Ogham kalenderDet här är en Keltisk Ogham-kalender. När man skapade kalendern följde man månens 13 faser och därför förknippas den starkt med månmagi. Ogham-kalendern är utifrån naturens egen kalender, alltså i harmoni och växlar med årstiderna.

Nu är vi inne i Hawthorn moon, Hagtorns månen enligt denna kalender. Den sträcker sig från den 13 maj till den 9 juni.

Hagtornens frukter, löv och blommor har egenskaper som motverkar högt blodtryck och stimulerar hjärtat samtidigt som det är milt lugnande. Själva blommorna är lugnande och används även för acne.


“PÅ GRUND AV DESS STARKA PÅVERKAN AV HJÄRTAT AVRÅDER VI ATT ANVÄNDA DETTA SJÄLV UTAN ATT TA KONTAKT MED HOMEOPAT ELLER LÄKARE.”

 

 

Trädet simulera kärlek och förlåtelse och det sägs att blommorna hjälper till med att få böner att nå himlen.

Hagtorn sägs också vara det som majstången från början var gjord av.

Hagtorn användes även effektivt tillsammans med andra trädslag för att bilda barrierar som skyddar och den förknippas både med fertilitet och död. Det sägs att Hagtorn var det som Jesus törnekrona var gjort av.

Det innehåller kunskap av både transformation och fortplantning.
Den förknippas med den maskulina energin och elden.

Hagtorn påminner oss om att kärlek kan vara underbart och även att vara medveten om dess gömda taggar. Det sägs att den sanna kärleken är alltid sårbar och att vi har en tendens att såra de vi älskar mest.

Text från The Green Man Tree Oracle
by John Matthews and Will Worthington

Utmaning behöver inte alltid vara hotfullt – det kan också bjuda in oss att utforska nya territorier, för att testa vår styrka och förmåga till dess gränser.
Folk bestiger berg och utövar extrema sporter för att möta de utmaningar dessa erbjuder, och de flesta skulle hålla med om att erfarenheten har gett dem ny inblick i deras liv, liksom ett överflöd av energi. Den rädsla och osäkerhet som uppstår när vi står ansiktet mot ansikte av utmaningen kan orsaka att vi förstenas i orörlighet, men varhelst rädslan är närvarande, är makt också möjligt: en liten förändring av inställning och attityd kan förvandla rädsla till makt, oförmåga till förmåga, och osäkerheten i säkerhet.
Din utmaning behöver inte vara mer än att bara erkänna för dig själv att ditt liv är i gamla hjulspår, och acceptera möjligheten till förändring, att hitta en ny väg och nya mål.

Detta kort uppmuntrar dig att titta närmare på din situation, för att upptäcka de utmaningar som ligger för dig, och sedan gå vidare för att möta dem med så mycket mod och visdom som du kan uppbåda.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Malou Thorman
Acknowledgements: Viss text är hämtad från "The Gre more...

Leave a reply

required