eagle_moonA Flag Turns Into An Eagle; The Eagle Into A Chanticleer Saluting The Dawn.

Det är för många som tolkar Sabian symbol, som ovanstående mening är utifrån, för just den här dagen som en typisk Amerikansk symbol. Flaggan som förvandlas till en örn = typiskt Amerikanska symboler. Men jag tänker att den går att tolka på många olika sätt och en del av dessa kan bli lite nyttiga att fundera på tycker jag.

En flagga som på många sätt är en symbol för något som vi står för och för många av oss tror jag också att vi inte ens tänker på hur förbundna vi är till det som vi tycker att de står för. Många organisationer har flaggor som symboler och de visar stolt upp dem för alla. Det betyder något, vi står för detta och vi är stolta över det. Har man valt en organisation så har man också valt detta medvetet och är då också medveten om vad den symbolen innehåller, men i alla fall kanske det inte är så.

Jag funderar på om vi är speciellt medvetna om eller om vi har det med oss på ett medvetet plan vad exempelvis vår nationalsymbol står för och hur förankrat det är inom oss? Är vi medvetna om med vilka ögon vi ser oss omkring?

Oftast talar vi om att vi är en aning blinda när vi tittar på saker på nära håll eftersom vi enbart då tittar på det från ett perspektiv och att vi därför behöver se till att vi har ett annat, ett högre perspektiv att se på saker. Som från ett örn perspektiv, vi kan då se längre men ändå behålla de skarpa ögonen. Men som symbolen här ovan talar om, så är även detta utifrån värderingar. Vi bär med oss våra grundläggande, kanske ärvda och omedvetna åsikter upp till det högre perspektivet. Det är detta som färgar det vi ser och det är också detta perspektiv som förvandlas till denna tupp som tror att det är tupphans galande som gör att vi har en gryning.

Hur många gånger har det hänt att vi predikar ut det som vi anser är sanningen eftersom vi tror att vi är de som har det högre perspektivet? Vi tror att sanning och lögn är utifrån vårt perspektiv. Vi tror att vi är det som behövs för att det ska bli en ny morgondag!

Just nu finns det många som antar tuppens roll runt omkring oss. Och gal att det är de som har sanningen, de är gryningen. Och kanske är det så? Jag tänker dock att det kan vara nyttigt att fundera på denna symbol som talar till oss när månen är halv och på väg mot mörkermåne, Vilken flagga är det vi bär på som förvandlas till örn? Vilka grundperspektiv, behov med mera är det som har skapat örnens ögon?

Månen är i Skyttens tecken, ett tecken som styrs av Artemis. En Gudinna som kan agera utan att tänka efter då hon blir provocerad. Låt inte en icke genomtänkt handling eller tanke skapa känslor och ett agerande som du tar med dig in i dig själv nu när månen skapar ett behov av att mer dra dig tillbaka in i dig själv.

Var medveten om vilken flagga du tar med dig in i dig själv och vad du bär med dig för symbol runt den! Vad är det för “sanningar” du gal ut som du tror skapar ljuset?

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman
Acknowledgements: Bild; örnen kommer från filmen "O more...

Leave a reply

required