S7.1HephaistosHephaistos – styr över Stenbocken och har herraväldet över en av naturlagarna – formen.

 

Enligt Hellenic (grekiska) kalendern eller zodiaken är det guden Hephaistos som styr över Stenbocken.

Zodiaken är ett forntida verktyg som hjälper oss att förstå och arbeta med de mönster som upprepar sig år efter år.

Hephaistos och alltså då stenbocken, börjar den 21 december och anses då ha mest inflytande och utövar suveränitet under denna period fram till den 21 januari då nästa gudom tar över.

Naturlagen är inte naturen själv utan en funktion inom naturen.

Det är de lagar som styr naturens karaktär och dess utveckling, i synnerhet utvecklingen av själen enligt Hellenismos ( som antikens religion heter i Grekland ).

 

 

 

Naturlagarna är starka krafter, egentligen är de Gudar, men de är opersonliga gudar. Människorna har svårt för att arbeta eller förstå dessa opersonliga gudar och är därför mer benägna till att kommunicera med “varelser” som har medvetande. På grund av detta är det fördelaktigt att en personlig gudom  har herraväldet över en naturlag och detta har de Olympiska gudarna som är tolv till antalet.

Dessa Gudar och Gudinnor har ett medvetande och kan kommunicera med människorna och förklara vad naturlagarna innebär, de är väktare av naturlagarna.

Var och en av dessa naturlagar representerar en väg som den gudomen arbetar med för att hjälpa själen att utvecklas.

Hephaistos har som flera andra myter olika beskrivningar. Hepaistos är son till Hera och Zeus, i en myt lyckas Hera med att befrukta sig själv ( som hämnd ), och föddes som lam eller med klumpfot och förvisades från Olympen av Hera på grund av detta. I en annan myt kastades han ner från Olympen och blev missbildad på grund av detta.

När Hephaistos kastades ner i havet tog Oceaniden Eurynome och Sjönymfen Thetis hand om honom i grottorna på den vulkaniska ön Lemnos. Där lärde han sig att smida de underbaraste verk.

Han är eldens gud och sätts samman med Hestia, härdens gudinna, som ett gudapar ( ej makar ) i den Hellenisca kalendern.

Han är härskare över smeder och metallarbetare. Över järnet, över värdefull metall. Över rustningar, vapen och sköldar. Han står för hantverkarens skicklighet. Vid ilska kan han åstadkomma svaga eller felaktiga gjutgods.

Han står för den vulkaniska aktiviteten.h

Han är även härskare över byggare och arkitekter, över snickare och träarbetare

Symboler som Hephaistos förknippas med är hammaren, tänger och städet. Djuret som är heligt och som förknippas med Hephaistot är åsnan då han red upp till Olympos på en då han välkomnades tillbaka av Hera. Fågeln som han förknippas med är tranan.

Enligt Hellenismos arbetar gudarna i par och varje människa har en relation till en sådan helig konstellation.  Detta gudapar assisterar människan i dennes arbete med att “gudomliggöra” sin själ.

Att läsa myterna om Hephaistos och förstå hans liv gör att du kan hitta trådar och förklaringar till ditt eget liv. Framförallt om du är född inom denna månad men även om månen exempelvis transiterar över tecknet.

Hephaistos förkastades exempelvis av både sin mor och far och föddes upp av sjönymfer. När han var nio år skapade han den underbaraste tron åt sin mor och gav sig på det sättet tillkänna för sina föräldrar. Han välkomnades sedan av sin mor ( men ej sin far) och tog alltid hennes parti gentemot sin far.

En tolkning av detta kan vara att  han söker det han inte har, en mor och en far. Modern får han, men inte fadern. Resultatet av detta blir att han förkastar fadern ” den andliga upplysningen” ( tänk på att det nu var patriarkaliska värderingar = fadern, det högsta ) såsom han har blivit förkastad och hänger sig till att vara jordnära utan några himmelska egenskaper eller ambitioner. Risken är att han blir alltför pragmatisk och även riskera att serva modern med alltför mycket materiella saker.

Att han blev förkastad på grund av sin missbildning gjorde att han kompenserade detta genom att arbeta med det perfektionistiska sinnet. ( Kritisk mot sig själv och dög aldrig )  Han eftersträvade skönhet och det perfekta. (Han gifte sig också så småningom med Afrodite.)

Hephaistos symbolik står för mycket av våra egna rädslor, att bli övergiven av modern, avvisad av fadern och fysiskt handikappade. Han står även för möjligheten till skapande utifrån oss själva. Hans kreativa ådra har sitt ursprung i Moder Jord själv, han levde också i en grotta omgiven av vatten under hans barndom. Han vände sig inåt och skapade utåt.

Man kan säga att han har en introvert personlighet med mycket eld. En eld som behöver få uttrycka sig praktiskt för att det inte ska bli för stort tryck. Han står trots allt för den vulkaniska aktiviteten.

Den här introverta sidan av personligheten för med sig att han har en god förmåga att visualisera det han vill skapa. Han är självgående och blir inte så lätt uttråkad, det kan snarare vara så att det som andra blir uttråkade av blir till en kreativ källa för honom.

Han är en pragmatisk arbetsklass “man”, vilket betyder att han kan förknippas med facket och hans inre eld, vulkaniska hetta, gör att han är en av dem som gärna är med på uppror gällande tyranni från härskare. ( Han deltog i en komplott tillsammans med Hera och några fler gudar i en myt gentemot Zeus )

Hephaistos missbildning lär honom att söka inom sig själv, hans eget hjärta och sinne lär honom att han är unik på sitt eget sätt.

Du kan ha en inre dialog med Hephaistos arketypen inom dig själv;

Du kan få hjälp med att förstå din egen frustration, avvisande och sår genom att ha ett inre samtal med Hephaistos.

Om du är extrovert och mår väldigt dåligt när du är ensam kanske Hephaistos introverta sida är undertryckt eller till och med gör sig hörd på ett fysiskt sätt.

Anser du att du är kreativt handikappad? Kanske kan ett inre möte med Hephaistos underlätta?

One comment on “Hephaistos – Stenbocken – Formen

  1. Pingback: Fullmåne - Stenbock - Hephaistos - Liv Lust Balans

Leave a reply

required