Ares är en av de gudar som enligt tradition styr över det astrologiska tecknet SkorpionenAres

Enligt Hellenic (grekiska) kalendern är Ares en av de gudar som styr över skorpionen som har sin början den 21 oktober och avslutas den 20 november. OBS! Datumen kan skilja sig beroende på vilken kalender man använder sig av. Skorpionen har dock fått en gud till som man idag oftast hänvisar till och det är Hades.

Ares är son till Zeus och Hera. Enligt vissa myter är han precis som Hephaistos enbart Heras son med ingen man inblandad. Det sägs att hon använt en ört som gör den mest sterila person gravid. Detta ska vara en av anledningarna till att hans far, Zeus, knappt tolererade honom.

Den naturlag som är förknippad med Ares är Livets puls. Naturlagen är inte naturen själv utan en funktion inom naturen.

Det är de lagar som styr naturens karaktär och dess utveckling, i synnerhet utvecklingen av själen enligt Hellenismos ( som antikens religion heter i Grekland ).

Naturlagarna är starka krafter, egentligen är de Gudar, men de är opersonliga gudar. Människorna har svårt för att arbeta eller förstå dessa opersonliga gudar och är därför mer benägna till att kommunicera med “varelser” som har medvetande. På grund av detta är det fördelaktigt att en personlig gudom  har herraväldet över en naturlag och detta har de Olympiska gudarna som är tolv till antalet.

Dessa Gudar och Gudinnor har ett medvetande och kan kommunicera med människorna och förklara vad naturlagarna innebär, de är väktare av naturlagarna.

Var och en av dessa naturlagar representerar en väg som den gudomen arbetar med för att hjälpa själen att utvecklas.

 

Vem var Ares?

Ares var guden som var en av de minst uppskattade bland grekerna, han var också den som var avskydd av Zeus, hans far. Han var krigets gud men också dansens gud. En koppling som man i ett första ögonblick kanske har svårt att förstå men när man börjar lära känna honom och veta mer om hans bakgrund så hamnar det ganska rätt.

Enligt myten så föddes han efter att Hera, hans mor, tagit till en ört som gjorde den mest sterila personen gravid. Om det var detta eller något annat som gjorde att Zeus inte kunde knyta an till sin son är svårt att sia honom men i vilket fall som helst så brydde han sig inte heller när Ares försvann efter ett par år. Ares blev bortrövad av två tvillingar Aloadai (som var i samma ålder som Ares själv och förmodligen också hans vänner) och de låste in honom i en bronskruka. Här fick Ares vara ända tills han nästan förlorade förståndet. Jättarnas styvmoder lyckades till slut få reda på detta och talade om detta för guden Hermes som lyckades få ut honom från bronskrukan.
Efter den här händelsen så bestämde Hera att det var bäst att Ares fick bo någon annanstans och han blev bosatt med Priapus som tränade Ares i dans och senare även i kampsport.

AresAres står för den manliga fysiska kraften, intensitet och omedelbara reaktioner. Han reagerade omedelbart utifrån vad hjärtat sa och sina instinkter vilket var tvärtemot de principer som grekerna och gudarna höll så högt under den här perioden. Han var också den gud som var “närvarande” på slagfältet och var mer för man-mot-man än vad exempelvis hans värsta “fiende” var vilket var hans syster Athena. Athena var sin fars, Zeus, dotter på alla vis. Strategisk och kallt kalkylerande. Även de övriga gudarna slogs mer på avstånd.

Ares instinktiva och väldigt fysiska personlighet kan också det vara ett skäl till att hans far tog avstånd från honom precis som det kan vara en förklaring till att det grekiska samhället inte såg på honom med blida ögon. De var mer hängivna de mer patriarkala värderingarna som innebar en intellektuell verksamhet. Grekerna var också inblandade i krig inom landet vilket gjorde sitt till för att inte dyrka honom. Lite skillnad var det då när det gällde romarna där samma gud kallades för Mars. Deras krigföring hade med länder och folkslag utanför det egna landet att göra.

Ares mer fysiska och instinktiva personlighet talar även för hans roll som dansens gud. Han är en passionerad gud som följer sitt hjärta vilket väl talar för att använda sig av kroppen även i dans. När man bär på dessa egenskaper som Ares är arketyp för såsom instinktiva fysiska här och nu egenskaper kan det vara mycket positivt för kärlekslivet men när aggressioner uppstår är det mindre positivt. När man inte tänker efter och inte bryr sig om konsekvenser kan man sätta både sig själv och andra för fara, något som Ares ständigt gjorde. Han må vara krigets gud Ares men speciellt skicklig var han inte. Gång på gång blev han överlistad och förlorade på slagfältet. Man kan nog säga att han var mer för att skapa kaos, tumult och rädsla. Men med hans engagemang gav han sig aldrig utan återkom hela tiden till slagfältet. Ares och Afrodite

Ares och kärlekslivet

Passionerad, fysisk och intensiv som han var innebar det att Ares även lyckades producera ganska många barn med relativt många gudinnor och kvinnor. Den mest kända kärleksaffären han hade var med Afrodite som han fick flera barn med. Trots att då Ares var den han var så var han mer lojal än de flesta andra gudar. De flesta andra gudarna hade mer tillfälliga kärleksaffärer medan Ares hade ganska långvariga sådana. Ibland Ares-männen hittar du älskaren som verkligen njuter av att vara nära och som helt går upp i här och nu upplevelsen. Han jämför inte sig med andra mäns prestationer utan är helt och hållet upptagen med sin egen upplevelse.

Han var också en omhändertagande far, i motsats till sin egen kan man säga, och tillsammans med Afrodite fick han dottern Harmonia, (Gudinnan av harmoni), Eros (Kärleksguden), Phobos (Gud av Panik) och Deimos (Gud av skräck).

Som härskare över tecknet skorpionen så finns han mittemot oxen som har Afrodite som härskare passande nog. Man kan kanske tycka att dessa två inte skulle passa så bra ihop, en gudinna känd för sin skönhet och en krigsgud, men båda var passionerade och gick fullt upp i det som de hade precis framför sig.
Om man också tänker vidare kan vi förstå att dessa båda sidor såsom kamp, konflikter och rädsla som Ares står för behöver integreras med Afrodites egenskaper för att resultatet ska bli detsamma som deras gemensamma dotter heter Harmoni. Även deras son Eros visar oss resultatet av denna fusion.

Enligt de beskrivningar man kan hitta i Hellenic om Ares så är det beskrivet att Ares styr över själens nobla kamp och detta skulle vara orsaken till han var krigsguden.

Ares inbjuder oss nämligen att engagera oss i de hotfull, oundvikliga, svåra, och ibland monstruösa konflikter som vi möter i livet och som vi faktiskt behöver för att kunna gå framåt. Han är känd för att njuta av förvirring och dånet av slaget, och därmed konfronterar han dessa kamper med stor kraft, mod och glädje. Ares har inte infört dessa problem oss, men han har makt över den naturliga process där denna kamp uppstår, en process som är en del av naturen och är oundviklig.

Vad som är viktigt är att förstå att vi inte enbart kan ägna oss åt det som vi själva anser är styrkor. Snabbt nog visar det sig att detta kan bli den svaghet som gör att vårt liv blir obalanserat.

 Ares och Skorpionen

skorpionenVisst kan man se varför just skorpionen kunde hittas under Ares domäner? Här hittar du samma intensitet och samma passion. Här har vi den personligheten som är känslomotiverad som använder sig av fysik och praktisk aktivitet mer än eftertänksamhet och ord. På många sätt kan vi fortfarande idag se nedvärderande på dessa personlighetsdrag eftersom vi dras med värderingar formade utefter att premiera den mentala aktiviteten mer än den praktiska. Ares blev ofta förödmjukad, av sin omgivning men också av sin far och sin fars favoritdotter Athena.

Ares uppväxt var absolut inte den bästa. En mor, Hera, som mest var känd för sin ilska, som hela tiden befann sig i en situation att vara åsidosatt och en far som inte ville veta av honom och som konstant nedvärderade honom. Ares personlighet passade in i den värld hans far högaktade. Det finns idag många som kan känna igen sig i dessa scenarion och utan andra personer som kan bekräfta och älska dem är det lätt hänt att de hamnar i den fysiska, kaos och tumultaktiga värld som Ares rörde sig inom och som han älskade att befinna sig i. Här kan vi hitta de personer som har svårt för att kontrollera sitt humör, ett humör som ofta är intensivt och omedelbart. Men med alla dessa egenskaper hittar vi också dem som alltid reser sig upp efter att ha förlorat slaget och kommer igen. Vi hittar de som inte är rädda för sina känslor, som är bekväma i sin kropp och som njuter av den fysiska aktiviteten. Är du en man eller kvinna med Ares egenskaper i dig söker du en partner som är likvärdig. Som älskar livet och dess puls lika mycket som du själv och som inte är beroende av någon annan.

Skorpionen har en tillhörighet till ytterligare en härskare vilket är Hades. Men det får bli ett annat inlägg.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015 Malou Thorman
Acknowledgements:  theoi.com, hellenicgods.com

One comment on “Ares – Skorpionen – Livets puls

  1. Pingback: Mörkermåne- Skorpionen-Solförmörkelse - Liv Lust Balans

Leave a reply

required