Hera

Gudinnan Hera styr över Vattumannen och har herraväldet över naturlagen attraktion.

Enligt Hellenic (grekiska) kalendern styr Hera över vattumannen som har sin början den 22 januari och som avslutas den 19-21 februari (beroende på vilken kalender man läser efter) då nästa gudom tar över.

Gudinnan Hera är dotter till Kronos och Rhea och är inte bara gift med den högste av de alla,  Zeus, utan hon är också hans syster. Hon är en av de tolv olympiska gudarna och en av de viktigaste inom Hellenismos. Det som Gudinnan Hera mest är känd för det är att skydda äktenskapet som institution.

Det heliga inre äktenskapet.

När jag började läsa om de Grekiska Gudinnorna för längesedan och kom till Hera slogs jag omedelbart av tankar på det heliga inre äktenskapet. Äktenskapet mellan den inre mannen och inre kvinnan man ofta kunde läsa om förr. Alltså den integrering som sker när vi accepterar och fullständigt tar till oss alla våra sidor.

When you make the two into one, and when you make the inner like the outer and outer like the inner, and the upper like the lower, and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you will enter the Kingdom.

– Gospel of Thomas

När man pratar om det heliga äktenskapet brukar man också mena en förening mellan den gudomliga anden, själen och kroppen. När motsatser samarbetar och blir förenade så ovan så underhelt enkelt. Och är inte detta något som vi ständigt brottas med? Detta pendlande mellan de sidor som vi uppfattar som goda inom oss själva och det som vi ser som dåliga, det som vi är bra på och det som vi är dåliga på.

Efter Hera och Zeus haft en smekmånad som måste ha slagit rekord, ungefär 300 år sisådär har jag för mig, återgick Zeus till det liv han förde innan giftermålet. En anledning till att Hera är känd för att skydda äktenskapet är just för hennes reaktioner på alla Zeus förhållanden med andra, både gudinnor och människor. Hon var väldigt hämndlysten och hade ett otroligt humör men det var väldigt sällan som hon lade skulden på Zeus, utan den som blev föremål för hennes ilska blev de kvinnor som Zeus både lurat och förfört.
En ganska bra symbolik för hur vi själva kan göra ibland kan jag tycka. När vi gör något som vi egentligen vet är fel men vi ursäktar oss med att vi blev pressade av någon annan person. En annan person skapade situationen så att vi inte hade något val. Istället för att titta på den del inom oss själva och ta ansvar för det egna handlandet så skyddar man sig själv till varje pris.

Å andra sidan…har Hera som många andra gudinnor ett tidigare ursprung. Och även här finns hon som rollen av skapare men nu en självständig sådan. När det patriarkala väldet tog över hennes rike var det nödvändigt för dessa att så småningom placera Hera i Olympen eftersom hennes popularitet bestod. Istället för att Hera och Zeus smekmånad tog 300 år är det i denna myt de 300 år som de tog för Zeus att uppvakta henne. I båda myterna är hon en livgivande Gudinna och man placerar henne gärna som symbol för vår vintergata. Vintergatan som är den galax som vårt solsystem befinner sig. En mjölkvit “dimma” på himlavalvet. Ordet galax är från grekiskan och som härstammar just från ordet galaktos som betyder mjölk.

( I en av myterna berättas det att Zeus förvandlade sig till en liten darrande fågel som Hera tog till sitt bröst och gav sin mjölk till)

Den mystiska materialismen

Gudinnan Hera inom Hellenismen är en personlig och ursprunglig utveckling av materian jord och Zeus den personligt ursprungliga utvecklingen av vatten. Jord och vatten är de två ursprungliga ämnena som inom kosmologin (den hellenistiska) kallas för den mystiska materialismen. I andra kosmologer hittar man mer substanser än detta exempelvis vatten, eld och något som grekerna kallade för Aithír (eter) men här anser man att vatten=eld=eter. Det är inte som att vatten är samma sak som eld och eter men dessa tre elementen har kvalitéer gemensamt och kan omvandlas till varandra medan jorden alltid består som jord. Så från detta perspektivet består denna kosmologin av Jord och Vatten-Fire-Aithír. Och denna “lära” kallas i sin tur den mystiska dualismen.

På det här sättet hör alltså Gudinnan Hera, som personifierar materian Jord ihop och samverkar med Guden  Zeus som personifierar materian vatten. De är båda skapade från samma källa ( samma föräldrar), de är syster och bror men genom äktenskapet förenas det på det sätt som de två kosmologiska ursprungliga grundsatserna interagerar med varandra.

aquarius_symbolHera och zodiaken

I Zodiaken är Hera och Zeus naturligtvis placerade mittemot varandra. Zeus som härskare över tecknet Lejonet och Hera som härskare över tecknet Vattumannen.
Vattumannen som på inget sätt är ett vattentecken utan ett lufttecken. De vågor man ser ska föreställa elektriska vågor och inte vatten och det vatten som hälls ifrån bägaren menar många inte heller det är vatten utan är en symbol för elektricitet.Vattumannen
Många anser också att vattumannens symbolik härstammar från den undersköna yngling som Zeus tog under sina vingar och som han gav en plats som en stjärnkonstellation. I så fall skulle detta vara nektar som Ganymede, som ynglingen hette, häller ifrån bägaren. Nektar var det ämne som gjorde att Gudarna och Gudinnorna i Olympen kunde behålla sin ungdom och sin vigör.

Sphinxen

Något som jag också hittade när jag började läsa myter och grävde mig djupare in i Heras betydelse är hur flera kopplar ihop sphinxen med Hera, vattumannen och lejonet. En del anser att ansiktet på sphinxen i Egypten är manlig andra anser att den är kvinnlig, klart är ialla fall att det finns en grekisk sphinx som har ett kvinnligt huvud med en kropp som ett lejon. När det gäller sphinxen i Egypten säger man att huvudet är riktat mot stjärnkonstellationen vattumannen och lejonkroppen mot stjärnkonstellationen lejonet då naturligtvis eftersom dessa ligger mittemot varandra. Detta skall förebåda Kristus födelse under vattumannens ålder. Det är alltför mycket att skriva om här men sphinxens symbolik hör ihop med den roll som Jesus haft som ” Början och Slutet” vilket inkluderar hans roll som skapare av tiden såväl som liv och materia. Man menar alltså att sphinxen helt enkelt är en symbol för Jesus.

sphinxAndra menar att om man kombinerar sphinxens huvud, som är  riktat mot vattumannen och kroppen, som är  riktat mot lejonet, så får man en förkroppsligad symbol för elektricitet som hela pyramidområdet består av. Vissa anser att hela detta området är vår “sol” som är i linje med den “kosmiska vaginan” eller det svarta hålen i vårt solsystem. Det förbinder oss med den “kosmiska livmodern” eller med andra ord, modern i vårt solsystem.

När det gäller den grekiska sphinxen så menar myten att det var Hera som lät skicka efter en sphinx till Thebe och där hade sphinxen till uppgift att ställa gåtor till de som ville passera.

Gudinnan Hera beskrivs ofta som “storögd” eller “med ögon som en ko”, ett djur som vid den tiden var helig. Hon avbildades ofta med ett lejon och med en påfågel. Andra djur som är synonyma med Hera är örnen, krabban, sniglar eller andra djur med skal.

Du kan läsa mer om symbolik när det gäller Hera här och den åldrande Hera här.

 

Viss fakta har hämtats på följande sidor;
http://www.pillar-of-enoch.com
http://www.hellenicgods.org
http://www.soul-guidance.com

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild; Frederic Leighton,

One comment on “Hera – Vattumannen – Attraktion

  1. Pingback: Fullmåne augusti 2014 | Liv Lust Balans

Leave a reply

required