Fjäril2

För ett tag sedan ramlade det in en massa fjärilar i mitt liv. Dels i egna drömmar och i användandet av just fjäril som symbol i olika sammanhang + att flera personer nära mig också pratade om fjärilar i olika sammanhang. Tycker att det är lite kul att undersöka just det där som kommer i sjok, oftast dyker det upp något från mitt inre som jag i den här situationen behöver ta tillvara på.

Det första jag kom att tänka på när jag nu satte mig för att skriva var fjärilseffekten. Ett uttryck som hör ihop med kaosteorin och en förklaring till vad den betyder kan man hitta i en novell av  Ray Bradbury : Ett antal resenärer åker där tillbaka i tiden och av ett misstag råkar en av resenärerna döda en fjäril under vistelsen i forntiden. Detta lilla misstag ändrar på nutiden, så att de återvändande tidsresenärerna inte längre känner igen sig. Och förmodligen har du hört talas om uttrycket En fjärils vingslag kan starta en orkan på andra sidan jorden”.

Oftast är det väl så att man har svårt för att förstå att en liten händelse kan orsaka något väldigt stort och svårt att inse att det som är väldigt litet för en själv kan ha en enorm betydelse för någon annan. För mig betyder fjärilen bland annat det. Det kan alltså vara viktigt att bli uppmärksammad på om det är så att man trivialiserar något som kan vara viktigt för någon annan.

John_Reinhard_Weguelin_–_Psyche_(1890)

Konstnär: John Reinhard Weguelin

Självklart dyker också Psyche upp hos mig. En berättelse som jag är oerhört fascinerad av precis som så mycket annat som tilltalar just mitt sinne från de mytiska berättelserna. Som du ser här på bilden har hon fjärilsvingar. Anledningen är faktiskt att Psyche betyder fjäril samtidigt som ordet också betyder liv,själ och andedräkt.
Det finns många som använt sig av berättelsen om Psyche och Amor för att förklara olika utvecklingsstadier. En del ser den som att Psyches mödosamma vandring är själens vandring mot fullkomning, vägledd av Amor, kärleken,

Vad som är utmärkande tycker jag är att berättelsen om Psyche handlar om utveckling och detta i form av utmaningar. Psyche utsätter sig och utsätts för prövningar, prövningar som måste klaras av för att hon ska få det liv hon vill ha, ett liv med Amor.

Så jag vet att när fjärilen dyker upp i mitt liv då behöver jag även titta på denna berättelse om Psyche eftersom jag bär med mig den. För så är det ju med symboler, de har ofta en grundbetydelse och därefter har den alltid en personlig betydelse som är formad utifrån händelser som tillhör den som äger symbolen. Och även om du inte bär med dig Psyche i samband med fjäril kan det kanske vara så att vår kollektivt omedvetna bär med sig något av detta även till dig. Det skulle kunna vara något som kan ge dig en aha-upplevelse.

Och så har vi också då själva fjärilen.
Det första som kommer till mig just nu är puppstadiet. Ett puppstadie som oftast varar längre än den fas då det är en utvecklad fjäril. Och jag tänker på att det är när man är i ett förberedande stadium som det mesta händer. Även om vi inte tycker, ser eller känner av någon förändring. Ibland märker man liksom inte av de där vingslagen som sagt. Men det kan ju också vara så att det är under puppstadiet som det smärtar mest, även att befinna sig i en kokong kan vara plågsamt. Många av oss behöver nog acceptera att det är steg för steg som vi lär oss, det där med att bli fix och färdig över en natt har förmodligen aldrig hållit för en närmare granskning.

Fjärilen som symbol är ju också transformation inom de mesta kulturerna. På sätt och vis även inom flera olika religioner också. Inom den kristna är ofta fjärilen med när det gäller Jesus återuppståndelse. Fjärilen symboliserar där steget från död till återfödd. Kokongen blir synonymt med kryptan och därefter blir fjärilen symbol för att bli återfödd till ett liv vackrare och mer kraftfull än den var innan.

På många sätt kan vi hitta oss själva när vi kikar närmare på hur fjärilens liv ser ut och det är både spännande och kan också vara helande att se på sitt liv utifrån andra perspektiv än de vi brukar använda. Fjärilen ber oss att acceptera förändringar, för att fjärilen vet att förändringarna är till för oss och att vi ska bli de som vi är ämnade att bli. Lika mycket som acceptera förändringen säger fjärilen till oss att bära på tillit. Tillit till att det blir till det bästa.

Om fjärilen har dykt upp i ditt liv kanske det är dags att sätta sig ner och försöka förstå hur den pratar med dig. Använd din egen känsla för att gå lite djupare in i fjärilssymboliken. Lite hjälp kanske det kan vara att ta reda på i vilket stadium som fjärilen befinner sig i:

Är det i äggstadiet – är det enbart en tanke eller en idé`? Är det i larvstadiet – Behöver jag besluta något? Är det i kokongstadiet – Utvecklar jag eller gör jag något för att realisera min idé? Är det i födselstadiet till en fjäril – Delar jag med mig av hela min idé?

fjäril

Foto: Anna Wedin Andersson

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015 Malou Thorman
Acknowledgements: wikipedia, medicine cards, foto: Anna more...

Leave a reply

required