Archives

Symbolkalender 17

resultsMånen tar sitt nästa steg och in i den avtagande fasen. Fortfarande är det mer fokus på den yttre sfären och just i den här fasen så är det inte så sällan som vi börjar höra de runt omkring oss prata om det som de varit med om.

En otrolig upplevelse skapar behovet av att dela med sig. En insikt gör att du vill att andra ska få höra. Precis detta är vad som kan hända här och nu. Och då Lejonet är inblandat, som det är just nu, ja då kan det också bli att man har en tendens till att glömma bort att andra finns runt omkring.
Många gånger inte alls medvetet utan det beror helt enkelt på att man är så upptagen med det man själv funnit, sett eller hört att man har allt fokus på detta.

En gång hade jag en vän som just är lejon, en fantastisk person, när denne person förmedlar något då förmedlar hen det som om detta är den självklara sanningen och visar all den pondus som bara ett lejon kan göra. Tyvärr ofta på ett sätt som var klagande över andras tillkortakommande och som höjde det egna lite över och kanske kan detta vara faran när man är i en sådan här fas. Det händer mig och det kan hända dig.
Vi är så upptagna med att föra ut det vi vill att de verktyg vi använder för att göra det inte alltid är helt okey. Det kan då och då lämna en liten bitter bismak kvar.

Ibland förnekar vi även att det har hänt något med oss, som symboliken med fullmånen talar om för oss, men någonstans där inom oss finns det och där ligger det och gror. Positivt eller negativt, oavsett  händelse eller insikt så finns det där inom oss och på något sätt kommer detta att visa sig.

Jag tänker också på det faktumet att även om fullmånens symbolik har fått oss att förstå något, en insikt har landat och något har fötts…ja då betyder inte det med automatik att något ska följa på detta med automatik. Vi behöver själva arbeta för att planer ska uppfyllas.

För att du ska kunna föra ut och/eller visa det som har uppenbarats för dig, ja då behöver du göra något för detta ska ske. Sitt inte hemma och vänta på att någon annan ska göra saker först, ta stegen själv och gör det.
Finns det någon fas som är bra för att just göra detta så är det nu!

Symbolkalender I

Symbolkalender I

Jag tänker den första dagen i en månad där vi någonstans alla räknar fram eller bockar av dagar. Det finns något där framme som är ett mål. Allt utifrån våra erfarenheter, personligheter och hur omständigheterna ser ut runt omkring oss ser vi denna månad som något väldigt positivt eller som något negativt. Det är få gånger jag mött någon som ställer sig helt neutralt till julmånaden.

I den kultur där jag lever har vi anammat tomten och gåvor till barnen mer än att vi lever kvar i den tidsanda då man helgade Kristus födelse under Jul. Det verkar trots allt som att fler och fler familjer drar tillbaka lite från julklappsinköp till att värdera tiden mer tillsammans. Åtminstone hoppas jag att det är så, själv trivs jag mer med julen idag, av många skäl, än jag gjorde när fokus låg på att det måste handlas in julklappar till alla.

berätterskanDecember månad är trots allt en symbolisk månad för mig. Det är en månad då jag tar sällskap av berätterskan i mitt inre. Hon som sätter sig tillrätta i gungstolen och har mystik och magi i släptåg. En mörk månad där flämtande lågor gör sig bekväma i varje hem.

När jag idag sätter mig med lysande ögon för att ta del av hennes berättelse tittar hon bestämt på mig. – Är du verkligen beredd på att gå den väg jag visar dig? frågor hon mig viskande. Bara hennes röst gjorde mig en aning spänd men jag har väntat så länge för att göra henne sällskap så självklart svarar jag att jag är beredd och redo att gå. – Nåja, säger hon och lutar sig tillbaka igen, vi får väl se.

Den gamla börjar berätta och snart är det tyst och stilla i rummet. Det enda som hördes var ett liten knaster från stearinljuset då och då. För det är ju så att inget hörs i det yttre av allt det som pågår i det inre.
-Din väg är skrovlig och knappt utmärkt på kartan säger hon till mig, den gamla som sitter där och kisar. Jag ser vägen framför mig och jag känner den något dammiga luften möta mina lungor. Det är inget frodigt runt omkring mig och stora blocka stenar tornar upp sig längs vägen som mer är en upptrampad stig än något annat. Innan jag ens närmat mig den stora klippan där stigen slingrar sig bakom känner jag hur marken vibrerar. – Sch, säger kvinnan hastigt. Vissa lägen i livet behöver vi se lite på avstånd innan vi närmar oss säger hon. Detta är ett sådant. Du vet inte vad det är som väntar men du kan känna av att det är något, du känner dess vibrationer.

Jag står still där på den dammiga stigen och ser hur ett lejon dyker upp runt klippan. – Åhå, skrockar den gamla förtjust. Så lagom att ett lejon dyker upp på din stig. I lejonets tecken hittar du månen och dess energi penslar din dag och dag. Skuggorna som leker utanför tar formen av lejonets stora hjärta och du behöver fundera över vad lejonet kan tillföra dig.

Jag öppnar mina ögon då jag hör hur stearinet knastrar alldeles extra mycket. Jag ser hur skuggorna lämnar spår på väggen och jag kan forma skuggorna till lejonets mastiga tassar och klorna drar sakta spår i tapeten innan de lekfullt börjar om från början igen.

Lejonet säger hon och jag kommer omedelbart att tänka på de runt omkring mig som är födda i detta tecken. Jag tänker på de drag jag känner igen som lejondrag och jag ser också att det inte är så enkelt som att man är det tecken man är född i. Det finns alltid något annat som modifierar och det är ju det som är fantastiskt med symboler. Alltid en grund och alltid något personligt som modifierar och förändrar allt utifrån de egna erfarenheterna och den egna kulturen.

Jag tänker att vi här oss inte är så vana vid Lejon. Vi har inga i vår natur och vi har inte alls samma sätt att förhålla oss till detta djur som de har i andra länder. Kanske är detta också ett skäl till att vi har så svårt för att acceptera och ta till oss de egenskaper som vi applicerat på detta majestätiska djur. Jag kommer att tänka på att placera sig själv i centrum som en självklarhet, jag kommer att tänka på värme och sol och den enorma manen som gör att den verkligen syns.
Vi har inte en vana vid att ställa oss i centrum och för de som gör det har vi inte alltid lätt att acceptera. Att prata gott om sig själv blir lätt till högfärdighet, vi är mer för det kollektiva än för det individuella. Åtminstone har det varit så under lång  tid även om det är en förändrad situation idag. Ett lejon tar plats helt klart.

Redan för 30 000 år sedan användes lejonet som symbol. Man har hittat en liten figur i en grotta där ett lejonhuvud är utformat tillsammans med en människokropp. Redan då kanske en Gudom? Därefter har man i alla tider sett Lejonet som en symbol för något kungligt och gudomligt. Även vi här i Sverige har lejonet i statsvapnet även om vi förmodligen aldrig har haft lejon som strövat omkring i våra marker. Runt tiden då Jesus föddes fanns förmodligen lejon i södra Europa men idag lever lejonet på väldigt begränsade ytor. Jesus i sig har lejon som symbol. I gamla testamentet läser vi om Lejonet av Juda och vi kan också se att en av evangelisterna har lejonet som symbol, Markus, och detta som en symbol för kunglig makt. För att gå vidare hittar du lejonhuvud ex i den Egyptiska historien. Vi har sfinxen och vi har flera Gudinnor som har lejonhuvud.

I böckerna av C. S. Lewis om Narnia hittar vi Lejonet som en symbol för Kristus och vi kan helt enkelt slå fast att just makt och kunglighet finns inbyggt i denna lejonbild. Drömmer vi, mediterar vi eller lion of judapå annat sätt använder oss av lejonet så finns denna arketyp helt enkelt.

När jag nu sitter och tittar på skuggbilderna som stearinljuset ger tycker jag att det trots allt är en aning udda att vi inte ser på de andra egenskaperna som då lejonet visar oss. Det är i princip alltid en hane som är avbildad som symbol, vilket i och för sig inte är konstigt eftersom dess man gör den verkligen till en härlig bild. På det här sättet blir också lejonet en symbol för patriarkatet. För hanen är den som försvarar sin flock som oftast består av x antal honor och avkommorna. Förlorar flockledaren sin makt gentemot en annan hane dödas oftast alla de unga avkommorna så att nästa flockledares gener är de som ska leva vidare. I övrigt är inte hanen involverad i vardagslivet precis. Det är honorna som jagar och som ser till hanen är den som får äta först. Det är honorna som föder och uppfostrar sina ungar. Faktum är att det är ganska vanligt att man gör detta i flock. En unge kan dia från någon annan än sin genetiska mor. Så är de ofta släkt med varandra också.

Lite udda är det att lejonet så ofta förknippas med sol och ljus eftersom det oftast är ett nattaktivt djur. Det är väldigt sällan och det ska till något extremt för att djuret ska jaga dagtid. Förmodligen är det så att dess symbolik tillsammans med solen och med ljuset kommer ifrån symboliken kunglighet, gudomlighet och då också från dess patriarkaliska status.

Så vad är det nu som kommer emot mig på stigen nu när månen befinner i lejonets tecken. Vad är det jag kan hålla utkik efter? Först låter jag månens grundtema leda mig och det är att månen är i sin avtagande fas. Fokus är på inåt och på ett mer personligt plan. Kanske dags att titta på den egna auktoriteten och vilka värderingar man har runt detta? Men också hur det står till med sitt hjärta? Lejonet styr över hjärtat och ibland behöver vi ägna lite fokus till om vi verkligen går vårt hjärtas väg.

Och hjärtas väg är det viktigt att gå på nu när vi befinner oss i den magiska december månaden. Tillåter du magin och det mystiska finnas inom dig? Kan du höra ditt eget hjärta och låta den ta del av den saga som är din?

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild, tagen från pinterest okänd

Hera – Vattumannen – Attraktion

Hera

Gudinnan Hera styr över Vattumannen och har herraväldet över naturlagen attraktion.

Enligt Hellenic (grekiska) kalendern styr Hera över vattumannen som har sin början den 22 januari och som avslutas den 19-21 februari (beroende på vilken kalender man läser efter) då nästa gudom tar över.

Gudinnan Hera är dotter till Kronos och Rhea och är inte bara gift med den högste av de alla,  Zeus, utan hon är också hans syster. Hon är en av de tolv olympiska gudarna och en av de viktigaste inom Hellenismos. Det som Gudinnan Hera mest är känd för det är att skydda äktenskapet som institution.

Det heliga inre äktenskapet.

När jag började läsa om de Grekiska Gudinnorna för längesedan och kom till Hera slogs jag omedelbart av tankar på det heliga inre äktenskapet. Äktenskapet mellan den inre mannen och inre kvinnan man ofta kunde läsa om förr. Alltså den integrering som sker när vi accepterar och fullständigt tar till oss alla våra sidor.

When you make the two into one, and when you make the inner like the outer and outer like the inner, and the upper like the lower, and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you will enter the Kingdom.

– Gospel of Thomas

När man pratar om det heliga äktenskapet brukar man också mena en förening mellan den gudomliga anden, själen och kroppen. När motsatser samarbetar och blir förenade så ovan så underhelt enkelt. Och är inte detta något som vi ständigt brottas med? Detta pendlande mellan de sidor som vi uppfattar som goda inom oss själva och det som vi ser som dåliga, det som vi är bra på och det som vi är dåliga på.

Efter Hera och Zeus haft en smekmånad som måste ha slagit rekord, ungefär 300 år sisådär har jag för mig, återgick Zeus till det liv han förde innan giftermålet. En anledning till att Hera är känd för att skydda äktenskapet är just för hennes reaktioner på alla Zeus förhållanden med andra, både gudinnor och människor. Hon var väldigt hämndlysten och hade ett otroligt humör men det var väldigt sällan som hon lade skulden på Zeus, utan den som blev föremål för hennes ilska blev de kvinnor som Zeus både lurat och förfört.
En ganska bra symbolik för hur vi själva kan göra ibland kan jag tycka. När vi gör något som vi egentligen vet är fel men vi ursäktar oss med att vi blev pressade av någon annan person. En annan person skapade situationen så att vi inte hade något val. Istället för att titta på den del inom oss själva och ta ansvar för det egna handlandet så skyddar man sig själv till varje pris.

Å andra sidan…har Hera som många andra gudinnor ett tidigare ursprung. Och även här finns hon som rollen av skapare men nu en självständig sådan. När det patriarkala väldet tog över hennes rike var det nödvändigt för dessa att så småningom placera Hera i Olympen eftersom hennes popularitet bestod. Istället för att Hera och Zeus smekmånad tog 300 år är det i denna myt de 300 år som de tog för Zeus att uppvakta henne. I båda myterna är hon en livgivande Gudinna och man placerar henne gärna som symbol för vår vintergata. Vintergatan som är den galax som vårt solsystem befinner sig. En mjölkvit “dimma” på himlavalvet. Ordet galax är från grekiskan och som härstammar just från ordet galaktos som betyder mjölk.

( I en av myterna berättas det att Zeus förvandlade sig till en liten darrande fågel som Hera tog till sitt bröst och gav sin mjölk till)

Den mystiska materialismen

Gudinnan Hera inom Hellenismen är en personlig och ursprunglig utveckling av materian jord och Zeus den personligt ursprungliga utvecklingen av vatten. Jord och vatten är de två ursprungliga ämnena som inom kosmologin (den hellenistiska) kallas för den mystiska materialismen. I andra kosmologer hittar man mer substanser än detta exempelvis vatten, eld och något som grekerna kallade för Aithír (eter) men här anser man att vatten=eld=eter. Det är inte som att vatten är samma sak som eld och eter men dessa tre elementen har kvalitéer gemensamt och kan omvandlas till varandra medan jorden alltid består som jord. Så från detta perspektivet består denna kosmologin av Jord och Vatten-Fire-Aithír. Och denna “lära” kallas i sin tur den mystiska dualismen.

På det här sättet hör alltså Gudinnan Hera, som personifierar materian Jord ihop och samverkar med Guden  Zeus som personifierar materian vatten. De är båda skapade från samma källa ( samma föräldrar), de är syster och bror men genom äktenskapet förenas det på det sätt som de två kosmologiska ursprungliga grundsatserna interagerar med varandra.

aquarius_symbolHera och zodiaken

I Zodiaken är Hera och Zeus naturligtvis placerade mittemot varandra. Zeus som härskare över tecknet Lejonet och Hera som härskare över tecknet Vattumannen.
Vattumannen som på inget sätt är ett vattentecken utan ett lufttecken. De vågor man ser ska föreställa elektriska vågor och inte vatten och det vatten som hälls ifrån bägaren menar många inte heller det är vatten utan är en symbol för elektricitet.Vattumannen
Många anser också att vattumannens symbolik härstammar från den undersköna yngling som Zeus tog under sina vingar och som han gav en plats som en stjärnkonstellation. I så fall skulle detta vara nektar som Ganymede, som ynglingen hette, häller ifrån bägaren. Nektar var det ämne som gjorde att Gudarna och Gudinnorna i Olympen kunde behålla sin ungdom och sin vigör.

Sphinxen

Något som jag också hittade när jag började läsa myter och grävde mig djupare in i Heras betydelse är hur flera kopplar ihop sphinxen med Hera, vattumannen och lejonet. En del anser att ansiktet på sphinxen i Egypten är manlig andra anser att den är kvinnlig, klart är ialla fall att det finns en grekisk sphinx som har ett kvinnligt huvud med en kropp som ett lejon. När det gäller sphinxen i Egypten säger man att huvudet är riktat mot stjärnkonstellationen vattumannen och lejonkroppen mot stjärnkonstellationen lejonet då naturligtvis eftersom dessa ligger mittemot varandra. Detta skall förebåda Kristus födelse under vattumannens ålder. Det är alltför mycket att skriva om här men sphinxens symbolik hör ihop med den roll som Jesus haft som ” Början och Slutet” vilket inkluderar hans roll som skapare av tiden såväl som liv och materia. Man menar alltså att sphinxen helt enkelt är en symbol för Jesus.

sphinxAndra menar att om man kombinerar sphinxens huvud, som är  riktat mot vattumannen och kroppen, som är  riktat mot lejonet, så får man en förkroppsligad symbol för elektricitet som hela pyramidområdet består av. Vissa anser att hela detta området är vår “sol” som är i linje med den “kosmiska vaginan” eller det svarta hålen i vårt solsystem. Det förbinder oss med den “kosmiska livmodern” eller med andra ord, modern i vårt solsystem.

När det gäller den grekiska sphinxen så menar myten att det var Hera som lät skicka efter en sphinx till Thebe och där hade sphinxen till uppgift att ställa gåtor till de som ville passera.

Gudinnan Hera beskrivs ofta som “storögd” eller “med ögon som en ko”, ett djur som vid den tiden var helig. Hon avbildades ofta med ett lejon och med en påfågel. Andra djur som är synonyma med Hera är örnen, krabban, sniglar eller andra djur med skal.

Du kan läsa mer om symbolik när det gäller Hera här och den åldrande Hera här.

 

Viss fakta har hämtats på följande sidor;
http://www.pillar-of-enoch.com
http://www.hellenicgods.org
http://www.soul-guidance.com

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild; Frederic Leighton,