your-supermoon-pictures-2013-greece Elias Chasiotis

Elias Chasiotis

Då är det dags för en så kallad super måne nu i juli. Bilden du ser här är tagen i Grekland förra året av en supermåne. Elias Chasiotis heter fotografen.

Månen verkar nu vara så nära jorden att vi nästan kan sträcka ut handen och ta på den. Och precis som tidvattnet blir påverkat av detta så blir vi.

I vanliga fall kan många känna igen att “nerverna” sitter på utsidan när det är dags för fullmåne vilket betyder att de nu vibrerar väldigt intensivt. Nu kan alltså den vanligtvis “lugna och balanserade” personligheten bli superkänslig. Antagligen trillar tårarna eller så haglar irriterade ord. Å andra sidan finns det de som är på andra sidan skalan, de som trivs ypperligt och njuter av den högre intensiteten och känsligheten. Drömmarna kan bli extra intensiva och uttrycksfulla de också.

Denna supermåne anländer nu i Stenbockens tecken. Fullmåne

Solen lyser nu på hela den sidan av månen som vi ser. En sol som befinner sig i kräftans tecken. Vilket betyder att stenbocken och kräftanmånen och solen befinner sig mittemot varandra.

En stenbock som i den grekiska Hellenic är det Hephaistos som styr över stenbocken och du kan läsa om honom här. Enligt min personliga åsikt ger det alltid mer att läsa om de som anses styra över tecknen. Det kan både fördjupa och ge en helt annan förståelse över ett teckens karaktär.

capricorn-constellation Ett tecken som symboliseras av en sea-goat, en “sjöget”. Det blir ju en lustig översättning det. Halva tecknet är en get och halva har en fiskstjärt.

Att planera, ta ut riktningen och att ta beslut – det är ord som i mångt och mycket kan associeras till stenbocken. Man genomför det man har beslutat sig för och ger inte upp. Ett ambitiöst tecken minst sagt.

Att studera en bergsget kan ge många ledtrådar till hur en stenbock fungerar och när det gäller att ha månen i stenbocken pratar vi då också om de känslomässiga behoven men också om att man kan känna sig som en stenbock även om det inte är soltecknet. Månen kan också ge lite ledtrådar till hur man uppfattat sin mor så kanske du känner igen en del från stenbocken när det gäller din egen mamma. (Vilket inte är samma sak som att hon skulle vara sådan)

Många astrologer eller skrifter pekar på att detta skulle vara det minst känslomässiga tecknet men då har man nog inte undersökt detta riktigt ordentligt. Visst, det kan nog verka så men inne i stenbock finns det mycket som pågår, även känslomässigt. Det är rätt att en stenbock inte tillhör de översvallande personligheterna, det är ju också ett jordtecken det här, sättet är mer pragmatiskt och stabilt jordbundet. Sitt rykte att inte vara känslosam kan mycket väl komma ifrån att det tar tid för en stenbock att släppa någon nära, tillit till andra är inte enkla saker att hantera.

Och det där påminner mig starkt om Hephaistos som är den Gud som styr tecknet enligt Hellenic.

Hephaistos förkastades exempelvis av både sin mor och far och föddes upp av sjönymfer. När han var nio år skapade han den underbaraste tron åt sin hmor och gav sig på det sättet tillkänna för sina föräldrar. Han välkomnades sedan av sin mor ( men ej sin far) och tog alltid hennes parti gentemot sin far.

En tolkning av detta kan vara att  han söker det han inte har, en mor och en far. Modern får han, men inte fadern. Resultatet av detta blir att han förkastar fadern ” den andliga upplysningen” ( tänk på att det nu var patriarkaliska värderingar = fadern, det högsta ) såsom han har blivit förkastad och hänger sig till att vara jordnära utan några himmelska egenskaper eller ambitioner. Risken är att han blir alltför pragmatisk och även riskera att serva modern med alltför mycket materiella saker.

Att han blev förkastad på grund av sin missbildning gjorde att han kompenserade detta genom att arbeta med det perfektionistiska sinnet. ( Kritisk mot sig själv och dög aldrig )  Han eftersträvade skönhet och det perfekta. (Han gifte sig också så småningom med Afrodite.)

Hephaistos symbolik står för mycket av våra egna rädslor, att bli övergiven av modern, avvisad av fadern och fysiskt handikappade. Han står även för möjligheten till skapande utifrån oss själva. Hans kreativa ådra har sitt ursprung i Moder Jord själv, han levde också i en grotta omgiven av vatten under hans barndom. Han vände sig inåt och skapade utåt.

Man kan säga att han har en introvert personlighet med mycket eld. En eld som behöver få uttrycka sig praktiskt för att det inte ska bli för stort tryck. Han står trots allt för den vulkaniska aktiviteten.

Den här introverta sidan av personligheten för med sig att han har en god förmåga att visualisera det han vill skapa. Han är självgående och blir inte så lätt uttråkad, det kan snarare vara så att det som andra blir uttråkade av blir till en kreativ källa för honom.

Hämtat från Hephaistos här i symbolbloggen.

Med den historien blir det inte enkelt att ha tillit. Man kan också se de risker som finns med att tro att man får kärlek genom att man bistår andra med det som de behöver. En riktig varningsklocka för att bli och känna sig utnyttjad alltså. Eftersom en stenbock inte heller har så lätt för att säga nej eller för att sätta en gräns så sväljer stenbocken känslor istället för att säga till om någon har gått för långt eller varit oförskämd. Man kan ha svårt för att tro en stenbock om detta men det är faktiskt ett ganska flexibelt tecken.
En bergsgets ryggrad är väldigt rörlig och om det är något som en get är så är det att vara säker på fötterna. Att titta på hur en bergsget kan ta sig fram i bergen är en hisnande upplevelse. De kan stå och balansera på de minsta av alla avsatser och de kan göra språng från den ena avsatsen till den andra och då kan avståndet vara så mycket som 30 meter. Att sträcka ut ända till sitt yttersta, att nå nya höjder, det är något som stenbocken kan, att ha tillit till sin egen förmåga är något den också har men som sagt det är inte alltid lätt för stenbocken att säga ifrån till andra. Att böja på knäna har den alltså lärt sig, inte bara det, flexibla och starka knän kom med födseln och är en ärvd förmåga. Men att böja på knäna är inte enbart associerat med ödmjukhet, det kan också vara ett resultat utifrån att man har förlorat sin egna inre kraft.

För att fortsätta på tema känslor så är det gStenbockanska lätt för en stenbock att bida sin tid. Att inte uttrycka allt omedelbart utan låta sin förmåga att ha mental och emotionell kontroll styra. Att veta att var sak har sin tid och plats och att det inte är rätt att låta en ilska över en sak spilla över på något annat. Denna mentala kontroll gör också att det verkar ganska enkelt för en stenbock att ha flera bollar i luften och också att ha dessa under full kontroll. Det är en gåva att kunna resa sig över ett aktuellt problem och genom detta då också få enklare tillgång till lösningen. Med denna egenskap är det också ganska enkelt att bli utsatt för andra personers ilska då det kan verka känslokallt. Vilket det naturligtvis inte är. Det är bara ett annat sätt att fungera på. Men som många andra egenskaper så finns det positiva sidor likväl som negativa. En stenbock har kanske en tendens att ta det mesta väldigt seriöst, vilket naturligtvis inte är fel men många stenbockar behöver hitta tillbaka till förmågan att skratta åt sig själv.

“Fisksvansen” som är en del av tecknet ger mig upplevelsen av det finns en insikt om att vi inte kommer någonstans om vi inte har med oss “hela” oss. Materialism är inte allt. Vi behöver vara förankrade i våra känslor. Det säger mig också att Stenbocken har kunskap om att vi alla hör ihop och är en enhet.

Jean-François_de_Troy

Jean-François_de_Troy

På tal om “fisksvans” så i mytens rike hittar vi den grekiska guden Aigipan som var en av de gudar som hade getfötter, de kallades för Pans.

När gudarna flydde från den monstruösa Typhoeus och gömde sig genom att bli förvandlade till en djurisk form så tog Aigipan sig formen av en fisksvans. Senare som kom han att hjälpa Zeus genom att stjäla tillbaka Zeus senor och som belöning så placerades av på himlen som en stjärnkonstellation, därav kom Stenbocken att hamna där den gjorde. En del anser att det är guden Pan som är Aigipan medan andra hävdar att det är två olika gudar. Vad som är intressant är att här finns andra egenskaper som stenbocken också bär på. Egenskaper som man inte hör så mycket om.

stenbocken

Seth Siro Anton

Det är det där med den inre elden. En eld som man ofta får leta efter men som för en stenbock är en vana att bära på. Passionerade och intensiva när de väl slappnar av och är bekväma med sin omgivning.
Pan har ju ett rykte om sig att vara den som lockar och pockar och sensualism och sexualitet är vanligt att vi associerar tillsammans med honom.
Hephaistos tillbringade den mesta av sin tid i sin grotta där han skapade de mest underbara saker vid sin härd, vilket är lätt överföringsbart till en stenbock som kan anses som ganska reserverade och som inte visar att den har ett behov av någon annan än sig själv.
Det sägs att geten är ett av de djur som lättast anpassar sig till ett liv i det vilda när de får chansen. Och nära till det vilda inom sig själv har stenbocken även om det inte verkar så. Någon har sagt en gång att “lust” skulle kunna vara stenbockens mellannamn när omständigheterna är de rätta.

Fullmåne 12 juli

Och nu anländer fullmånen, tiden då det du påbörjade under nymånen ska uppfyllas och presenteras. Kulmen är nådd kanske man kan säga. Denna gång med en extra känslig touch, supermånen.

Nu står de mittemot varandra, två polariteter. Stenbocken som dras till karriären,till vad omgivningen tycker och tänker och vilket rykte man har. Lojalitet för vårt proffesionella yrkesliv och vårt ansvar för det allmänna. Kräftan som står för vårt privata liv, för vårt behov av familj och ett hem.

Tillhörighet och kärleken styrs av kräftan, medan resultat och belöningar / straff styrs av Stenbocken. På sätt och vis visar denna polaritet balansen mellan villkorslös kärlek och villkorlig kärlek. Kräftan uppmuntrar oss att värdera vårt hem och våra rötter, medan Stenbocken övertalar oss att tänka på vår känsla av plikt och ansvar för det offentliga eller yrketStenbocken uppmanar oss att vara vuxen och ansvarsfull. Kräftan utgör ursprunget, och Stenbocken representerar målet. Att försumma någon ände av axeln kommer säkert att slå tillbaka på oss.” – från cafeastrology.

Utmaningen blir att balansera vilket det alltid är under en fullmåne. Och hur ser det nu ut för oss? Något är det som har byggts upp inom oss och detta något är det nu dags att föda fram.

Bli inte förvånad om fullmånen nu sätter ljus på det som inte är i balans, har det varit för mycket jobb och inget fokus på hemmet eller tvärtom, bara familj o hem och inget jobb exempelvis. Känslor och händelser som inte har tagit hand om utan fått hamna i mörkret kan även dessa yrvaket få möta ljuset nu.
Det kan också handla om balansen om att göra saker själv eller tillsammans med andra? Eller om vad det är som ger dig balans i livet? Är du medveten om vad det är för något?

Det finns ju frågor som kan vara extra bra att ställa sig just nu och som har med stenbockens energi att göra. Exempelvis om vi har några visioner för vårt liv och om vi verkligen håller dessa i minnet och tar oss dit ett steg i taget? Eller har vi bara mål för dagen och även dessa tappar vi bort om vi hittar något annat kul att göra?
Om vi nu använder fullmånens ljus för att titta på dessa områden kan vi få en ordentlig skjuts framåt. Och då stenbocken är oerhört ärlig så finns det inte mycket risk att det som nu lanseras inte blir skärskådat genom ögon som kan förkasta eller uppmuntra till en fortsättning.

Är din lojalitet riktat åt rätt håll? Eller befinner du dig i zonen där du snarare gör dig själv illa än att lämnar det som ska lämnas? Då stenbocken är förtjust i det som är stabilt, tryggt och det som alltid varit kan det finnas en risk för att förändringar inte kommer lätt. Frågan du då kan ställa dig är om du verkligen låter fullmånens energi hjälpa dig? Tillåter du upplevelsen av förlösning? Att släppa taget?

Andra frågor kan vara; får du den support som du behöver så att du kan röra dig uppåt till dina mål eller ger du själv support till andra så att de kan nå sina?
Är du tillräckligt seriös eller kanske alldeles för seriös?

Jag tror säkert att du hittar en mängd olika frågor inom dig själv som du kan förknippa med stenbockens eller kräftans energi den här fullmånen. Kräftan kan du läsa lite mer om här.

Jag önskar dig en härlig super fullmåne i stenbockens tecken.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Sarah Varcas, Kelley Rosano, www.cafe more...

2 comments on “Fullmåne – Stenbock – Hephaistos

 1. Nathalie

  STORT OCH VARMT TACK!!! Uppskattar verkligen denna kunskaps källa, så tydlig och fantastisk!

  Den hjälper mig och det jag möter!

  Varma Hjärtliga hälsningar från
  Nathalie

  1. malou Post author

   Vad roligt att du tycker om och uppskattar inläggen Nathalie. 🙂
   Det värmer. Tack! // Malou

Leave a reply

required