Archives

Fullmåne augusti 2014

supermoonSupermåne! Under augusti får vi återigen vara med om en supermåne. En måne som är närmare jorden än vanligt. På grund av att månens bana är en ellips form så betyder det att avståndet mellan månen och jorden är lite olika. Vid en supermåne är den som närmast jorden vilket också innebär att vi får ett högre tidvatten än vad som är vanligt.

Man menar att supermånen också för med sig en högre intensitet vilket betyder att allt det som fullmånen har som grundegenskaper blir extra tydligt. Nerverna på utsidan skrev jag om supermånen i juli och det stämmer här också. Under augusti är månen ännu närmare jorden än vad månen var i juli. Och den här gången är månen i vattumannens tecken och mittemot står solen i lejonets tecken.
Det betyder att härskaren över vattumannen Gudinnan Hera (enl. hellenismen) står mittemot Guden Zeus.

Och var det något par som verkligen vibrerade i den Olympiska världen så var det kanske Zeus och Hera. Du kan läsa om Hera och vattumannen här. Någon dag ska jag fortsätta att fördjupa mig i denna symbolik eftersom den för vidare till Sphinxen, Jesus och andra härliga symboler.

Vad kan detta då innebära denna supermånefas?

Är du inte förberedd kan det nog vara så att det blir en känslomässig berg-o-dal-bana. Och detta kan då innebära att vi får en möjlighet att träna oss i att stå i vår sanning och att resa oss över de drama som kan uppstå som astrolog Kelley Rosano menar. vattumannen

Och visst är det så att det kan uppstå dramatik, Lejonet som är mycket för att stå i centrum och samtidigt lekfullt, mittemot Vattumannen som vill vara “udda” och som drar sig för att vara i centrum.

Vattumannens förmåga till att iaktta är lämpligt att aktivera under en sådan här intensiv period. Vattumannen är trots sitt namn inte ett tecken som har vattnet som element utan det tillhör luft elementet. Luft som är ett intellektuell forskande mentalt element. Och att iaktta tillhör dess natur. Det innebär också att vattumannen kan verka känslomässigt kall och otillgänglig men lär man känna tecknet mer inser man att så inte är fallet. De kan, precis som lejonet, ha ett starkt ego och de är inte på något sätt ett tecken som enkelt passar in och anpassar sig. De kan vara idealistiska och de är samtidigt öppna för det som är nytt och innovativt. De är rationella och kastar sig gärna in i utvecklande forskande samtal. Förutom känslomässiga samtal då, där blir de plötsligt lite mer “off”. Om man läser om vattumannens dragning till det som är nytt, till nya uppfinningar och till nya lösningar kan man också få för sig att det är ett flexibelt tecken men så är det inte. Vattumannen är ett fixerat tecken vilket innebär att det kan vara mer än envist och hålla fast vid det som den själv bestämt är det bästa.

Fullmånen har ju en tendens till att vara avslöjande. Solen lyser intensivt på hela den ytan av månen som är synlig, medvetandet sätter fokus på det som varit gömt eller som ligger under och som vi inte vill att andra ska se. Månen kan starta upp processer som vi i stunden inte är riktigt klara över, det är ju inte för intet som uttrycket “mångalen” har fötts. Återigen vill jag dra upp det där viktiga med att vara medveten om vad som händer för att vi ska få en större möjlighet att hantera det som försegår. Fullmånen pressar på födandet av det som startades under måncykelns början. Vi behöver en förlösning av det som vi burit på.

Kelly Roseano menar att vi kan ställa oss tre frågor just nu.

  • Vad behöver du förändra?
  • Vad är det du har tolererat?
  • Vad är det som stöder din balans?

Vattumannen kan hjälpa oss med att se på känsliga situationer på ett rationellt och systematiskt sätt men vi kan inte heller glömma av att vattumannen bär på känslor som de kanske förnekar sig själva att ha. Detta är något som kan komma upp till en synlig yta under en fullmåne. En inre fråga som kan dyka upp under den här fullmånen kan handla om ditt hjärta och din själ. Följer du din personliga önskan och vilja eller följer du det som är gott för din själ?

Det är inte alltid som dessa båda saker är detsamma.

Kittiwut ChuamrassameeI samband med Vattumän brukas det också pratas om vänskap och även en hel del om tillhörighet. En tillhörighet som inte alltid är så lätt för en Vattuman som ofta kan känna sig som en udda och ensam själ även bland sina familjemedlemmar. Att vara “udda” eller “unik” är samtidigt något som brukar vara viktigt så denna mix av känslor kan innebära känslomässig turbulens för Vattumannen och framförallt om man har månen i Vattumannen. Vänskap för detta tecken är oftast skapat utifrån gemensamma intressen enligt Astrolog April från big sky astrology. Men denna vänskap betyder inte att du känner dig “hemma”. Ofta blir det en vänskap utan den där kontakten på en djupare nivå. Och för en Vattuman kan den här kontakten även utebli i den egna familjen och det kan vara plågsamt.

Ytterligare ett tema som kan uppstå under den här fullmånen kan då vara att se hur en isolation från andra kan skapa en upplevelse av att vara icke-mänsklig, udda och en “alien”.

Vad fullmånen kan plocka upp från ditt känslomässiga djup kan alltså handla om hur mycket du själv drar dig undan från omvärlden på grund av din upplevelse av att inte tillhöra? Och hur mycket av ditt behov av att vara annorlunda skapar denna känsla av isolation hos dig själv?
Frågorna måste också självklart tittas på utifrån andra hållet, kanske är det dags för dig att hylla ditt behov av att vara fri och unik.

 Lejonets behov av att leda och dominera kan även detta skapa en dynamik som man inte kan sopa under mattan just nu. Ett behov som verkligen går stick i stäv med Vattumannens behov av frihet. I och med detta kommer vi tillbaka till frågan jag redan ställt: Vad är det som du tolererat? Kanske har du böjt dig inför någon annans dominans och gjort det utifrån tanken att det är du som har fel eller att det är du som är konstig och udda? Under fullmånens sken kan dock solen medvetandegöra vad detta skapar för känslomässiga problem för dig och du får nu se vilka konsekvenserna har blivit.

Efter månens kulmination kommer ju också den avtagande fasen, en fas där du kan få hjälp med att släppa taget om det du har upptäckt inte passar in med dina värderingar, med ditt liv. Kanske upptäcker du att den sfär av ego, (eller upptäckandet av dig själv, som är den del av Lejonets sfär) inte längre är det som du behöver.

Men som alltid är det viktigt att ha balans. Alla egenskaper kan bli för mycket och för lite. Vi behöver balansera och integrera både vattumannens kvalitéer med lejonets kvalitéer. Ett sunt sätt att hävda sig Carracci_-_Jupiter_et_Junonsjälv tillsammans med ett sunt sätt att se på humanitet. Vi kan behöva tona ner lejonets passion för att istället ta fram vattumannens rationella sida för att hitta lösningar för den allmänna välfärden i samhället.

Kanske kan myten om Gudinnan Hera och Guden Zeus hjälpa till lite för att förstå den konflikt som kan uppstå inom dig själv den här fullmånen.

Svartsjuka och humör är något som Hera är känt för. Efter den 300 år långa smekmånaden återgick ju Zeus till sitt forna beteende och förförde de kvinnor och gudinnor som han fann attraktiva.

Detta var något som gjorde Hera fullständigt vansinnig. Hera är ju nu härskare över vattumannen och detta är ett tecken som bland annat strävar efter frihet.
Hur går detta ihop?
 En förklaring kan vara att Hera hyllade äktenskapet. Äktenskapet som idé och med alla dess värderingar. Två blir ett, en union av de feminina och de maskulina.
Och man kan förklara hennes ilska med den förnedring som Zeus agerande utsatte Henne för. Han visade ingen respekt för äktenskapet. Ingen respekt för den union som de båda hade ingått. Han tappade bort tvåsamheten och gick tillbaka till att se sig själv och sina egna behov. ( Ser ni lejonet och vattumannens egenskaper i detta?)
Denna myt kan ge aha-upplevelser för många denna fullmåne. Trots vattumannens känsla för nyheter, för unika idéer är det ett fixerat tecken. Har man en tanke, en värdering så är det lätt att hålla fast vid den.
Och kanske är det så att du har en värdering, ett projekt som du anser att någon annan svärtar ner? Myten kan appliceras på många områden i livet och fullmånen gör det möjligt för den att bli synlig.

 

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: wikipedida, Kelly Roseano, April bigs more...

Hera – Vattumannen – Attraktion

Hera

Gudinnan Hera styr över Vattumannen och har herraväldet över naturlagen attraktion.

Enligt Hellenic (grekiska) kalendern styr Hera över vattumannen som har sin början den 22 januari och som avslutas den 19-21 februari (beroende på vilken kalender man läser efter) då nästa gudom tar över.

Gudinnan Hera är dotter till Kronos och Rhea och är inte bara gift med den högste av de alla,  Zeus, utan hon är också hans syster. Hon är en av de tolv olympiska gudarna och en av de viktigaste inom Hellenismos. Det som Gudinnan Hera mest är känd för det är att skydda äktenskapet som institution.

Det heliga inre äktenskapet.

När jag började läsa om de Grekiska Gudinnorna för längesedan och kom till Hera slogs jag omedelbart av tankar på det heliga inre äktenskapet. Äktenskapet mellan den inre mannen och inre kvinnan man ofta kunde läsa om förr. Alltså den integrering som sker när vi accepterar och fullständigt tar till oss alla våra sidor.

When you make the two into one, and when you make the inner like the outer and outer like the inner, and the upper like the lower, and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you will enter the Kingdom.

– Gospel of Thomas

När man pratar om det heliga äktenskapet brukar man också mena en förening mellan den gudomliga anden, själen och kroppen. När motsatser samarbetar och blir förenade så ovan så underhelt enkelt. Och är inte detta något som vi ständigt brottas med? Detta pendlande mellan de sidor som vi uppfattar som goda inom oss själva och det som vi ser som dåliga, det som vi är bra på och det som vi är dåliga på.

Efter Hera och Zeus haft en smekmånad som måste ha slagit rekord, ungefär 300 år sisådär har jag för mig, återgick Zeus till det liv han förde innan giftermålet. En anledning till att Hera är känd för att skydda äktenskapet är just för hennes reaktioner på alla Zeus förhållanden med andra, både gudinnor och människor. Hon var väldigt hämndlysten och hade ett otroligt humör men det var väldigt sällan som hon lade skulden på Zeus, utan den som blev föremål för hennes ilska blev de kvinnor som Zeus både lurat och förfört.
En ganska bra symbolik för hur vi själva kan göra ibland kan jag tycka. När vi gör något som vi egentligen vet är fel men vi ursäktar oss med att vi blev pressade av någon annan person. En annan person skapade situationen så att vi inte hade något val. Istället för att titta på den del inom oss själva och ta ansvar för det egna handlandet så skyddar man sig själv till varje pris.

Å andra sidan…har Hera som många andra gudinnor ett tidigare ursprung. Och även här finns hon som rollen av skapare men nu en självständig sådan. När det patriarkala väldet tog över hennes rike var det nödvändigt för dessa att så småningom placera Hera i Olympen eftersom hennes popularitet bestod. Istället för att Hera och Zeus smekmånad tog 300 år är det i denna myt de 300 år som de tog för Zeus att uppvakta henne. I båda myterna är hon en livgivande Gudinna och man placerar henne gärna som symbol för vår vintergata. Vintergatan som är den galax som vårt solsystem befinner sig. En mjölkvit “dimma” på himlavalvet. Ordet galax är från grekiskan och som härstammar just från ordet galaktos som betyder mjölk.

( I en av myterna berättas det att Zeus förvandlade sig till en liten darrande fågel som Hera tog till sitt bröst och gav sin mjölk till)

Den mystiska materialismen

Gudinnan Hera inom Hellenismen är en personlig och ursprunglig utveckling av materian jord och Zeus den personligt ursprungliga utvecklingen av vatten. Jord och vatten är de två ursprungliga ämnena som inom kosmologin (den hellenistiska) kallas för den mystiska materialismen. I andra kosmologer hittar man mer substanser än detta exempelvis vatten, eld och något som grekerna kallade för Aithír (eter) men här anser man att vatten=eld=eter. Det är inte som att vatten är samma sak som eld och eter men dessa tre elementen har kvalitéer gemensamt och kan omvandlas till varandra medan jorden alltid består som jord. Så från detta perspektivet består denna kosmologin av Jord och Vatten-Fire-Aithír. Och denna “lära” kallas i sin tur den mystiska dualismen.

På det här sättet hör alltså Gudinnan Hera, som personifierar materian Jord ihop och samverkar med Guden  Zeus som personifierar materian vatten. De är båda skapade från samma källa ( samma föräldrar), de är syster och bror men genom äktenskapet förenas det på det sätt som de två kosmologiska ursprungliga grundsatserna interagerar med varandra.

aquarius_symbolHera och zodiaken

I Zodiaken är Hera och Zeus naturligtvis placerade mittemot varandra. Zeus som härskare över tecknet Lejonet och Hera som härskare över tecknet Vattumannen.
Vattumannen som på inget sätt är ett vattentecken utan ett lufttecken. De vågor man ser ska föreställa elektriska vågor och inte vatten och det vatten som hälls ifrån bägaren menar många inte heller det är vatten utan är en symbol för elektricitet.Vattumannen
Många anser också att vattumannens symbolik härstammar från den undersköna yngling som Zeus tog under sina vingar och som han gav en plats som en stjärnkonstellation. I så fall skulle detta vara nektar som Ganymede, som ynglingen hette, häller ifrån bägaren. Nektar var det ämne som gjorde att Gudarna och Gudinnorna i Olympen kunde behålla sin ungdom och sin vigör.

Sphinxen

Något som jag också hittade när jag började läsa myter och grävde mig djupare in i Heras betydelse är hur flera kopplar ihop sphinxen med Hera, vattumannen och lejonet. En del anser att ansiktet på sphinxen i Egypten är manlig andra anser att den är kvinnlig, klart är ialla fall att det finns en grekisk sphinx som har ett kvinnligt huvud med en kropp som ett lejon. När det gäller sphinxen i Egypten säger man att huvudet är riktat mot stjärnkonstellationen vattumannen och lejonkroppen mot stjärnkonstellationen lejonet då naturligtvis eftersom dessa ligger mittemot varandra. Detta skall förebåda Kristus födelse under vattumannens ålder. Det är alltför mycket att skriva om här men sphinxens symbolik hör ihop med den roll som Jesus haft som ” Början och Slutet” vilket inkluderar hans roll som skapare av tiden såväl som liv och materia. Man menar alltså att sphinxen helt enkelt är en symbol för Jesus.

sphinxAndra menar att om man kombinerar sphinxens huvud, som är  riktat mot vattumannen och kroppen, som är  riktat mot lejonet, så får man en förkroppsligad symbol för elektricitet som hela pyramidområdet består av. Vissa anser att hela detta området är vår “sol” som är i linje med den “kosmiska vaginan” eller det svarta hålen i vårt solsystem. Det förbinder oss med den “kosmiska livmodern” eller med andra ord, modern i vårt solsystem.

När det gäller den grekiska sphinxen så menar myten att det var Hera som lät skicka efter en sphinx till Thebe och där hade sphinxen till uppgift att ställa gåtor till de som ville passera.

Gudinnan Hera beskrivs ofta som “storögd” eller “med ögon som en ko”, ett djur som vid den tiden var helig. Hon avbildades ofta med ett lejon och med en påfågel. Andra djur som är synonyma med Hera är örnen, krabban, sniglar eller andra djur med skal.

Du kan läsa mer om symbolik när det gäller Hera här och den åldrande Hera här.

 

Viss fakta har hämtats på följande sidor;
http://www.pillar-of-enoch.com
http://www.hellenicgods.org
http://www.soul-guidance.com

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild; Frederic Leighton,