seed-moon-2

Att sprida frön för vinden.

Några dagar efter fullmåne och månfasen hamnar i den period då det som har blivit medvetet under fullmånen nu ska spridas ut till omgivningen.
Om du jämför det med en förlossning har du nu varit hemma och vilat och längtar nu efter att få visa upp din härliga baby.
Energin är helt enkelt fokuserad på att visa vad du lärt, vilka insikter du fått och att sprida dina idéer. Att ta en fight för det som du anser är rätt eller att delta i sociala-religiösa rörelser är inte heller främmande nu. Positivt och starkt så länge det inte går till överdrift och blir till fanatism.

Man skulle kunna tro att detta är en fas som mer passar i den växande månens energi men så är inte fallet. Den här upplevelsen av att vilja sprida kunskap och visdom kommer inte förrän du har fått en vision (fullmånen) som talar till ditt inre.    Det är den inre upplevelsen som styr behovet av att dela med dig av världen.

Dana Gerhardt, astrolog, säger att om du umgås tillräckligt länge med en person som är född under denna månfas då kommer du att få höra predikningar. Du kommer att se deras ögon glöda av entusiasm och ett kroppsspråk som understryker deras stora intresse av det som de vill att just du eller någon annan ska anamma.

Om du själv är född här kanske du känner igen dig själv? Behovet och glädjen av att dela kunskap och visdom och att detta är en stor motivation för dig, en känslomässig drivkraft.
Kommunikatör, lärare eller varför inte en mentor. En person som inspirerar andra, ja till och med en “guru”. Här kan då finnas behovet av att förändra och då är ofta idéerna och insikterna av revolutionerande art. Vad som naturligtvis är viktigt om man känner att man har det här behovet det är att se till att det man vill dela också är värt att dela. För att bli en god lärare så behöver man först ha varit en god elev säger Dana om detta. Man behöver bemästra konsten att lyssna och att observera och vakta sig för att inte bli en självgod predikant.

Det behöver inte vara så att man är född i den här fasen för att lusten och behovet av att dela med sig infinner sig. När månen går in i denna fas (som den gör nu 10 november) kan vi alla få uppleva denna lust. Något som är viktigt att ta till sig är att huvudfokus på månens energi är att söka sig inåt och inte utåt under denna fas. Det kan vara så att du har fått vara med om något upplysande, ett aha-ögonblick och en viktig insikt och du känner behovet av att dela. Är det alltid så att det då är rätt? Nja, förmodligen inte. Kanske behöver det gå lite längre in, hitta sin form och bli formulerad för att bli väl mottaget av omvärlden. Lägger vi då inte märke till detta kan vi istället för att skapa ett intresse, skapa konflikt.

Om vi upptäcker att världen inte vill eller kan ta emot det och att vi trots allt fortsätter på samma sätt och dessutom fastnar i en dynamik som föder konflikter och frustrationer, så kanske vi har hamnat där vi mer bryr oss om vad vi vill vara istället för att fundera över vad vi står för, vad vi lärt och hur vi kan tillföra något till världen.

Som lärare och mentor är du självklart också en sökare. För det är när du söker, ditt behov av att förstå de saker som utmanar dig som du kommer att upptäcka den kunskap som du får ett behov av att dela. Detta är en gåva du bär med dig och den kan självklart se ut på olika sätt.

Det är viktigt att lärandet kommer från ditt inre och det kan vara bra att tänka på att det effektivaste sättet att lära något är att “walk your talk”. Att stå och agera utifrån det du vill förändra och dela med dig av.

Detta är vad själva månfasen bland annat kan säga och till detta kan man då lägga i vilket tecken månen befinner sig i. Vill du hitta i vilken fas din måne befann sig i kan du kika på denna sida.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Malou Thorman
Acknowledgements: inspiration Dana Gerhardt

Leave a reply

required