Drömjag1

Drömjaget

Vårt drömjag vill alltid vårt bästa, det är både klokare och mer insiktsfullt än vårt vakna jag.
Ibland är drömjaget aktivt i drömmen och ibland står det och är mer av en åskådare. Ibland blandas det så drömjaget har båda roller i samma dröm.

Drömjagets roll kan vara något som beskriver det förhållningssätt som vi har i vår vardagsvakna verklighet. Är du åskådare eller deltar du?

 

Bild; luana.deviantart.com

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild;luana.deviantart.com

Leave a reply

required