någon annan styra över mig
Jag upptäcker att jag inte kan se ut genom vindrutan= Jag når inte upp, har ingen överblick, följer med utan att veta vart.

Kvinnan som hade den här drömmen tyckte att hennes eget arbete med den här associationsmetoden fungerade jättebra och det sa henne mycket om sig själv.
Hon hade två olika former av sammanfattningar.

  1.   Jag tillåter just nu att andra styr vart jag ska. Känner mig ganska ofta misslyckad då jag inte tycker att jag får de förklaringar jag behöver för att veta vad jag ska göra.
  2. Ibland kör jag bara på och “låtsas” vara stark och veta vad jag vill och skall men då får jag bakslag eftersom jag inte tar hänsyn till vad jag känner. Gråter ofta på kvällen när jag kommer hem efter jobbet.

Vi fortsatte att jobba med de här meningarna och resten av drömmen. Men bara dessa två meningarna kan ge mycket klarhet i en dröm.

Falldröm

Bild:Richard Wilkinson

Bild:Richard Wilkinson

Falldrömmar

Falldrömmar är en av de drömmar som är vanligt förekommande, oavsett om det är trevligt eller otäckt.
Många gånger är falldrömmar förknippade med rädslor som beror på lite olika saker. Det kan vara en rädsla för att tappa självförtroendet, rädslan att misslyckas, det kan också handla om de egna eller andras förväntningar.
Falla kan också vara ett sätt att lära oss något och att det inte är så “farligt”. Som alla de gånger vi faller när vi lär oss att gå, eller när vi lär oss att cykla. ( Det är viktigt med balansen )

Så en falldröm kan vara en oro för att förlora den trygghet vi har och vad detta är kan resten av drömmen säga något om. Det kan handla om relationer, pengar, jobbet med mera.
Ibland är det rädslor om att vi inte ska räcka till eller rädslor för våra egna känslor såsom; falla till föga, tappa ansiktet och även komma ner på jorden igen.
En ganska vanliga dröm bland nyblivna föräldrar är rädslan för att tappa sin baby.

Tänk på i vilka sammanhang du själv använder ordet falla och du kan få tips om vad din dröm handlar om. Vi har en del uttryck, uttryck som har både en positiv och negativ känsla inblandad.
I många fall kan drömmen vara en påminnelse om att det är viktigt att våga och att tillåta sig själv att misslyckas för att utvecklas.

  • Falla till föga, falla i god jord, vara på fallrepet, fallgropar

Drömmar

BjörkAtt tolka en dröm.

Det finns många sätt som visar hur man kan tolka en dröm. Detta är ett av sättet som Jung ansåg att man kunde komma fram till nyttiga saker med.

1. Skriv ner din dröm det första du gör. Skriv ner allt du kommer ihåg, varje liten detalj. Skriv även ner det som du själv tycker är hemskt, avskyvärt eller genant. Ingen annan än du behöver läsa det.

2. Efter detta kan du sedan läsa igenom och sätta en ring runt alla substantiv du har noterat. ( personer, platser eller saker ) Därefter skriver du upp vad varje substantiv betyder för dig. ( adjektiv )
Exempel, jag drömde om en björk. Björk= sinnlig, stark, vår, naturlig, svensk med mera.

3. När du har gjort detta för alla substantiv läser du din dröm igen och sätter in adjektiven istället för substantiven.
Exempelvis, Jag drömde jag lutade mig mot en björk = Jag drömde jag lutade mig mot sinnlighet, styrka och naturlighet.